Genjitsu

Z Encyklopedia Zarządzania
Genjitsu
Polecane artykuły


Genjitsu (jap. 現実) – jest to japońskie słowo oznaczające fakt bądź rzeczywistość, używane również w metodach zarządzania jakością. Wpisuje się to w filozofię Kaizen, której celem jest ulepszanie miejsca oraz procesu pracy jak również ulepszanie życia codziennego. Używane jest jako część składowa zasady 3 GEN (Genba, Genbusu, Genjitsu) i Shop Floor Management (Genba, Genbutsu, Genjitsu) [Suzaki, 2010].

Zasada 3 GEN

Jest to kombinacja trzech czynników [Wronka, 2016]:

  • Genba lub Gemba – oznacza obecne miejsce (w Systemie produkcyjnym Toyoty oznacza miejsce pracy, np. halę produkcyjną) [Mikiharu, 2003].
  • Genbusu lub Gembusu – oznacza przedmiot lub produkt
  • Genjitsu – oznacza fakty, rzeczywistość

Oznacza dokładnie połączenie udania się do miejsca, żeby obserwować przedmiot lub produkt by uzyskać fakty w celu rozwiązania problemu. Na pierwszych dwóch zasadach opiera się również metoda Gamba Walking. Jest to obecność managerów na stanowisku pracy swoich podwładnych, dzięki czemu mogą lepiej zarządzać jakością oraz motywować swoich pracowników oraz jeden z najskuteczniejszych sposobów nauki metodą coachingu i mentoringu, pozwalający na naukę na zasadzie uczeń-mistrz (jap. sensei).

Genjitsu a Kaizen

Podstawową zasadą dla Kaizen jest zasada obiektywizmu. Opiera się ona na trzech realnościach (jap. sangenshugi). Opiera się na wspomnianej wcześniej zasadzie 3 GEN (Gemba, Gembutsu, Genjitsu). Oznacza to, że rozwiązując problemy należy być skoncentrowanym na miejscu, czy też stanowisku pracy, w którym pojawia się problem (czyli Gemba), na rzeczywistym przedmiocie problemu (Gembutsu) oraz na faktach z tym problemem związanych (Genjitsu). Aby zgłębić fakty (Genjitsu) warto użyć metod Kaizen jak na przyład 5 Why, 5S, Andon, System Nagara. Również użycie faktów jest niezbędne do działania metod Kaizen, ponieważ bez tego nie ma możliwości na zidentyfikowanie źródeł problemu, co komplikuje możliwość ulepszenia procesu produkcji oraz jakości życia i pracy, co jest głównym sensem filozofii Kaizen. Jest to zgodne z jej najważniejszymi koncepcjami, zwłaszcza z koncepcją obiektywizmu w badaniu problemów, która to opiera się o fakty, które dają możliwość obiektywnego spojrzenia na naturę i źródło problemów. Z Kaizen powstały takie systemy jak na przykład system wniosków pracowniczych, Kompleksowe Sterowanie przez jakość (TQC) oraz Kompleksowe Zarządzanie przez Jakość (TQM), itp.

Shop Floor Management

Jest to metoda za pomocą której weryfikuje się wyniki produkcji z zaangażowaniem osób związanych (w sposób pośredni bądź bezpośredni) z osiągnięciami. Zgodnie z założeniami K. Suzakiego Shop Floor Management powinien skupiać się na realności w postaci:

  • Realnego miejsca (Genba) – czyli miejsca gdzie wytwarzane są produkty, np. hala produkcyjna, biuro call centre, itp. (co jest bardzo podobne do systemu produkcji Toyoty)
  • Realnych informacji (Genbutsu) – oznacza prawdziwe, rzetelne informacje o wszystkich problemach występujących w systemie
  • Faktów (Genjitsu) – uzyskane prawdziwe informacje powinny być obiektywne (opierać się na faktach) a nie subiektywne (na podstawie subiektywnej opinii).

Metoda ta ma służyć rozwiązywaniu problemów obecnych przez wyeliminowanie błędów powstałych w procesie tworzenia, określenie właściwego sposobu komunikacji wewnętrznej oraz ciągły rozwój badanych procesów. Najpowszechniej spotykaną formą Shop Floor Management przy procesach produkcyjnych są codzienne raporty z poprzedniego dnia, w których, w przypadku nie wykonania założonego wcześniej planu, uwzględnia się rolę problemów w procesie.

Bibliografia

Autor: Małgorzata Smykała