Freelancer

Z Encyklopedia Zarządzania
Freelancer
Polecane artykuły


Freelancer to osoba wykonująca daną pracę w danej dziedzinie na zlecenie, która nie jest związana z jedną firmą, lecz realizująca zlecenia wielu firm. Freelancerzy to najczęściej osoby będące grafikami komputerowymi, dziennikarzami, aktorami, informatykami, fotografami. Dzięki badaniom "Freelancer w Polsce 2012" jako "freelancera" zdefiniowano osobę, która pracuje:

  • bez stałego zatrudnienia,
  • w pełnym wymiarze godzin,
  • w pełnym wymiarze godzin z dodatkową pracą na niepełny etat,
  • dorywczo, bez stałego zatrudnienia;
  • na pełen etat, ale mając dodatkowe zlecenia po godzinach.[1]

Według E. Janus zlecenia wykonywane po godzinach pracy muszą być przeważającym źródłem dochodu by osoba będąca zatrudniona na pełen etat mogła być określona mianem freelancera. Freelance jest nie tylko rodzajem wykonywanej pracy ale również stylem życia. [2]

Zalety i wady bycia freelancerem

Jak każdy rodzaj pracy freelancing posiada zarówno pozytywne jak i negatywne strony. Edyta Janus w kwartalniku "Humanizacja pracy", w rozdziale "Dylematy zawodowe Freelancera- od bezpieczeństwa zatrudnienia do niezależności" podkreśla niewątpliwe zalety tego zawodu jakimi są między innymi zyskanie poczucia niezależności oraz swobody działania, elastyczność planowania pracy oraz łączenia jej ze swoim życiem prywatnym. Kolejnym plusem jest brak konieczności podporządkowania się wymaganiom przełożonych i korporacyjnym standardom pracy. Freelancerzy w zdecydowanej większości wybierają zamiast bezpieczeństwa zatrudnienia – samodzielność i niezależność w stanowieniu o sobie samych. Niestety wolni strzelcy nie zawsze są zadowoleni z formy umowy, problemem też bywa niejednokrotnie brak stałego źródła dochodu.[3] Brak szefa nad głową może być sporym utrudnieniem, jeśli nie potrafi się samemu zorganizować swojego czasu. W przypadku braku z góry narzuconych godzin pracy oraz zadań, może się zdarzyć sytuacja, że nawet wykonanie najprostszych obowiązków, będzie utrudnione. Ciężko jest też oddzielić życie prywatne od zawodowego, ponieważ brak narzuconych godzin pracy powoduje, że można pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Podsumowując, bycie freelancerem nie jest dla każdego, niezbędne jest posiadanie pewnych predyspozycji.

Geneza i pochodzenie słowa freelancer

Słowo freelancer jest pochodzenia angielskiego, w Polsce przyjęło się jako synonim słowa "wolny strzelec". Wywodzi się ono od czasownika freelance."Pierwszy raz określenia freelancer użył Walter Scott (Scott 1771–1832) w książce pt. Ivanhoe do opisania średniowiecznego najemnego wojownika. Free znaczy tyle, co wolny, lancer - pochodzi od lancy czyli rodzaju broni. Porównanie trenera do wojownika dobrze obrazuje specyfikę pracy freelancera, który z wyboru walczy o swoją pozycję. Należy zaznaczyć, że istotnym wyróżnikiem freelance jest niezależność świadczącego pracę, który ma możliwość wyboru firm i osób, z którymi współpracuje. Warunki tej współpracy są ustalone w zależności od stopnia trudności i czasu realizacji zadań. Freelance oznacza, że dana osoba nie przynależy tylko do jednej firmy czy zleceniodawcy." [4]

Rozwój freelancingu

Do rozwoju freelancingu znacząco przyczynił się internet. Opcja pracy zarówno z domu, biura, kawiarni lub nawet pociągu, oraz możliwość ciągłego kontaktu pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą są sporym ułatwieniem. Z roku na rok wzrasta też ilość platform internetowych umożliwiających freelancerom szukanie zleceń a pracodawcom znajdywanie poszukiwanych przez nich specjalistów. Przykładowe portale to www.dribbble.com; www.fabrykazlecen.pl; www.oferia.pl; www.freelancer.pl; www.outwork.pl;.

Bibliografia

Przypisy

  1. A. Abramczyk, D. Bator, E. Korszak, 2006, roz. 2.1, s. 4
  2. E. Janus, 2006, s. 80, 86
  3. E. Janus, 2016, s. 84
  4. D. Walczak-Duraj, J. Koprowicz, 2016, s. 79-80

Autor: Katarzyna Mleczko