Analiza opłacalności eksportu

Z Encyklopedia Zarządzania
Analiza opłacalności eksportu
Polecane artykuły


Opłacalność eksportu zależy od:

 • kształtowania się realnego kursu walutowego: Im niższy realny kurs walutowy, tym eksport staje się bardziej opłacalny. Dla eksportera oznacza to większy zysk bez konieczności podnoszenia ceny dóbr.
 • kosztów wytwarzania produktów:Z teorii kosztów komparatywnych wynika, że eksportować należy towary i usługi, których koszt wytwarzania jest niższy od analogicznych kosztów zagranicą
 • stosowanej przez kraje polityki handlowej: Wprowadzanie ceł, ograniczeń eksportowych prowadzi do wzrostu ceny towarów a tym samym do wzrostu ceny danych towarów na rynku zagranicznym, co w konsekwencji zmniejsza popyt.
 • jakości eksportowanego towaru

Proces analizy opłacalności

Analiza opłacalności eksportu polega na porównywaniu kosztów produkcji i działalności marketingowej do osiąganych zysków.

Nie ma konkretnych analiz, najczęściej spotykaną w przedsiębiorstwach eksportowych techniką jest badanie rynku, na który kierowany jest eksport. W tym celu wykorzystuje następujące wskaźniki:

 1. Szacunek zwrotu kapitału, polega na obliczeniu stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez szacowanie zysku eksportowego.
  • (zysk eksportowy- jest to różnica między przeliczona na złote ceną dewizowa a kosztami związanymi z wyprodukowaniem i eksportem dóbr; teoria kosztów komparatywnych)
 2. Potencjał rynku zagranicznego, na który składa się:
  • liczba ludności i tempo przyrostu naturalnego, kraju do którego kierujemy eksport
  • PKB danego kraju
  • udział wydatków konsumpcyjnych w dochodach ludności
  • wskaźnik bezrobocia
  • stopień uprzemysłowienia
  • PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Badanie rynku zagranicznego obejmuje:

 • charakterystykę konsumentów pod względem społeczno-kulturowym
 • wzory zachowań konsumenckich
 • styl życia, przyzwyczajenia
 • specjalne wymogi, które należy spełnić, aby móc eksportować do danego kraju
 • stopień ryzyka, związanego z prowadzeniem interesów w danym kraju

Zalety eksportu

Powody dla których opłaca się eksportować:

 • ryzyko działalności rozkłada się na kilka krajów
 • w krajach zamożniejszych można podnieść cenę
 • powiększa się grono potencjalnych odbiorców
 • firma staje się bardziej konkurencyjna
 • eksport może stać się siłą napędową rozwoju firmy

Bibliografia

 • K.P. Białecki, A. Dorosz, W. Januszkiewicz; Słownik handlu zagranicznego; W-wa 1993; s. 80, 81
 • M. Guzek; Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Poznań 2001; s. 100-107, 200-204
 • E. Michalski; Marketing; W-wa 2003; s. 580-584E.M. Pluciński; Makroekonomia gospodarki otwartej; W-wa 1999; s. 239-340

Autor: Joanna Kosińska