Analiza jakościowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Analiza jakościowa - jest to analiza papierów wartościowych, która wykorzystuje subiektywną ocenę opartą na niewycenionych informacjach takich jak wiedza na temat zarządzania, cele branżowe, siła badań i rozwoju oraz stosunki pracy.

TL;DR

Analiza jakościowa to subiektywna ocena papierów wartościowych oparta na niewycenionych informacjach. Składa się z elementów takich jak badanie zarządzania, cele branżowe, badania i rozwój oraz stosunki pracy. Analiza jakościowa różni się od analizy ilościowej, która opiera się na konkretnych danych liczbowych. Przygotowanie do analizy jakościowej wymaga ustalenia celu, informacji potrzebnych do uzyskania, zakresu analizy, częstotliwości, harmonogramu, zakresu przestrzennego, formy prezentacji wyników i budżetu.

Elementy analizy jakościowej

 • Analiza jakościową można rozumieć jako słuchanie swojego wnętrza. Wielu analityków jakościowych twierdzi, że uczucia wewnętrzne znajdują odzwierciedlenie w procesie. Nie znaczy to jednak, że nie jest to podejście rygorystyczne. W rzeczywistości może pochłaniać znacznie więcej czasu i energii niż analiza ilościowa.
 • Kluczowy dla analizy jakościowej jest czynnik ludzki. Inwestor może zacząć od zapoznania się ze sposobem zarządzania firmą. Jednym z najważniejszych czynników jest ich doświadczenie w branży. Jest on tylko opisane na papierze, czy mają potwierdzenie swojej ciężkiej pracy oraz rozważnego podejmowania decyzji. Równie znacząca jest reputacja. Warto badać ich relacje z partnerami biznesowymi, ponieważ mogą mieć one bezpośredni wpływ na operacje.
 • Być może ważniejszy jest sposób, w jaki pracownicy postrzegają firmę, w której pracują. Czy według nich jest dobrze zarządzana, czy są zadowoleni oraz zmotywowani. Wielkość rotacji pracowników może ukazywać lojalność pracowników lub jej brak. Jak wygląda kultura pracy w przedsiębiorstwie. Nadmiernie zhierarchizowane biura promują intrygę i konkurencję oraz wytwarzają energię produktywną, natomiast pozbawione motywacji środowisko może oznaczać, że pracownicy są głównie zainteresowani czekaniem na wyjście do dom. Ideałem jest żywa, kreatywna kultura, która przyciąga największe talenty[1]

Analiza jakościowa a analiza ilościowa

Analiza jakościowa kontrastuje z analizą jakościową (koncentruje się ona na liczbach, które można znaleźć w raportach np. bilansie) Obie techniki są jednak bardzo często używane razem w celu zbadania działalności firmy i oceny jej potencjału jako możliwości informacyjnych Rozróżnienie pomiędzy podejściem ilościowy, a jakościowym jest podobny do rozróżnienia pomiędzy sztuczną a ludzką inteligencją.

Analiza ilościowa wykorzystuje dokładne dane wejściowe np. marże zysku, wskaźniki zadłużenia, wielkość zarobków itp. Można je wszystkie połączyć w formie modelu komputerowego, aby uzyskać dokładny wynik. Możemy tak pokazać wartość godziwą akcji czy prognozy wzrostu zysków. Oczywiście człowiek musi napisać program komputerowy, jednak po jego stworzeniu komputer może wykonać analizę ilościową w kilka minut, w czasie gdy utalentowanemu pracownikowi zajęłoby to godziny.

Z drugiej strony analiza jakościowa zajmuje się problemami niematerialnym, które należą do sfery społecznej i empirycznej, a nie matematycznej.

Podejście takie uzależnione jest od ‘’inteligencji’’, której nie posiada komputer, ponieważ rzeczy takie jak wiarygodne zarządzanie, pozytywne skojarzenie z marką, przewaga konkurencyjna są ciężkie do uchwycenia za pomocą danych liczbowych.

Kryteria podejścia ilościowego Kryteria podejścia jakościowego
Trafność wewnętrzna Wiarygodność (Credibility)
Trafność zewnętrzna Możliwość przeniesienia (transferability)
Rzetelność Spolegliwość (dependability)
Obiektywność Potwierdzalność (conmfirmability)

[2]

Przygotowanie do analizy jakościowej

 • Uzasadnienie wykonania analizy - określenie celu i problemu analizy, zawierający opis usługi lub analizowanego produktu,
 • Informacje potrzebne do uzyskania' - określenie potrzeb klienta,
 • Zakres przedmiotowy analizy - czyli czynniki, które wpływają na zaspokojenie potrzeb klienta takiej jak wizerunek firmy, znajomość marki i inne,
 • Zakres podmiotowy - określenie kto jest podmiotem badania (np. klienci, konkurencji, pracownicy), Czy posiadamy aktualne bazy danych, jaka będzie wielkość analizowanej próby, czy są wybrane kryteria doboru próby?
 • Częstotliwość - czy analiza będzie powtarza, czy będzie wykonywana tylko jednokrotnie ?
 • Harmonogram - kiedy ?
 • Zakres przestrzenny - gdzie?
 • Forma zaprezentowania wyników - co potrzebne jest do zaprezentowania otrzymanych wyników np. raport, transkrypcje,
 • Budżet - jak kosztowna będzie wykonana analiza[3]


Analiza jakościowaartykuły polecane
System informacji marketingowejKapitał intelektualnyPhilip KotlerReputacjaCo warto wiedzieć o pracodawcyAnalityk danychStrategiczna karta wynikówMarketing partnerskiMasa Krytyczna

Przypisy

 1. (M. Kaczmarek 2013)
 2. (K. Stemplewska- Żakowicz 2005)
 3. (F. Mroczko 2014)

Bibliografia

 • Czernek K. (2017), Zasadność łączenia ilościowej i jakościowej analizy sieciowej w badaniach relacji w regionie turystycznym, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławiu, nr 473
 • Kaczmarek M. (2013), Badania jakościowe – metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa
 • Kosowski P. (2009), Analiza ekonomiczna, Studium Podyplomowe AGH, Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
 • Magdoń M., Tchórzewski S. (2014), Jakościowa analiza ryzyka w projektach sektora prywatnego, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1909
 • Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Autor: Martyna Sołtys