Analityk danych

Z Encyklopedia Zarządzania

Analityk danych (ang. Data Analyst) - jest to osoba zajmująca się szeroko pojętą analizą danych w różnych dziedzinach. Analityk danych zbiera i przechowuje informacje z różnych źródeł, interpretuje dane i przekształca je w informacje, wzorce i trendy, które mogą oferować sposoby na ulepszenie firmy, wpływając w ten sposób na decyzje biznesowe. Zdaje on zwykle raport z szeroko zakrojonych badań do odpowiednich współpracowników. Analitycy wnoszą także wiedzę techniczną, aby zapewnić jakość i dokładność danych, a następnie przetwarzają, projektują i prezentują je w sposób, który pomaga ludziom, firmom i organizacjom w podejmowaniu lepszych decyzji (M. Lewis-Beck 1995).

Praca analityków danych różni się w zależności od rodzaju danych, z którymi pracują (sprzedaż, media społecznościowe, zasoby reklamowe itp.), a także od konkretnego projektu klienta. Firmy z niemal każdej branży mogą korzystać z pracy analityków danych: od dostawców opieki zdrowotnej i branż IT po sklepy detaliczne i sieci fast food. Informacje, które analitycy danych wnoszą do organizacji, mogą być cenne dla pracodawców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o potrzebach swoich konsumentów lub użytkowników końcowych. Niezależnie od branży, w której pracują, analitycy danych poświęcają większość czasu na opracowywanie systemów gromadzenia danych i kompilowania swoich wyników w raporty, które mogą pomóc w ulepszeniu ich firmy. Różnego rodzaju analitycy mogą brać udział w dowolnej części procesu analizy: od konfiguracji systemu analitycznego po dostarczanie informacji na podstawie gromadzonych danych lub szkolenie innych w systemie gromadzenia i analizy danych. Zwykle do obowiązków Analityka danych mogą należeć:

 • Pozyskiwanie danych z pierwotnych lub wtórnych źródeł danych i utrzymywanie baz danych.
 • Zarządzanie danymi podstawowymi, użytkownikami i rolami użytkowników (tworzenie, aktualizacje i usuwanie).
 • Przetwarzanie poufnych danych i informacji zgodnie z wytycznymi.
 • Uruchomienie i wycofanie zbiorów danych.
 • Przechowywanie danych dotyczących numerów sprzedaży, badań rynku, logistyki, lingwistyki lub innych zachowań.
 • Zarządzanie i projektowanie środowiska raportowania, w tym źródeł danych, bezpieczeństwa i meta danych.
 • Ocena testów i wdrażanie nowego lub zaktualizowanego oprogramowania oraz pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących nowych systemów.
 • Interpretowanie danych, analiza wyników za pomocą technik statystycznych.
 • Opracowywanie i wdrażanie analiz danych, systemów gromadzenia danych i innych strategii optymalizujących wydajność i jakość statystyki.
 • Generowanie raportów z jednego lub wielu systemów.
 • Rozwiązywanie problemów ze środowiskiem bazy danych raportowania i raportami.
 • Ocena zmian i aktualizacji źródłowych systemów produkcyjnych.
 • Szkolenie użytkowników końcowych w zakresie nowych raportów i pulpitów nawigacyjnych.
 • Zapewnienie wiedzy technicznej na temat struktur przechowywania danych, eksploracji danych i czyszczenia danych (Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia).

TL;DR

Analityk danych to osoba zajmująca się analizą danych w różnych dziedzinach. Zbiera informacje, interpretuje je i przekształca w informacje, wzorce i trendy. Analitycy danych mogą pracować w różnych branżach i zajmować się różnymi aspektami analizy danych. Ich obowiązki obejmują pozyskiwanie danych, zarządzanie nimi, przetwarzanie, interpretację, generowanie raportów i współpracę z innymi działami w organizacji. Analitycy używają różnych narzędzi, takich jak Excel, SQL, Google Analytics i Tableau, do gromadzenia i analizy danych.

Tworzenie raportów

Analitycy spędzają dużo czasu na tworzeniu i utrzymywaniu różnego rodzaju raportów wewnętrznych i zewnętrznych - skierowanych do klientów. Raporty te dają wgląd kierownictwa w nowe trendy, a także obszary, które firma może potrzebować ulepszyć. Napisanie raportu nie kończy się jednak na wyrzuceniu liczb na pustą stronę i wysłaniu tego do kierownika. Aby zachować swoją wartość, raporty, odpowiedzi i spostrzeżenia, które zapewnia analiza danych, muszą być zrozumiane przez inne osoby, który często nie są analitykami (M. Lewis-Beck 1995).

Dostrzeganie wzorców i zależności

Najbardziej skuteczni analitycy danych mogą wykorzystywać dane do przewidywania trendów. Aby jednak stworzyć sensowny raport, analityk danych musi najpierw zobaczyć ważne wzorce w zebranych wcześniej danych. Raportowanie w regularnych przyrostach, takich jak tygodniowe, miesięczne lub kwartalne, pomaga analitykowi zauważyć znaczące wzorce (D. Abbott 2014).

Współpraca z innymi

Analitycy wbrew pozorom nie pracują niezależnie od reszty firmy. Różnorodność ról i obowiązków analityków danych oznacza, że współpracują oni ściśle z wieloma innymi działami w organizacji: z finansami, marketingowcami, programistami, menedżerami i sprzedawcami. Ważna w tej dziedzinie jest umiejętność dobrej komunikacji zarówno z osobami, od których pośrednio lub bezpośrednio zbiera się informacje, pytania badawcze, jak i współpracownikami oraz ludźmi, którym dostarcza się ostateczne raporty i prezentacje.

Zbieranie danych

Prawdopodobnie najbardziej technicznym aspektem pracy analityka jest zbieranie danych. Często oznacza to współpracę z twórcami stron internetowych i programistami w celu usprawnienia i optymalizacji gromadzenia danych, co jest kluczowe dla lepszej wydajności. Analitycy pracują więc także nad opracowaniem procedur, które można zautomatyzować i łatwo zmodyfikować w celu ponownego użycia w innych obszarach. Przechowują oni przy tym garść specjalistycznego oprogramowania i narzędzi w swoim arsenale, aby pomóc im to osiągnąć.

Równie istotną kwestią jest tutaj zebranie odpowiedniej ilości danych przed przystąpieniem do analizy. Im większa ilość informacji, tym dokładniejsze będą analizy i raporty. Aby naprawdę zrozumieć wszystkie czynniki nie należy patrzeć wyłącznie na średnie, ale na cały rozkład danych i poszczególne odchylenia, które o wiele dokładniej pokazują badaną sytuację (M. Zastrożna 2013, s. 155-157).

Narzędzia analityków

Analitycy danych polegają na różnych narzędziach do gromadzenia i analizy danych. Niektóre zespoły używają specjalistycznych narzędzi do wydajnego gromadzenia danych z mediów społecznościowych, serwisów informacyjnych i czasopism, a także narzędzi do sortowania i kategoryzacji danych w celu wizualizacji tych danych na potrzeby raportów i prezentacji (P. Russom 2011). Oto niektóre typowe narzędzia w pasku narzędzi analityka danych:

 • Microsoft Excel®
 • SQL
 • Oprogramowanie SAS®
 • Google Analytics ™
 • Menedżer tagów Google
 • Tableau ™
 • Google AdWords ™


Analityk danychartykuły polecane
System informacji marketingowejAnaliza jakościowaPortal Business IntelligenceAnaliza danychRACIKalendarz niko-nikoSystem wspomagania decyzjiPortal korporacyjnySerwisdesk

Bibliografia


Autor: Dominika Nikołajew