Kalendarz niko-niko

Z Encyklopedia Zarządzania

Kalendarz niko-niko, znany również jako "kalendarz uśmiechów", to narzędzie, które pomaga w monitorowaniu i mierzeniu nastrojów oraz poziomu zaangażowania pracowników w organizacji. Jest to metoda, która pochodzi z koncepcji Lean Management i Agile. Kalendarz niko-niko skupia się na aspekcie emocjonalnym pracy i umożliwia pracownikom wyrażanie swojego samopoczucia w sposób prosty i przejrzysty.

Głównym założeniem kalendarza niko-niko jest codzienne śledzenie nastrojów pracowników poprzez prostą ikonografię. Każdy pracownik oznacza swoje samopoczucie na danym dniu za pomocą specjalnych symboli, takich jak uśmiech, obojętność czy smutek. Dzięki temu zarządzający mają wgląd w ogólny stan emocjonalny zespołu oraz mogą reagować w przypadku, gdy poziom zaangażowania spada.

Kalendarz niko-niko daje możliwość analizowania trendów i powtarzających się wzorców w nastrojach pracowników. Jest to cenne narzędzie zarządzania, które pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy i podejmowanie działań naprawczych w celu poprawy atmosfery w pracy.

Metoda kalendarza niko-niko ma na celu stworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się zaangażowani, docenieni i mają możliwość wyrażania swoich emocji. Poprzez udostępnienie tego narzędzia i aktywne monitorowanie nastrojów, organizacje mogą budować bardziej pozytywną atmosferę, co przekłada się na wzrost efektywności i satysfakcji z pracy.

Kalendarz niko-niko został opracowany po raz pierwszy przez Akinri Sakata w 2006 roku. Z japońskiego "niko" oznacza "uśmiech", a "niko-niko" tłumaczy się, jako "buźka" dla tego kalendarz ten jest również znany, jako kalendarz szczęścia. Stosuje się on do śledzenia nastroju zespołu.

Ogólne informacje

Kalendarz niko-niko nie jest trudny w sporządzaniu. Najlepiej powiesić na ścianie zwykły kalendarz i dodać do niego imiona członków zespołu. Potem kalendarz należy umieścić w miejscu dostępnym dla całego zespołu, aby każdy miał do niego swobodny dostęp. Albo zastosować drugi wariant i zrobić miejsce dla kalendarza niedaleko wyjścia, żeby pod koniec dnia każdy członek zespołu dał graficzną ocenę swojego nastroju w ciągu całego dnia. Są 3 możliwe "buźki", którymi można określić nastrój: szczęśliwa, neutralna oraz chmura (niezadowolona). Najczęściej używa się gotowych lepiących "buziek" lub kolorowych pisaków do namalowania "buźki" w kalendarzu. W regularnych odstępach czasu (np. co tydzień) kierownik zbiera zespół w celu analizy wyników.

Przykład:

  • "…dwie uśmiechnięte buźki, jedna neutralna i dwie skwaszone: co się stało tego dnia? Skąd się wziął taki podział?"
  • "…wszyscy uradowani a zadanie nieskończone lub niezadowolony klient: co spowodowało, że jesteśmy zadowoleni w trudnych chwilach? Na co nie zwróciliśmy uwagi?"

Przyczyny stosowania i wartość dla organizacji

"Najszybszą informacją zwrotną, dotyczącą odbioru zmian wdrażanych w firmie, są ludzkie emocje. Często negatywny odbiór zmiany przez pracowników - kwaśne miny lub ciche utyskiwanie - poprzedzają twarde wskaźniki pokazujące konieczność podjęcia działań naprawczych. Przewodzącym zmianom nie pozostaje, więc nic innego, jak wykorzystać zwinne narzędzie do pomiaru nastroju pracowników np. kalendarz Niko-niko".

Dana metoda ma na celu zbieranie informacji w zespole, do tego nie jest kosztowna i można ją szybko wdrożyć w każdym zespole. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w czasie zmian w organizacji. Metoda może pokazać kierownictwu czy obecna strategia zarządzania jest dobra czy potrzebuje ona jakichś modyfikacji.

Rezultaty i pułapki

"Informacje o nastrojach płynące do zespołu oraz osób kierujących zmianami wpływają na ich dalsze działania. Kalendarz Niko-niko pozwala na najszybsze zidentyfikowanie problemów i ich rozwiązywanie. Zebrane dane o zmieniających się emocjach w trakcie dnia pracy i ich analiza pozwalają na podjęcie, w razie potrzeby, działań korygujących"

Kalendarz niko-niko na pierwszy rzut oka jest bardzo prostą metodą, lecz nie wszystko jest takie proste. Pomiar nastroju zespołu może być błędny lub nieudany, jeżeli:

  • zespół nie będzie aktualizować kalendarz, na co dzień, tylko np. pod koniec tygodnia, kiedy osoba już nie pamięta, dlaczego dany dzień był lepszy czy gorszy,
  • pracownicy zespołu nie pokazują swoich prawdziwych emocji, żeby się nie tłumaczyć, dlaczego mieli taki a nie inny humor lub nie podoba im się dana metoda i wpisują swoje emocje tylko dla świętego spokoju.

Kalendarz niko-niko jako narzędzie do śledzenia nastroju zespołu

Kalendarz niko-niko jest narzędziem, które pozwala zespołowi śledzić i monitorować swoje nastroje i samopoczucie na bieżąco. Jest to metoda, która pomaga zespołowi lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ich samopoczucie i efektywność pracy. Główną cechą kalendarza niko-niko jest prostota i intuicyjność jego użycia.

W kalendarzu niko-niko każdy członek zespołu ma możliwość oznaczenia swojego nastroju za pomocą buziek. Każda buźka reprezentuje inny stan nastroju, na przykład uśmiechnięta buźka oznacza dobry nastrój, a smutna buźka oznacza zły nastrój. Dzięki temu prostemu systemowi, zespół może szybko zobaczyć ogólny stan nastrojów w danym dniu lub okresie czasu.

Kalendarz niko-niko powinien być umieszczony w miejscu, które jest łatwo dostępne dla całego zespołu. Może to być tablica umieszczona na widocznym miejscu w biurze lub na elektronicznym narzędziu, do którego wszyscy mają dostęp. Istotne jest, aby każdy członek zespołu mógł łatwo oznaczyć swój nastrój na kalendarzu. Dodatkowo, umieszczenie kalendarza niko-niko na wyjściu z biura może pomóc zespołowi w refleksji nad swoim nastrojem na koniec dnia i może stanowić punkt wyjścia do rozmów na temat wyzwań i sukcesów.

Kierownik zespołu odgrywa ważną rolę w zbieraniu i analizowaniu wyników z kalendarza niko-niko. To on jest odpowiedzialny za monitorowanie nastrojów zespołu i reagowanie na wykryte problemy. Kierownik powinien regularnie analizować zgromadzone dane i szukać wzorców oraz powtarzających się sygnałów. Dzięki temu może identyfikować obszary, które wymagają uwagi i działania. Kierownik powinien również aktywnie angażować się w rozmowy z zespołem na temat nastrojów i podejmować inicjatywy, aby poprawić atmosferę pracy i efektywność zespołu.

Analiza efektywności działań i budowanie zaufania za pomocą kalendarza niko-niko

Wykorzystanie kalendarza niko-niko do analizy efektywności działań mających poprawić nastroje zespołu

Kalendarz niko-niko jest narzędziem, które może być skutecznym sposobem analizy efektywności działań mających na celu poprawę nastrojów w zespole. Jego nazwa pochodzi od japońskiego słowa "niko-niko", które oznacza uśmiech.

Idea kalendarza niko-niko polega na tym, że członkowie zespołu codziennie oceniają swoje samopoczucie na podstawie skali od uśmiechów do smutków. Każdy członek zespołu ma swoje miejsce na kalendarzu, gdzie może umieścić odpowiednią ikonę odzwierciedlającą jego aktualne samopoczucie. Może to być uśmiech, neutralna mina lub smutek.

Analiza efektywności działań opiera się na obserwacji zmian w samopoczuciu członków zespołu na przestrzeni czasu. Jeśli w danym okresie wzrostu działań mających poprawić nastroje w zespole, można zaobserwować wzrost uśmiechów na kalendarzu niko-niko. Natomiast jeśli nie przynoszą one zamierzonych rezultatów, można zauważyć więcej neutralnych min lub smutków.

Kalendarz niko-niko umożliwia członkom zespołu śledzenie swojego samopoczucia oraz wpływu działań i inicjatyw na atmosferę w zespole. Dzięki temu można skutecznie analizować, które działania przynoszą pozytywne rezultaty, a które wymagają dalszych dostosowań i zmian.

Wykorzystanie kalendarza niko-niko w budowaniu zaufania w zespole poprzez otwarte wyrażanie emocji i opinii

Kalendarz niko-niko odgrywa również istotną rolę w budowaniu zaufania w zespole poprzez otwarte wyrażanie emocji i opinii. W tradycyjnych zespołach często brakuje przestrzeni i możliwości wyrażania uczuć oraz dzielenia się opiniami bez obawy o ocenę lub krytykę.

Dzięki kalendarzowi niko-niko członkowie zespołu mają szansę na codzienne wyrażanie swojego samopoczucia. To otwiera drzwi do komunikacji i dialogu między członkami zespołu, którzy mogą zrozumieć swoje emocje i potrzeby oraz dostrzec, jak te emocje wpływają na cały zespół.

Wzajemne dzielenie się emocjami i opiniami na temat samopoczucia pozwala budować więź i zaufanie w zespole. Członkowie zespołu widzą, że są słuchani i mają możliwość wpływu na atmosferę pracy. To prowadzi do większej otwartości, lepszej komunikacji i współpracy.

Kalendarz niko-niko stwarza również okazję do dyskusji na temat przyczyn i skutków zmian w samopoczuciu. Członkowie zespołu mogą wspólnie analizować, jakie czynniki wpływają na ich nastroje i jak mogą wspólnie działać, aby poprawić atmosferę w zespole.

Budowanie zaufania w zespole jest kluczowe dla efektywnej i owocnej pracy. Kalendarz niko-niko, jako narzędzie do analizy efektywności działań i wyrażania emocji, może przyczynić się do wzrostu zaufania, poprawy komunikacji i współpracy w zespole.


Kalendarz niko-nikoartykuły polecane
Analityk danychGetting Things DoneJidokaZarządzanie czasemDaily scrumZarządzanie przez spacerowanieKodyfikacja wiedzyScrum of scrumsRetrospektywa

Bibliografia


Autor: Jerzy Dereń