Zarządzanie przez spacerowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie przez spacerowanie
Polecane artykuły


Zarządzanie przez spacerowanie (ang. management by walking around) jest podejściem do komunikacji pomiędzy menadżerem, a pracownikami, dostawcami, klientami i wszystkimi innymi, którzy znajdują się w zasięgu oddziaływania organizacji.

Geneza

Zarządzanie przez spacerowanie jest bardzo popularną formą komunikacji organizacyjnej i grupowej. Idea polega na tym, iż menadżer utrzymuje kontakt z tym co dzieje się w jego firmie poprzez "spacerowanie po niej" i spontaniczne rozmowy z napotkanymi osobami (pracownikami, dostawcami, klientami i innymi w jakiś sposób związanymi z firmą). Podejście to pozwala menadżerowi lepiej "poczuć" kierowaną przez niego firmę gdyż umożliwia uzyskanie informacji z pierwszej ręki i wyczucie nastrojów ludzi. Integracja kierownictwa z pracownikami pomaga także osiągnąć w firmie świadomość zespołową. Podejście to stanowi także doskonałe uzupełnienie do suchych danych i raportów, które często oderwane są od rzeczywistości i sprawiają, że menadżer w oparciu o nie podejmuje błędne decyzje.

Przykład

Jedną ze znanych postaci, które stosują tą metodę zarządzania jest Bill Marriot Jr., który wiele czasu spędza na spacerach po hotelu. Odwiedza kuchnie, rampy załadowcze, pralnie i inne rejony. Twierdzi on, że swoje najlepsze pomysły i innowacje zawdzięcza właśnie swobodnym rozmowom z pracownikami.

Inne definicje

Zarządzaniem przez spacerowanie często nazywa się także inne, ale podobne podejścia do komunikacji wewnątrz firmy. Jedno z nich polega na rotacji kadry kierowniczej. Kierownicy zamieniają się stanowiskami aby uzyskać inne spojrzenie na problemy firmy. Inną i najbardziej radykalną odmianą są tzw. Dni kontaktów. Dni takie polegają na tym, że kierownictwo aby uzyskać informacje o codziennej rutynie i problemach pracowników wciela się w ich role. Kierownicy tymczasowo pełnią funkcje pokojówek, recepcjonistek, stolarzy, tokarzy, kucharzy i innych pracowników na niskich i najniższych stanowiskach. Podobne podejście spotykane jest w wielu rodzinnych firmach w stosunku do zatrudnionej rodziny kierownictwa. Syn właściciela lub menadżera takiej firmy zaczyna pracę od najniższych stanowisk i poznaje w ten sposób od środka działanie firmy. Informacje takie będą bardzo pomocne i pouczające kiedy zajmie on stanowisko kierownicze lub przejmie prowadzenie firmy.

Bibliografia

Autor: Michał Ostrowski