Spotkanie integracyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Spotkanie integracyjne
Polecane artykuły


Spotkanie integracyjne to najczęstsze działanie wspierające integrację pracowników. Wspólne uczestniczenie w imprezach kulturalnych, spotkaniach integracyjnych oraz wyjazdy o różnym charakterze np.: rekreacyjnym, szkoleniowym, a także wolontariat pracowniczy. Często są to spotkania których organizacja jest spontaniczna przez pracowników, mają nieformalny charakter i odbywają się najczęściej bez udziału kierowników. W wielu przedsiębiorstwach brakuje takich spotkań. Integracji głównie sprzyja: miła atmosfera pracy, która tworzy się przez właściwe relacje pomiędzy pracownikami i, poczucie bezpieczeństwa, które wiąże się ze stabilnością zatrudnienia, a również udane spotkania integracyjne oraz różnego rodzaju inicjatywy, które umożliwiają spotkania pracowników przedsiębiorstwa poza formalną pracą(E. Robak 2014, s. 54).

Wewnętrzne narzędzie komunikacji

Spotkania integracyjne, są narzędziem wewnętrznym komunikowania się w firmie. Jest to narzędzie w sklasyfikowane jako narzędzie fakultatywne, z którego pracownik nie jest zmuszony korzystać. Do tej grupy należy bardzo dużo narzędzi komunikowania się wewnętrznego w firmie. Znacznie różnią się one stopniem oczekiwanego przez konkretnego inicjatora danego narzędzia zaangażowania osoby pracującej. Są to gazetki ścienne, plakaty i ulotki. Do tej grupy należą również spotkania integracyjne, czy imprezy firmowe. W przypadku tych narzędzi, w których bezpośredni udział biorą przedstawiciele zarządu, możliwość nie skorzystania z nich jest złudne. Brak obecności na spotkaniu integracyjnym z prezesem może skończyć się kłopotami służbowymi. Można mówić że jest to grupa narzędzi pseudofakultatywnych, która pomimo tego że jest dowolna, może skutkować na relacjach pracownik-organizacja oraz zarząd-pracownik (J. Trębecki 2012, s. 130).

Przykład motywowania pracowników przez spotkania integracyjne

Firma LIDL jest skupiona na wspieraniu integracji całej załogi, z tego powodu też wszystkie ważne dla firmy wydarzenia są obchodzone ze wszystkimi pracownikami. W 2010 roku LIDL wchodził do mediów z reklamą. Jako pierwsi zobaczyli ją pracownicy. Głośno również obchodzone było dziesięciolecie działalności przedsiębiorstwa na rynku krajowym w 2012 roku. W zorganizowanych przez LIDL zawodach sportowych wzięło udział bardzo dużo pracowników. Rezultatem tej rywalizacji było wynagrodzenie dla pracowników. Były nagrody rzeczowe, przywieźli do sklepów fundusze, aby wydać je na cele związane z integracją. W podziękowaniach za udział w zbiórce funduszy na rzecz WOŚP, Lidl otwarł "Rockową Wyspę Lidla” podczas Przystanku Woodstock. Pracownicy sklepu to ochotnicy z każdego zakątku Polski, którzy kochają muzykę i wyśmienitą zabawę. Pracodawca zapewnił ochotnikom pracującym w festiwalowym sklepie nocleg, wyżywienie i bardzo dobre wynagrodzenie. W dodatku pracownicy nocowali we wspólnym domku, więc mieli możliwość zintegrowania się z pracownikami z innych biur sprzedaży w całym kraju. pomimo że była to fizyczna praca, wszyscy uczestnicy, którzy pracowali podczas tego festiwalu bardzo dobrze oceniają to przedsięwzięcie.Imprezy sportowe i kulturowe, oraz spotkania Integracyjne to metody jakimi przedsiębiorstwo posługuje się, aby zbudować silny zespół tworzony przez osoby zaangażowane w prace, lojalne i co najważniejsze wszystkie utożsamiające się z daną firmą(L.Mierzwińska, I.Pacek 2016, s. 201-204).

Integracja pracowników

Integracja pracowników oznacza (E. Robak 2014, s. 55):

  • ” wspólne działanie pracowników i wspieranie się nawzajem,
  • zainteresowanie pracowników przebiegiem pracy innych osób z zespołu i w razie potrzeby pomaganie sobie wzajemnie w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • szczerą komunikację i otwarte mówienie o problemach;
  • takie relacje między pracownikami, które powodują, że lubią ze sobą pracować, wzajemnie się motywują i dostrzegają znaczenie wspólnej pracy,
  • wzajemne zaufanie i chęć dzielenia się ze współpracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem;
  • dobrą atmosferę pracy powodującą to, że zatrudnione osoby nie chcą zmienić swojego miejsca pracy,
  • poznanie się pracowników nie tylko na gruncie zawodowym, ale także osobistym;
  • rozstrzyganie sporów w pozytywnej atmosferze, brak konfliktów niszczących wzajemne relacje”

Bibliografia

Autor: Agnieszka Bokwa