Turystyka motywacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania

Turystyka motywacyjna (Incentive Tourism) - jest odmianą turystyki biznesowej, jednak nie jest związana z wyjazdami w celu wykonywania zajęć wynikających z pracy lub interesów. Nie istnieje wyczerpująca definicja tej formy turystyki. Jedną z najczęściej podawanych jest przygotowana przez Society of Incentive & Travel Executives (SITE), definiująca podróże motywacyjne jako: narzędzie całościowego zarządzania do wykorzystywania wyjątkowych podróży w celu zmotywowania i/lub nagrodzenia pracowników za ich pracę wykraczającą poza obowiązki i zbliżającą do osiągnięcia celów firmy, które mogą czasem obejmować aspekty działalności firmy nie związane ze sprzedażą, jak redukcja personelu, lecz zazwyczaj głównym celem jest zwiększenie sprzedaży.

Niektóre rodzaje wyjazdów motywacyjnych w postaci wyjazdów integracyjnych są wykorzystywane także przez pracodawców do celów budowania zespołu, wzmacniania więzi między pracownikami, wyszukiwania wśród nich nieformalnych liderów, ale także tzw. słabych punktów. W takich wyjazdach coraz częściej biorą udział anonimowo specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi oraz psycholodzy. Dlatego specyfiką tej formy turystyki jako formy zarządzania personelem jest pozorna sytuacja swobody uczestników.

TL;DR

Turystyka motywacyjna to forma podróży, w której pracodawcy nagradzają pracowników za ich pracę wykraczającą poza obowiązki. Ma ona na celu zwiększenie motywacji i lojalności pracowników wobec firmy. Podróże motywacyjne są luksusowe i mają różne formy, takie jak wyjazdy integracyjne, szkoleniowe czy turystyczne. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy odnoszą korzyści z tego rodzaju turystyki.

Cechy

Podróże motywacyjne, nastawione są głównie na nieskrępowaną zabawę i rozrywkę, zazwyczaj są one luksusowe i do atrakcyjnych miejsc, które finansują pracodawcy swoim pracownikom w nagrodę za wygranie współzawodnictwa związanego z pracą, a celem takiego wyjazdu jest wzbudzenie u pracownika entuzjazmu i wdzięczności, a tym samym lojalności w stosunku do firmy. Podróż motywacyjna przypomina tradycyjną turystykę rekreacyjną uprawianą w wolnym czasie.

Podróż motywacyjna łączy potrzeby odpoczynku, aktywności fizycznej, chęci poznania innych ludzi i kultur z pragnieniami podniesienia statusu zawodowego i prestiżu środowiskowego. Decyzje o zakupie i ostatecznym kształcie programu wyjazdu incentive podejmują osoby 1kierujące w firmie działalnością marketingową i zasobami ludzkimi, często są to sami właściciele firm. Wyróżnikiem incentive travel jest wysoka jakość oferowanych usług w trakcie wyjazdu w każdym elemencie programu. Najczęściej są to wyjazdy grupowe, a program jest ustalany specjalnie dla danej imprezy i znacznie odbiega od standardowych wyjazdów turystycznych.

Formy

Podróże motywacyjne mogą mieć charakter typowo wypoczynkowy, poznawczy, przygodowy itp. W zależności od specyfiki kulturowej państw mogą to być:

 • krajowe lub zagraniczne podróże motywacyjne o wysokim standardzie, z niepowtarzalnym programem, trwające 3-7 dni,
 • długie luksusowe wyjazdy jako nagroda dla najlepszych dystrybutorów, dilerów, hurtowników, bez udziału zwykłych pracowników firmy sponsorującej, za to z udziałem pionu kierowniczego,
 • nagrodowe wyjazdy turystyczne dla pracowników do atrakcyjnych miejsc bez zasady wyjątkowości programu,
 • wyjazdy szkoleniowo-rozrywkowo-integracyjne z programem budowania zespołu i udziałem psychologa w celu wyłonienia nieformalnych liderów,
 • nagrodowe krótkie wyjazdy zagraniczne z udziałem członków rodziny pracownika,
 • integracyjne wyjazdy kierowników firm kooperujących z firmą sponsorującą połączone z prezentacją zakładów produkcyjnych, procesu technologicznego w kraju sponsora i programem rekreacyjnym,
 • wyjazdy szkoleniowe z elementami rekreacji i zabawy
 • luksusowe egzotyczne wyjazdy dla wąskiej grupy osób zarządzających firmą, razem z rodzinami

Korzyści

Z turystyki motywacyjnej osiągają korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Z punktu widzenia pracodawcy podróże motywacyjne:

 • ułatwiają komunikację i integrację z kierownictwem przedsiębiorstwa oraz z całą firmą,
 • kształtują kulturę firmy i zachodzące w niej stosunki międzyludzkie,
 • zwiększają entuzjazm pracowników przed kolejną podróżą motywacyjną,
 • kształtują lojalność pracowników wobec firmy, przywiązanie do niej, sprzyjają budowaniu i umacnianiu zespołów pracowniczych,
 • motywują do wyjazdu turystycznego innych pracowników, którzy w wyjeździe nie brali udziału,
 • wzmacniają pozytywny wizerunek pracodawcy w oczach pracownika.

Z kolei korzyści dla pracownika osiągane z turystyki motywacyjnej to zaspokojenie potrzeb:

 • wypoczynku, sportowo-rekreacyjnych i zdrowotnych,
 • kulturowych i możliwości poznania obcych kultur,
 • społecznych, w tym poznawania innych ludzi oraz ich problemów życiowych,
 • osobistych związanych z kształtowaniem własnego statusu i prestiżu społeczno-zawodowego, uznania i akceptacji osobistej,
 • tolerancji ze strony rodziny wobec dodatkowej pracy, wysiłku, dodatkowego czasu na pracę
Turystyka motywacyjnaartykuły polecane
Spotkanie integracyjneKlub fitnessWolontariat pracowniczyWyjazd integracyjnyEmployer brandingWork-life balanceTurystyka biznesowaMarketing personalnyAgencje public relations

Bibliografia

Autor: Joanna Opałka, Gabriela Mady