Filozofia zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania
Filozofia zarządzania
Polecane artykuły


Filozofia zarządzania – ma za zadanie tworzenie procesu zarządzania integrującego sferę wartości indywidualnych naczelnej kadry kierowniczej. Obejmuje ona także nastawienia i system wartości, jaki reprezentuje kadra kierownicza i poprzez który oddziałuje na organizację.

Filozofia zarządzania stanowi o ogólnych zasadach ludzkiego działania, winna zatem obejmować tę część działania kierownictwa, która mieści się w ramach norm etycznych, a stanowi pozostałość normatywnego wyznaczania przebiegu procesu kierownictwa.

Istotę filozofii zarządzani stanowi kompromis między wartościami ekonomicznymi a społecznymi. Aby ten postulat urealnić, konieczne jest zbudowanie dla trwałego systemu celów przedsiębiorstwa równie trwałego systemu wartości kierownictwa najwyższego kierownictwa.

Patrz też:

Bibliografia

  • J. Teczke, Metody i techniki zarządzania, Kraków 1996, s. 7

Autor: Małgorzata Soja