Daily scrum

Z Encyklopedia Zarządzania

Daily Scrum lub Codzienny Scrum to spotkanie Zespołu Deweloperskiego ograniczone czasowo do 15 minut odbywające się każdego dnia pracy w Sprincie. Celem spotkania jest aktualizacja planu na najbliższe dwadzieścia cztery godziny pracy. W trakcie spotkania zespół dokonuje inspekcji pozostałej pracy i optymalizuje wysiłki w celu realizacji Celu Sprintu. Odbywa się zawsze w tym samym miejscu, o tym samym czasie, w celu redukcji złożoności procesu, oraz promowania dobrych nawyków. Jest jednym z narzędzi Inspekcji i Adaptacji w Scrumie. Nie jest spotkaniem statutowym służącym do raportowania postępu Mistrzowi Scrum, Właścicielowi Produktu ani nikomu innemu.

TL;DR

Codzienny Scrum to krótkie, 15-minutowe spotkanie zespołu deweloperskiego, które odbywa się codziennie w celu aktualizacji planu na najbliższe 24 godziny pracy. Spotkanie służy inspekcji postępu pracy i optymalizacji wysiłków w realizacji Celu Sprintu. Spotkanie jest wyłączną własnością zespołu deweloperskiego, ale inne osoby mogą być zaproszone jako słuchacze. Spotkanie ma na celu poprawę komunikacji, eliminację przeszkód i budowanie planów, a także maksymalizację korzyści z różnych perspektyw. Często wykorzystuje się tablicę Kanban do wizualizacji postępów prac. Mistrz Scrum ma rolę moderowania spotkania i proponowania usprawnień dla zespołu.

Zasady Codziennego Scruma

Codzienny Scrum jest narzędziem inspekcji, ponieważ zespół ocenia pracę wykonaną od ostatniego Codziennego Scruma analizując w jaki sposób i jak szybko przybliża ona do wypełnienia Celu Sprintu. Po tej ocenie Zespół Deweloperski dokonuje adaptacji tworząc strategię która przybliża go do osiągnięcia Celu Sprintu i dostarczenia działającego przyrostu produktu. Spotkanie to jest wyłączną własnością Zespołu Deweloperskiego, na którego zaproszenie mogą uczestniczyć inne osoby, takie jak Właściciel Produktu, jednak jedynie w charakterze słuchacza bez prawa głosu. Zadaniem Mistrza Scrum jest upewnienie się że spotkanie nie wykracza poza piętnastominutowe ograniczenie czasowe, oraz że odbywa się ono każdego dnia. Forma spotkania zależy od samoorganizującego Zespołu Deweloperskiego i jest dowolna, o ile przynosi korzyści w przypadku konkretnego zespołu, jeśli są problemy ze znalezieniem efektywnej formy prowadzenia spotkania Mistrz Scrum może zostać poproszony o pomoc. Podobnie w przypadku uczestnictwa osób z zewnątrz Mistrz Scrum upewnia się, że nie wpływają one na przebieg spotkania.

Codzienny Scrum jest spotkaniem inspekcyjno-planistycznym i nie jest miejscem do rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w trakcie pracy nad Celem Sprintu. Jeśli przeszkody wykraczają poza zakres który jest w stanie obsłużyć Zespół Deweloperski, usunięcie ich jest zadaniem Mistrza Scrum. Dla problemów zidentyfikowanych od poprzedniego spotkania, które można obsłużyć wewnątrz zespołu, zainteresowane osoby organizują dyskusję bezpośrednio po zakończeniu Codziennego Scruma.

Wśród niektórych zespołów popularna jest forma spotkania zaproponowana w przewodniku po Scrumie (Schwaber K., Sutherland.J,2017), polegająca na tym, aby każda z osób odpowiedziała na trzy pytania:

  • Co zrobiłem wczoraj aby zbliżyć się do Celu Sprintu?
  • Co zrobię dzisiaj aby zbliżyć się do Celu Sprintu?
  • Czy widzę przeszkody w osiągnięciu Celu Sprintu?

Celem spotkania jest poprawa komunikacji, eliminacja przeszkód, nauka szybkiego podejmowania decyzji, budowania planów oraz eliminacja konieczności organizowania innych spotkań. Buduje też czynnik społeczny w skomplikowanym procesie twórczym, co jest jednym ze źródeł przewagi Zwinnego Zarządzania nad metodami klasycznymi, które nie potrafią w wystarczający sposób stymulować ludzkiej kreatywności. Silny nacisk na bezpośredni kontakt międzyludzki, zamiast posługiwania się dokumentacją, powoduje maksymalizację korzyści z różnych punktów widzenia każdej osób w Zespole Deweloperskim. Różne punkty widzenia obnażają słabe punkty rozwiązań proponowanych przez pojedynczych członków zespołu, oraz pozwala budować rozwiązania w ramach Skomplikowanych Systemów Adaptacyjnych, których najczęściej dotyka praca w branży IT, oraz badaniach naukowych.

Codzienna weryfikacja i planowanie pozostałej pracy zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania zamierzonego Celu Sprintu, maksymalizuje wartość dostarczaną przez Zespół Deweloperski, oraz buduje w ludziach poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość projektową, a co za tym idzie buduje zaangażowanie.

Codzienny Scrum w praktyce

W celu wizualizacji postępów prac, Zespół Deweloperski często spotyka się przy tablicy Kanban na której widnieją zadania w kolumnach reprezentujących ich stan. Coraz częściej tablica ma formę elektroniczną, obrazując stan w tablicach Kanban będących częścią elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie zadaniami.

Zarówno tablica Kanban, przebieg spotkania, jak i to jak wygląda samo spotkanie, jest świetną okazją do obserwacji dla Mistrza Scrum. Może on na ich podstawie weryfikować jak Zespół Deweloperski korzysta z praktyk Extreme Programming, w jakim stanie jest Ciągła Integracja, jakie są relacje międzyludzkie, oraz czy i jak limitowana jest praca w trakcie (limit Work in Progress). Na tej podstawie Mistrz Scrum może proponować Zespołowi Deweloperskiemu usprawnienia podnoszące produktywność pracy.

W celu utrzymania kompaktowej formy piętnastominutowego spotkania, Zespoły Deweloperskie często stosują techniki moderacji dyskusji. Jedną z takich technik jest używanie rekwizytów tzw. Tokenów. Osoba trzymająca w ręku rekwizyt ma głos i nie wolno jej przerywać, a po zakończonej wypowiedzi, oddaje ona rekwizyt kolejnej osobie. Inną tego typu techniką jest wyposażenie wszystkich członków Zespołu Deweloperskiego w czerwone kartki. Jeśli osoba mająca głos w danym momencie prowadzi swoją wypowiedź w stronę nie wnoszącą nic do dyskusji, kartki zostają uniesione i traci ona głos.


Daily scrumartykuły polecane
RetrospektywaRACIMetodyka Extreme ProgrammingWarsztatBacklog produktuLarge-scale scrumManifest AgileScrum of scrumsMetody szkoleń

Bibliografia

  • Cervone H. (2007), Distributed Scrum: Agile Project Management with Outsourced Development Teams, OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, Vol. 27 Issue: 1
  • Strona internetowa: Scrum guides, podręczniki Scrum, Sutherland J., Schwaber K


Autor: Marcin Ziarnik