Portal Business Intelligence

Z Encyklopedia Zarządzania
Portal Business Intelligence
Polecane artykuły


Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Na Portalu BI poza wiedzą na temat partnerów biznesowych powinny znajdować się również informacje dotyczące notowań giełdowych, sytuacji finansowej, koniunktury itp. Nowoczesne portale są połączeniem idei Business Intelligence, pracy zespołowej, podejmowania decyzji oraz zarządzania treścią. (C. M. Olszak, M. Ziemba 2007, s. 230)

W portalach BI ze względu na fakt, iż dane w dużej mierze pochodzą z dokumentów WWW, ważną rolę w odkrywaniu wiedzy odgrywają techniki web mining, polegające na ekstrakcji wzorów i informacji z dokumentów WWW. (M. Kantardzic 2002, s. 47)

Portale BI wykorzystują w swej pracy różne techniki informatyczne takie jak np. web usage mining, które odpowiadają za "śledzenie" zachowań użytkowników i ich interakcji na stronach WWW. Przede wszystkim analizowane są sposoby logowania, a zbieranie informacji odbywa się na poziomie klienta, serwera oraz na poziomie pośrednika (proxy). Może ono przybierać charakter spersonalizowany oraz niespersonalizowany. W pierwszym przypadku Portale BI analizują zachowania konkretnego użytkownika i budują jego profil, natomiast w przypadku drugim obserwowane jest zachowanie większej zbiorowości. (C. M. Olszak, M. Ziemba 2007, s. 230)

Bibliografia

  • Kantardzic M., Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms, J. Wiley, New York, 2002.
  • Olszak C. M., Ziemba M., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007

Autor: Kamil Dunkowski