Zapytanie o realizację

Z Encyklopedia Zarządzania
Zapytanie o realizację
Polecane artykuły

Angielskie określenie Service Delivery Architecture (SDA) nie posiada dotychczas powszechnie wykorzystywanego odpowiednika w terminologii polskiej. SDA można jednak potraktować jako zestaw pytań dotyczący charakterystyki wypracowanych przez potencjalnych zleceniobiorców sposobów realizacji rozpatrywanych rodzajów usług. Może stanowić część zapytania ofertowego (RFP). Istotne znaczenie odgrywają także wykorzystywane przez usługodawców dotychczasowe rozwiązania wspomagające wykonywanie zleconych zadań (oprogramowanie komputerowe, urządzenia) będące równocześnie przejawem dotychczasowego doświadczenia. W tej części powinny pojawić się również pytania umożliwiające poznanie przez zleceniodawcę przyjętych zamierzeń strategicznych w rozwoju działalności usługodawcy.

Struktura SDA

Service Delivery Architecture (SDA) to model architektury informatycznej, który opisuje sposób, w jaki przedsiębiorstwo dostarcza swoim klientom usługi. SDA składa się z trzech głównych składników: infrastruktury, oprogramowania i procesów.

Infrastruktura SDA obejmuje fizyczne i wirtualne zasoby, takie jak serwery, sieci, magazyny danych, które są potrzebne do dostarczania usług.

Oprogramowanie SDA obejmuje oprogramowanie, które jest potrzebne do dostarczania usług, w tym oprogramowanie aplikacji, systemy zarządzania, oprogramowanie do automatyzacji i integracji.

Procesy SDA obejmują procedury, które są potrzebne do dostarczania usług, w tym zarządzanie zamówieniami, zarządzanie jakością, zarządzanie incydentami, zarządzanie zmianami i zarządzanie konfiguracją.

SDA pozwala przedsiębiorstwu na lepsze zrozumienie swojego środowiska usługowego i na lepsze zarządzanie dostarczaniem usług dla swoich klientów.

Literatura

Autor: Tomasz Małkus