Zapytanie o realizację

Z Encyklopedia Zarządzania
Zapytanie o realizację
Polecane artykuły


Angielskie określenie Service Delivery Architecture (SDA)nie posiada dotychczas powszechnie wykorzystywanego odpowiednika w terminologii polskiej. SDA można jednak potraktować jako zestaw pytań dotyczący charakterystyki wypracowanych przez potencjalnych zleceniobiorców sposobów realizacji rozpatrywanych rodzajów usług. Może stanowić część zapytania ofertowego (RFP). Istotne znaczenie odgrywają także wykorzystywane przez usługodawców dotychczasowe rozwiązania wspomagające wykonywanie zleconych zadań (oprogramowanie komputerowe, urządzenia) będące równocześnie przejawem dotychczasowego doświadczenia. W tej części powinny pojawić się również pytania umożliwiające poznanie przez zleceniodawcę przyjętych zamierzeń strategicznych w rozwoju działalności usługodawcy.

Autor: Tomasz Małkus

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła