Tomasz Małkus

Z Encyklopedia Zarządzania

Dr Tomasz Małkus jest pracownikiem naukowym w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (d. Akademia Ekonomiczna). Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki zarządzania strategicznego, logistyki i transportu, outsourcingu.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, zarządzanie firmą, przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych.