Tomasz Małkus

Z Encyklopedia Zarządzania

Dr Tomasz Małkus jest pracownikiem naukowym w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (d. Akademia Ekonomiczna). Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki zarządzania strategicznego, logistyki i transportu, outsourcingu.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, zarządzanie firmą, przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych.

Wybrane publikacje:

  • Stabryła, A., & Małkus, T. (Eds.). (2014). Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Mfiles pl.
  • Małkus, T. (2005). Geneza outsourcingu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 18-24.
  • Małkus, T., & Sołtysik, M. (Eds.). (2013). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Mfiles pl.
  • Straka, M., Saderova, J., Bindzár, P., Malkus, T., & Lis, M. (2019). Computer simulation as a means of efficiency of transport processes of raw materials in relation to a cargo rail terminal: A case study. Acta Montanistica Slovaca, 24(4), 307-317.
  • Piwoni-Krzeszowska, E., & Małkus, T. (Eds.). (2014). Współczesne problemy zarządzania organizacjami. Mfiles pl.
  • Tyrańska, M., & Małkus, T. (2017). Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of Economics and Management, (11 (959)), 109-127.
  • Saderova, J., Rosova, A., Kacmary, P., Sofranko, M., Bindzar, P., & Malkus, T. (2020). Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining. Sustainability, 12(19), 8051.
  • Małkus, T. (2019). Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych. W A. Kozina (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, 59-76.
  • Małkus, T., & Wawak, S. (2015). Information security in logistics cooperation. Acta logistica, 2(1), 9-14.
  • Małkus, T. (2013). Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym. Zarządzanie i Finanse, 1(4), 201-213.