System eProcurement

Z Encyklopedia Zarządzania
System eProcurement
Polecane artykuły


eProcurement jest to sposób organizacji procesu zaopatrzeniowego w oparciu o rozwiązania systemowe. Charakteryzuje się zautomatyzowanym obiegiem dokumentów pomiędzy kupującym a dostawcami. Pracownicy we wszystkich jednostkach organizacji mają dostęp do jednolitego systemu obsługującego proces zakupów, który obejmuje cały proces od momentu zgłoszenia zapotrzebowania aż do sprawdzenia płatności. Systemy eProcurement są wykorzystywane głównie przez wirtualne platformy B2B - pozwalają one wyselekcjonowanym i zapisanym do platformy uczestnikom na efektywne poszukiwanie kontrahentów. Oprogramowanie typu eProcurement pozwala na lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw.

Elementy systemu eProcurement

 • System Obsługi Zaopatrzenia
 • System Obsługi Zamówień
 • System przetargowo-aukcyjny

Korzyści dla kupujących

 • Obniżenie kosztów zakupów dóbr i usług o średnio 20% (wykorzystanie siły nabywczej organizacji
 • Wspomaganie procesu budżetowania i planowania*Optymalizacja kosztów obsługi procesu zakupowego średnio o 50% (uproszczenie i skrócenie przebiegu procesu zaopatrzeniowego
 • Redukcja poziomu stanów magazynowych średnio o 15-30% (zwolnienie powierzchni magazynowej, uwolnienie "zamrożonej" gotówki
 • Standaryzacja kupowanego asortymentu
 • Kontrola i monitoring wydatków
 • Usprawnienie sposobu raportowania
 • Standaryzacja procesów (przejrzystość procedur, jednoznaczny zakres kompetencji i odpowiedzialności

Korzyści dla dostawców

 • Niższe koszty przetwarzania zamówień (czasu potrzebnego na ich obsługę, malejąca liczba zwrotów)
 • Redukcja kosztów tworzenia i dystrybucji katalogów
 • Obniżenie kosztów magazynowania i transportu

Bibliografia

 • Charlesworth Alan, Key concepts in e-commerce, Palgrave Macmillan, 2007, str. 105
 • Adamczewski Piotr, Słownik Informatyczny, Helion, 2005
 • Chaffey Dave, E-Business and E-Commerce Management, Prantice Hall, 2004

Autor: Małgorzata Wór