Renoma hotelu

Z Encyklopedia Zarządzania

Renoma hotelu służy do oceniania hotelu poprzez wyrażanie opinii na temat usług, wyglądu oraz organizacji pracy w hotelu. Hotel, który ma statut renomowanego, cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku. Na renomę składa się wszystko, co wiąże się z hotelem, musi wystąpić połączenie tradycji, walorów położenia stanu technicznego standardów wyposażenia, jakość obsługi, sprawnej organizacji pracy. Istotnym elementem jest dobrze i estetycznie przygotowane posiłki. Ostatnio bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na renomę hotelu jest pobyt osób znanych i lubianych ze świata sportu, kultury czy polityki.

Czynniki wpływu

Wpływ na renomę hotelu mają następujące czynniki:

 • tradycja,
 • lokalizacja, atrakcyjne położenie, zabytkowy charakter obiektu,
 • stan techniczny budynku, jakość wyposażenia, uzbrojenie techniczne, sprawność urządzeń i instalacji,
 • rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne, aranżacja wnętrz, kolorystyka, wystrój wnętrz,
 • organizacja i oprzyrządowanie pracy, sprawność obsługi, postawa personelu, jego kwalifikacje, kompetencje, poziom i kultura obsługi,
 • estetyka, czystość, ład i porządek,
 • atrakcyjność i bogactwo oferty, sposób prowadzenia promocji, specjalne udogodnienia, elastyczna polityka cen,
 • opinia gości środków masowego przekazu, nagrody uzyskana w konkursach i na pokazach,
 • przynależność do znanego łańcucha hotelowego,
 • formalnie przyznana kategoria.

Wyżej wymienione elementy znacząco wpływają na renomę hotelu. Na renomę trzeba bardzo długo pracować oraz dbać o to, żeby jej nie stracić. Przede wszystkim ważne jest to by czynniki wpływające na opinię hotelu rozwijały się i udoskonalały. Ważnym czynnikiem wpływającym na utrzymanie renomy danego hotelu jest wnikliwe badanie oraz analiza współczesnych trendów i tendencji. Inwestorzy branży hotelarskiej korzystają z cennych obserwacji ekspertów, którzy starają się określić aktualne oczekiwania potencjalnego klienta. Badanie obsługi gości wcale nie jest łatwe, bo kryteria, na których goście opierają swoje odczucia bywają bardzo różne, tak jak różne są gusta, upodobania i przyzwyczajenia gości, w badaniu gości hotele opierają się na badaniach ankietowych, systemie rozpatrywania skarg i uwag, rozmowie kierownictwa z gościem.

Innowacje technologiczne w zarządzaniu hotelem

Systemy rezerwacji online . Systemy rezerwacji online to nowoczesne narzędzia, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki hotele zarządzają swoimi rezerwacjami. Korzystanie z takich systemów ma wiele zalet zarówno dla hotelu, jak i dla gości. Po pierwsze, systemy rezerwacji online przyczyniają się do zwiększenia efektywności hotelu. Dzięki nim goście mogą dokonywać rezerwacji w dowolnym czasie i miejscu, co eliminuje konieczność dzwonienia do recepcji w tradycyjnych godzinach pracy. To z kolei pozwala pracownikom hotelu skupić się na innych zadaniach, zwiększając tym samym produktywność. Po drugie, systemy rezerwacji online są również bardziej wygodne dla gości. Mogą oni łatwo porównać dostępne pokoje, ceny i opinie innych użytkowników, co ułatwia podjęcie decyzji. Ponadto, goście mogą wybrać dogodne dla siebie terminy i dokonać płatności online, co oszczędza czas i wygodę.

Aplikacje mobilne dla gości . Aplikacje mobilne dla gości hotelowych to kolejna innowacja technologiczna, która znacznie ułatwia zarządzanie hotelem. Takie aplikacje mogą oferować wiele różnych funkcji, które podnoszą jakość obsługi gości. Przykładowe funkcje aplikacji mobilnych dla gości to: zamawianie jedzenia i napojów do pokoju, zamawianie usług dodatkowych (np. masażu), sprawdzanie informacji o hotelu i okolicy, rezerwacja miejsc w restauracji lub na wycieczki, kontakt z obsługą hotelu za pomocą czatu lub telefonu. Dzięki aplikacjom mobilnym goście mogą korzystać z tych funkcji bez konieczności dzwonienia do recepcji lub odwiedzania różnych punktów obsługi. To z kolei przyczynia się do większej wygody i satysfakcji gości.

Automatyzacja procesów operacyjnych . Automatyzacja procesów operacyjnych w hotelu to kolejna innowacja technologiczna, która ma wiele korzyści. Wiele rutynowych zadań, takich jak zameldowanie i wymeldowanie gości, rozliczanie płatności czy zarządzanie zapasami, może być teraz wykonywanych automatycznie, co przyspiesza i usprawnia cały proces. Automatyzacja procesów operacyjnych przyczynia się do zwiększenia efektywności hotelu, zmniejsza ryzyko błędów ludzkich i pozwala zaoszczędzić czas personelu, który może być przeznaczony na obsługę gości.

Inteligentne systemy zarządzania energią . Inteligentne systemy zarządzania energią to rozwiązania, które przyczyniają się do oszczędzania energii i zrównoważonego rozwoju hotelu. Dzięki takim systemom można monitorować zużycie energii w poszczególnych częściach hotelu i dostosować jej wykorzystanie do rzeczywistych potrzeb. Inteligentne systemy zarządzania energią pozwalają na optymalne wykorzystanie oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji w hotelu. Dzięki temu można znacznie zredukować koszty energii i wpływ na środowisko naturalne.

Systemy monitoringu bezpieczeństwa . Systemy monitoringu bezpieczeństwa to kolejna innowacja technologiczna, która ma duże znaczenie w zarządzaniu hotelem. Dzięki najnowszym rozwiązaniom w zakresie monitoringu można skutecznie zapewnić bezpieczeństwo gościom i personelowi. Nowoczesne systemy monitoringu bezpieczeństwa umożliwiają monitoring zewnętrzny i wewnętrzny hotelu, w tym korytarzy, wind, lobby i innych miejsc publicznych. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie i reakcja na potencjalne zagrożenia. Dodatkowo, systemy monitoringu bezpieczeństwa mogą być integrowane z innymi systemami hotelowymi, takimi jak systemy kontroli dostępu czy systemy alarmowe. Dzięki temu można zapewnić kompleksowe i skuteczne zabezpieczenie hotelu i jego gości.

Zrównoważone zarządzanie hotelem

Oszczędzanie energii i wody . Oszczędzanie energii i wody to kluczowe zagadnienia zrównoważonego zarządzania hotelem. Istnieje wiele metod i rozwiązań, które pozwalają na redukcję zużycia energii i wody, co przekłada się na oszczędności finansowe i ochronę środowiska. Przykładowe metody oszczędzania energii i wody to: instalacja energooszczędnych oświetleń, ograniczenie zużycia wody w łazienkach (np. poprzez montaż pryszniców o niskim zużyciu wody), stosowanie systemów automatycznego wyłączania oświetlenia i klimatyzacji w pustych pomieszczeniach. Oszczędzanie energii i wody przyczynia się także do poprawy wizerunku hotelu jako obiektu przyjaznego środowisku. Coraz więcej gości wybiera miejsca noclegowe, które dbają o ochronę środowiska, dlatego oszczędzanie energii i wody może mieć pozytywny wpływ na renomę hotelu.

Segregacja i recykling odpadów . Segregacja i recykling odpadów to kolejne ważne działania w kontekście zrównoważonego zarządzania hotelem. Poprzez prowadzenie segregacji i recyklingu można skutecznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska i przyczynić się do ochrony środowiska. W hotelach można wprowadzić systemy segregacji odpadów, takie jak osobne pojemniki na papier, plastik, szkło, metal czy bioodpady. Następnie, zebrane surowce można oddać do recyklingu lub przetworzyć na nowe produkty. Segregacja i recykling odpadów nie tylko redukują negatywny wpływ na środowisko, ale także mogą przyczynić się do oszczędności finansowych. Przykładowo, niektóre materiały, takie jak papier czy aluminium, mogą być odsprzedane recyklerom, co generuje dodatkowe przychody dla hotelu.

Redukcja emisji CO2 . Redukcja emisji CO2 to kolejne ważne działanie w kontekście zrównoważonego zarządzania hotelem. Emisja CO2 przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych, dlatego istotne jest zmniejszenie jej wpływu na środowisko. Hotel może podjąć wiele działań mających na celu redukcję emisji CO2. Przykładowe rozwiązania to: zastosowanie energooszczędnych systemów grzewczych i chłodzących, produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (np. panele fotowoltaiczne), ograniczenie zużycia energii przez systemy oświetleniowe. Redukcja emisji CO2 nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także może mieć pozytywny wpływ na renomę hotelu. Coraz więcej gości poszukuje miejsc noclegowych, które angażują się w walkę ze zmianami klimatycznymi, dlatego taka inicjatywa może przyciągnąć nowych klientów.

Dbałość o lokalne społeczności i kulturę . Dbałość o lokalne społeczności i kulturę to kolejny aspekt zrównoważonego zarządzania hotelem. Angażowanie się w życie lokalnej społeczności może przynieść wiele korzyści zarówno dla hotelu, jak i dla mieszkańców. Hotel może wspierać lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne, takie jak festiwale, wystawy czy warsztaty. Może również nawiązywać współpracę z lokalnymi organizacjami charytatywnymi i fundacjami, które pomagają potrzebującym. Dbałość o lokalne społeczności i kulturę przyczynia się do poprawy wizerunku hotelu jako instytucji społecznie odpowiedzialnej. Goście coraz częściej poszukują miejsc, które angażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego taka inicjatywa może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności hotelu.

Wspieranie lokalnych producentów i dostawców . Wspieranie lokalnych producentów i dostawców to kolejne działanie, które przyczynia się do zrównoważonego zarządzania hotelem. Wybieranie lokalnych produktów i usług nie tylko wpływa pozytywnie na gospodarkę lokalną, ale także przynosi korzyści hotelowi. Wspieranie lokalnych producentów i dostawców przyczynia się do podniesienia jakości usług. Świeże lokalne produkty spożywcze są często bardziej smaczne i zdrowe niż importowane odpowiedniki. Dodatkowo, współpraca z lokalnymi dostawcami może skrócić łańcuch dostaw i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Wybierając lokalne produkty i usługi, hotel buduje również relacje z lokalnymi przedsiębiorcami i mieszkańcami. To może przynieść korzyści w postaci pozytywnych opinii i rekomendacji, co przekłada się na renomę hotelu.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w hotelu

Planowanie awaryjne . Planowanie awaryjne to kluczowy element zarządzania kryzysowego w hotelu. W ramach planowania awaryjnego należy uwzględnić różne scenariusze kryzysowe, takie jak pożary, powodzie, awarie zasilania czy ataki terrorystyczne. Ważne jest, aby hotel miał odpowiednio opracowane plany działania w sytuacjach awaryjnych. Plany te powinny zawierać informacje o procedurach ewakuacyjnych, kontaktach z odpowiednimi służbami ratunkowymi oraz o komunikacji z gośćmi i mediami. Planowanie awaryjne powinno być regularnie aktualizowane i testowane, aby personel hotelu był przygotowany na różne scenariusze kryzysowe. Ważne jest również, aby plany były dostępne dla wszystkich pracowników hotelu i aby byli oni odpowiednio przeszkoleni w zakresie działań w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenia personelu . Szkolenia personelu są kluczowe dla skutecznego zarządzania kryzysowego w hotelu. Personel powinien być przeszkolony w zakresie procedur awaryjnych, komunikacji z gośćmi i mediami oraz obsługi systemów bezpieczeństwa. Szkolenia powinny obejmować zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego. Personel powinien być świadomy różnych scenariuszy kryzysowych i umieć skutecznie reagować w takich sytuacjach. Dodatkowo, szkolenia powinny być regularnie powtarzane, aby personel był na bieżąco z najnowszymi procedurami i technikami zarządzania kryzysowego. Ważne jest również monitorowanie postępów personelu w zakresie szkoleń i ewentualne udzielanie dodatkowego wsparcia w przypadku potrzeby.

Komunikacja z gośćmi i mediami . Skuteczna komunikacja z gośćmi i mediami jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych. W takich sytuacjach ważne jest utrzymanie efektywnej i rzetelnej komunikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo gościom i dostarczyć im niezbędnych informacji. Komunikacja z gośćmi powinna być jasna, zrozumiała i dostępna w różnych formach. Hotel powinien mieć odpowiednie narzędzia do szybkiego informowania gości, takie jak systemy powiadomień sms, informacje na stronie internetowej czy tablice informacyjne na terenie hotelu. Komunikacja z mediami również jest istotna, zwłaszcza w przypadku większych incydentów kryzysowych. Hotel powinien mieć odpowiednio przygotowane materiały prasowe i osobę odpowiedzialną za kontakt z mediami. Ważne jest, aby informacje przekazywane mediom były rzetelne, dokładne i aktualne.

Procedury ewakuacyjne . Procedury ewakuacyjne są kluczowym elementem zarządzania kryzysowego w hotelu. W przypadku zagrożenia lub sytuacji awaryjnej, hotel powinien mieć odpowiednio opracowane i przetestowane procedury ewakuacyjne. Procedury ewakuacyjne powinny zawierać informacje o miejscach zbiórki, trasach ewakuacyjnych, punktach informacyjnych i procedurach sprawdzania obecności gości. Ważne jest, aby procedury były jasne, zrozumiałe i dostępne dla wszystkich pracowników i gości hotelu. Dodatkowo, personel hotelu powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie procedur ewakuacyjnych. Powinien umieć skutecznie i bezpiecznie prowadzić ewakuację gości i reagować na różne sytuacje awaryjne.

Współpraca z odpowiednimi służbami ratunkowymi . Współpraca z odpowiednimi służbami ratunkowymi jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych. Hotel powinien mieć ustalone procedury współpracy z lokalnymi służbami ratunkowymi, takimi jak straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. W przypadku sytuacji awaryjnej, hotel powinien natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi i przekazać im niezbędne informacje. Ważne jest, aby personel hotelu znał numery alarmowe i wiedział, jak skutecznie wezwać pomoc. Dodatkowo, hotel powinien być przygotowany na współpracę z służbami ratunkowymi w zakresie ewakuacji gości, udzielania pierwszej pomocy i innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Ważne jest również, aby hotel nawiązał stały kontakt i współpracę z lokalnymi służbami ratunkowymi, co może przyczynić się do szybszej i bardziej efektywnej reakcji w sytuacjach kryzysowych.


Renoma hoteluartykuły polecane
Marketing mixJakość usług hotelarskichWizerunek organizacjiUsługodawcaCustomer experienceMarketing usługMarketing kulturyWymagania gości hotelowychJakość usług turystycznych

Bibliografia

 • Witkowski C. (2007), Hotelarstwo. Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa


Autor: Ryndak Marzena