Renoma hotelu

Z Encyklopedia Zarządzania
Renoma hotelu
Polecane artykuły


Renoma hotelu służy do oceniania hotelu poprzez wyrażanie opinii na temat usług, wyglądu oraz organizacji pracy w hotelu. Hotel, który ma statut renomowanego, cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku. Na renomę składa się wszystko, co wiąże się z hotelem, musi wystąpić połączenie tradycji, walorów położenia stanu technicznego standardów wyposażenia, jakość obsługi, sprawnej organizacji pracy. Istotnym elementem jest dobrze i estetycznie przygotowane posiłki. Ostatnio bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na renomę hotelu jest pobyt osób znanych i lubianych ze świata sportu, kultury czy polityki.

Czynniki wpływu

Wpływ na renomę hotelu mają następujące czynniki:

 • tradycja,
 • lokalizacja, atrakcyjne położenie, zabytkowy charakter obiektu,
 • stan techniczny budynku, jakość wyposażenia, uzbrojenie techniczne, sprawność urządzeń i instalacji,
 • rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne, aranżacja wnętrz, kolorystyka, wystrój wnętrz,
 • organizacja i oprzyrządowanie pracy, sprawność obsługi, postawa personelu, jego kwalifikacje, kompetencje, poziom i kultura obsługi,
 • estetyka, czystość, ład i porządek,
 • atrakcyjność i bogactwo oferty, sposób prowadzenia promocji, specjalne udogodnienia, elastyczna polityka cen,
 • opinia gości środków masowego przekazu, nagrody uzyskana w konkursach i na pokazach,
 • przynależność do znanego łańcucha hotelowego,
 • formalnie przyznana kategoria.

Wyżej wymienione elementy znacząco wpływają na renomę hotelu. Na renomę trzeba bardzo długo pracować oraz dbać o to, żeby jej nie stracić. Przede wszystkim ważne jest to by czynniki wpływające na opinię hotelu rozwijały się i udoskonalały. Ważnym czynnikiem wpływającym na utrzymanie renomy danego hotelu jest wnikliwe badanie oraz analiza współczesnych trendów i tendencji. Inwestorzy branży hotelarskiej korzystają z cennych obserwacji ekspertów, którzy starają się określić aktualne oczekiwania potencjalnego klienta. Badanie obsługi gości wcale nie jest łatwe, bo kryteria, na których goście opierają swoje odczucia bywają bardzo różne, tak jak różne są gusta, upodobania i przyzwyczajenia gości, w badaniu gości hotele opierają się na badaniach ankietowych, systemie rozpatrywania skarg i uwag, rozmowie kierownictwa z gościem.

Bibliografia

 • Cz. Witkowski, Hotelarstwo cz. 1 Podstawy hotelarstwa, Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002 s 82-83

Autor: Ryndak Marzena