Ocena wyników zmian technologicznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Ocena wyników zmian technologicznych
Polecane artykuły


Czynnikiem, który jest często najbardziej istotnym elementem rynkowego i finansowego sukcesu wdrożenia nowego produktu jest czas, w jakim produkt zostanie wprowadzony do sprzedaży. Zdarza się, że nawet krótkie opóźnienie we wdrożeniu np. trzy miesiące, powoduje, że nakłady poniesione na prace badawczo - rozwojowe nigdy się nie zwracają. Prognozując wielkość sprzedaży nowego produktu, przedsiębiorstwo zakłada określone warunki rynkowe.

Na przykład w momencie podejmowania decyzji uznaje, że jego produkt jest na tyle innowacyjny, że konkurencja nie będzie w stanie wprowadzić analogicznej wcześniej niż za sześć miesięcy. To pozwala przyjąć, że cały popyt zgłaszany przez rynek zostanie zaspokojony produktami przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak nastąpi opóźnienie we wdrożeniu lub przewidywania przedsiębiorstwa będą niesłuszne i konkurencja wyjdzie na rynek wcześniej, wtedy prognozy sprzedaży się nie sprawdzają. Generalnie można powiedzieć, że im bardziej konkurencyjny rynek, tym ważniejszy jest element czasu.

Miernik BET

Jednym z ciekawszych mierników, które łączy w sobie element czasu i element kosztów jest opracowany przez firmę Hewlett-Packard miernik BET od angielskich słów break even time. Miernik ten mierzy trzy aspekty procesu badań i rozwoju nowego produktu:

BET mierzy czas po od momentu rozpoczęcia prac nad nowym produktem, do momentu jego wdrożenia do produkcji. W ten sposób miernik ten komunikuje osobom odpowiedzialnym za opracowanie nowego produktu, że powinni go opracować i wdrożyć do produkcji szybciej niż konkurencja.

BET pokazuje, w jakim czasie od momentu wdrożenia zwrócą się nakłady poniesione na to wdrożenie. Zachęca to projektantów do minimalizacji kosztów wdrażania tak, aby okres zwrotu nakładów inwestycyjnych był jak najkrótszy.

Na koniec BET pokazuje relacje pomiędzy okresem zwrotu a przychodami i zyskiem operacyjnym. Poprzez włączenie wyniku do BET zachęca się projektantów produktu do poszukania dróg redukcji przyszłych kosztów operacyjnych produktu. Redukcja tych kosztów lub wzrost przychodów pozwoli na szybsze osiągnięcie punktu krytycznego.

Bibliografia

Autor: Anna Chmura