Nota kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Nota kredytowa
Polecane artykuły


Nota kredytowa - inaczej nazywana notą uznaniową (z ang. credit note); to jeden z dokumentów handlowych, wystawiony przez dostawcę (wierzyciela) dla nabywcy towarów (dłużnika), informujący o zmianach w wysokości należności (długu) np. związanych z korektami błędów itp. Notę kredytową stosuje się do transakcji, które nie podlegają podatkowi VAT.

Wystawianie noty kredytowej

Nota kredytowa jest wystawiana w postaci pisemnej. Jest to jeden z podstawowych dokumentów w obrocie handlowym, który koryguje wewnątrzwspólnotowy obrót towarami (w obrocie krajowym to "faktura korygująca").

Notę kredytową wystawia się w sytuacjach gdy:

 • zostanie udzielony przez dostawcę rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (bonifikaty, skonta, upusty, obniżki cen),
 • zostaną zwrócone przez nabywcę zakupione towary lub opakowania,
 • zostaną zwrócone przez nabywcę zakupione, lecz uszkodzone i/lub niekompletne towary,
 • zostaną pobrane nienależne kwoty (np. błąd w cenie).

Wystawiając notę kredytową należy pamiętać o zawarciu w dokumencie takich elementów jak:

 • wyrażenie "nota kredytowa" lub "credit note",
 • numer kolejny noty kredytowej,
 • data wystawienia noty kredytowej,
 • dane odbiorcy: nazwa (lub imię i nazwisko), adres oraz numer NIP,
 • dane dostawcy: nazwa (lub imię i nazwisko), adres oraz numer NIP,
 • data dokonania i/lub zakończenia dostawy towarów,
 • wartość wystawionej noty kredytowej,
 • waluta wystawionej noty kredytowej,
 • metoda oraz termin płatności noty kredytowej. [1]

W sytuacji, gdy nota kredytowa wystawiana jest z przyczyny udzielenia rabatu (upustu/obniżki ceny) przez dostawcę towarów, a rabat ten dotyczy wszystkich dostaw towarów, jakie były dokonane na rzecz jednego nabywcy w określonym czasie to nota kredytowa dodatkowo powinna zawierać:

 • powinna zawierać wskazanie okresu czasowego, do którego rabat się odnosi,
 • nie musi zawierać nazw towarów, które są objęte rabatem.

Rozliczanie noty kredytowej

Notę kredytową rozlicza się w różnych terminach. Sposób rozliczania noty jest związany z przyczyną jej wystawienia. Istnieją trzy terminy rozliczania:

 1. pierwotna data obowiązku podatkowego - gdy zaistnieje błąd przy wystawieniu faktury pierwotnej spowodowany np. podaniem niewłaściwej ceny lub udzieleniem rabatu,
 2. data otrzymania noty kredytowej - gdy zostanie uznana reklamacja towarów,
 3. data zwrotu towarów - gdy zostaną zwrócone uszkodzone (wadliwe, niekompletne) towary. [2]

Przy dokonaniu korekty i wystawianiu noty kredytowej w wewnątrzwspólnotowym obrocie handlowym nie jest wymagane otrzymanie przez dostawcę podpisanego przez nabywcę dokumentu korygującego (noty kredytowej). Potwierdzenie odbioru otrzymania noty kredytowej nie jest zatem obligatoryjne, co więcej, można zatem daną notę kredytową (co do zasady) ująć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym ten dokument korygujący został wystawiony. [3]

Nota kredytowa a debetowa

Przeciwieństwem noty kredytowej w rachunkowości jest nota debetowa. Nota debetowa jest to dokument wystawiany przez nabywcę towarów dla dostawcy towarów. Dokument ten wystawiany jest w sytuacji sporów dotyczących faktury pierworodnej. Spory te dotyczą kosztów i/lub opłat dotyczących transakcji handlowych.

Nazwa noty Wystawca Czego dotyczy?
Nota kredytowa Dostawca Rabat, upust cenowy, bon, reklamacja uszkodzonych i\lub niekompletnych towarów
Nota debetowa Nabywca Koszty i\lub opłaty dotyczące transakcji handlowych

Przypisy


Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar