Modern agile

Z Encyklopedia Zarządzania
Modern agile
Polecane artykuły


Zbiór czterech prostych pryncypiów dotyczących zwinnego wytwarzania produktów. Wywodzi się manifestu agile, który dotyczył wytwarzania oprogramowania. Nowoczesny agile, który jest naturalną ewolucją swojego poprzednika otwiera się na wszystkie branże przedstawiając zasady, na podstawie których firmy osiągnąć mają lepsze wyniki oraz rozwinąć wyższą kulturę pracy.

Wyzwalaj w ludziach wspaniałość

Nowoczesny Agile zwraca uwagę nie na produkt lub usługę lecz na ludzi, którzy mają z produktu lub usługi korzystać. "Wspaniałość” jest zatem zbiorem pozytywnych możliwości, którymi dzięki wytworom organizacji klienci mogą osiągnąć. Aby im na to pozwolić, wszyscy pracownicy organizacji, związani z procesem wytwórczym muszą posiadać odpowiednie warunki pracy. Należy przez to rozumieć możliwości rozwoju oraz wykazania się swoimi umiejętnościami. Dotyczy to wszystkich pracowników organizacji, co w naturalny sposób ma przekładać się na zwiększenie jakości oraz efektywności pracy.

Najpierw zapewnij bezpieczeństwo

Sprawienie, żeby ludzie byli "wspaniali” nie jest możliwe bez zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Jest to podstawowa potrzeba człowieka oraz klucz do odblokowania wysokiej wydajności. Nowoczesne podejście zwinne podnosi kwestię bezpieczeństwa do podstawowego składnika sukcesu. Bezpieczeństwo jest tutaj również rozumiane jako brak obawy przed porażką. Obwinianie oraz strach przez podejmowaniem decyzji dotyczącej zmiany zwiększa negatywne nastawienie, co odbija się na organizacji. Zamiast tego należy wyciągać wnioski z błędów i upewniać się, że wszyscy rozumieją, gdzie popełniono pomyłkę oraz jak uniknąć jej w przyszłości. Dzięki temu organizację nie tracą na powtarzaniu tych samych błędów oraz zyskują na wprowadzaniu innowacyjnych usprawnień.

Modern Agile Wheel [1]

Eksperymentuj i ucz się szybko

Jest to pryncypium mówiące o jak najszybszym wnioskowaniu z porażek. Oznacza to, że podczas pracy nad innowacyjnymi projektami nie należy marnować czasu i jak najszybciej odkrywać sukcesy poprzez wyciąganiem poprawnych i częstych wniosków z niepowodzeń. Warunkiem aby było to możliwe jest zachowanie wszystkich poprzednich pryncypiów a więc stworzeniem środowiska pracy, w którym "bezpiecznie jest upaść”. Sytuacja, w której organizacje utknie bez eksperymentów lub uczy się niewystarczająco dużo jest jasnym i klarownym znakiem potrzeby wprowadzenia szybkiej zmiany - wszystko po to, aby możliwe było ciągłe dążenie do doskonałości.

Stale dostarczaj wartość

Regularne i częste dostarczanie wartości oznacza, że osoby wykorzystujące efekty pracy organizacji mogą na bieżąco zgłaszać swoje uwagi oraz zastrzeżenia. W ten sposób możliwe jest ciągłe korygowanie swoich usług oraz produktów w taki sposób, aby poprzez małe ale częste zmiany mogły zostać bezpiecznie wdrażane na rynek. Opóźnianie w dostarczaniu powoduje spadek zainteresowania, a czami nawet zaufania do oferty organizacji. Klient nie czują wtedy, że ich głos zostaje wysłuchany przez co zaczynają szukać innych alternatyw. Nowoczesny agile odpowiada więc pytanie "W jaki sposób możemy szybciej uzyskać właściwe wyniki?” w sposób bezpośredni: poprzez odkrycie mniejszych ale ciągłych przyrostów.

Przypisy

  1. Joshua Kerievsky, Moden agile wheel,

Bibliografia

Autor: Joanna Szarlej