Skutki odejść pracowników

Z Encyklopedia Zarządzania
Skutki odejść pracowników
Polecane artykuły


Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

 • odejście z własnej woli,
 • na skutek zwolnień,
 • na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Odejście pracownika z własnej woli może być spowodowane przez szereg czynników ekonomicznych, psychologicznych, zdrowotnych, itp. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy wpływ na odejście z pracy ma:

 • zła atmosfera w miejscu pracy,
 • lepsze wynagrodzenie w innym miejscu pracy,
 • stosunki rodzino-osobiste np. odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania, rodziny, narzeczonej, narzeczonego itp.
 • stres
 • mała możliwość rozwoju zawodowego na danym stanowisku,
 • przejście na emeryturę bądź rentę.

Z kolei odejście pracowników na skutek zwolnień, może być wynikiem:

Odejście pracownika na skutek zdarzeń losowych może wynikać z niespodziewanych wydarzeń takich jak:

 • choroba
 • wszelkiego rodzaju poważne wypadki,
 • śmierć pracownika.

Skutki

Skutki odejść pracowników mogą być zarówno odczuwalne dla samych pracowników jak i pracodawców. Mogą być pozytywne i negatywne. W przypadku organizacji do pozytywnych skutków zaliczymy:

 • polepszenie sytuacji-ekonomicznej finansowej organizacji,
 • rozbicie konwenansów rodzinno-przyjacielskich,
 • "przewietrzenie" organizacji - "dopływ świeżej krwi",
 • zmotywowanie pracowników do osiągnięcia lepszych wyników,

Negatywnymi skutkami są:

 • odejście doświadczonego pracownika, a co zatem idzie jego wiedzy o firmie,
 • koszty związane z poszukiwaniem nowego wykwalifikowanego pracownika,
 • pojawienie się nowej konkurencji, wrogów - byli pracownicy zakładają nowe firmy, przechodzą do konkurencji, pragną odwetu i działają na szkodę byłej firmy,
 • masowa redukcja zatrudnienia może doprowadzić do konfliktu wewnątrz organizacji, np. strajk.

W przypadku pracowników do pozytywnych skutków odejścia zaliczymy:

 • polepszenie sytuacji materialnej w wyniku pojawienia się nowej atrakcyjnej pracy,
 • poczucie dowartościowania,
 • lepsza kondycja psychiczna.

Do negatywnych skutków odejść pracownika z pracy zaliczymy:

 • pogorszenie sytuacji materialnej, a co za tym idzie zubożenie jednostki i jego rodziny,
 • poczucie bezwartościowości,
 • problemy rodzinne,
 • poczucie beznadziejności, apatia, izolowanie się od społeczeństwa,
 • w skrajnych przypadkach utrata pracy może doprowadzić do załamania nerwowego a nawet do śmierci.

Bibliografia