Pakiety medyczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Pakiety medyczne - pozafinansowe benefity przyznawane pracownikom. Udzielanie ich wynika między innymi ze zwiększenia świadomości pracodawców o ważności pracowników, rozwoju kompleksowego wynagradzania, a także z obowiązku oceny ryzyka zawodowego na niektórych stanowiskach pracy.

Pakiety medyczne w wynagradzaniu pracowników

W krajach rozwiniętych coraz częściej bywa stosowany elastyczny sposób wynagradzania pracowników. W latach 1991-2005 w Stanach Zjednoczonych koszty wynagrodzenia podstawowego zwiększyły się o 10%, a koszty dodatkowych benefitów o 18% w ramach, których najczęściej wybierane były pakiety zdrowotne i dodatkowe ubezpieczenia emerytalne. Według niektórych badań stosowanie takiego sposobu wynagradzania jest uwarunkowane kulturowo. W krajach, w których panuje kultura małego dystansu władzy, ta metoda wynagradzania oparta na współudziale pracowników, jest wybierana częściej niż w kulturach feministycznych oraz kulturach o dużym dystansie władzy. Polska całkiem niedawno była uważana za kraj maskulinistyczny, z dużym dystansem władzy, jednak w obliczu ogólnych zmian w Europie, widać zmiany w stronę feministyczną oraz zmniejszenia dystansu władzy. Bardzo ważnymi uczestnikami tego procesu są ludzie urodzeni przed 1980 rokiem, czyli ci należący do pokolenia Y. W związku ze zmianą pokoleń, przemianie ulegają także wartości i zachowania cenione przez pracowników, dlatego przewiduje się, że elastyczna forma wynagradzania będzie coraz częściej stosowanym rozwiązaniem[1].

Wyniki eksperymentu przeprowadzonego w pewnej firmie telekomunikacyjnej wykazały, że najważniejszym czynnikiem motywacyjnym dla 42% pracowników są aspekty finansowe takie jak np. płaca zasadnicza, premie, dodatki, prowizje. Drugim bardzo ważnym czynnikiem motywacyjnym dla 34% pracowników są właśnie pakiety medyczne, karnety sportowe, telefony, laptopy, samochody służbowe. To właśnie ta grupa czynników motywacyjnych sprawia, że ludzie chętniej podejmują pracę w danym przedsiębiorstwie oraz zostają w nim na dłużej[2].

Wpływ przyznawania pakietów medycznych na zaspokajanie potrzeb pracowników

Pakiety medyczne oraz inne benefity są pracownikom przyznawane, aby[3]:

 • związać pracowników z przedsiębiorstwem, zyskać ich wierność i lojalność,
 • podkreślić wartość dbania o zdrowie i utrzymywania swoich sił witalnych na odpowiednim poziomie,
 • pracownik mógł uzyskać zabezpieczenie socjalne,
 • zapewnić pracownikowi wysoki standard pracy i życia,
 • zadbać o poczucie prestiżu i zwiększenie poczucia własnej wartości pracowników.

Podatek od pakietów medycznych

Od wielu lat opodatkowanie świadczeń pozafinansowych jest kwestią sporną. Z jednej strony świadczenia, które beneficjent otrzymał za darmo powinny być opodatkowane. Z drugiej jednak strony - według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - możemy opodatkować świadczenia tylko takie, z których beneficjent skorzystał. Nie mamy pewności czy pracownik wykorzystał możliwość jaką daje mu przyznany pakiet medyczny (np. przeprowadzenie badań), a co za tym idzie - nie możemy odprowadzić podatku od świadczenia, którego pracownik mógł użyć lecz tego nie zrobił - czyli od świadczenia nieotrzymanego. Kwestia ta pozostaje nadal nierozwiązana - w zależności od interpretacji co jest “przychodem" pracownika[4].

Znaczenie pakietów medycznych

Pakiety medyczne są specjalnym rodzajem usług zdrowotnych, które są oferowane pracownikom przez ich pracodawców. Są to zwykle dodatkowe świadczenia medyczne, które wykraczają poza podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Obejmują one szeroki zakres usług, takich jak wizyty u specjalistów, badania diagnostyczne, leczenie szpitalne, a także usługi związane z profilaktyką i zdrowiem psychicznym.

Pakiety medyczne często obejmują również dodatkowe usługi, takie jak opieka stomatologiczna, rehabilitacja czy leczenie alternatywne. Istotne jest, że te usługi są dostępne dla pracowników w ramach korzystnych warunków finansowych, często z niższymi kosztami lub bezpłatnie. Dzięki temu pracownicy mają łatwy i szybki dostęp do opieki medycznej, co może przyczynić się do poprawy ich zdrowia i ogólnego samopoczucia.

Ważność pakietów medycznych jako pozafinansowych benefitów dla pracowników

Pakiety medyczne mają ogromne znaczenie jako pozafinansowe benefity oferowane pracownikom. Stanowią one wyraz troski pracodawcy o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników. Poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, pracodawcy pokazują, że dbają o dobro swoich pracowników nie tylko na poziomie zawodowym, ale także osobistym.

Oferowanie pakietów medycznych może również stanowić ważny element strategii rekrutacyjnej i retencyjnej. W obecnych czasach coraz więcej pracowników poszukuje dodatkowych benefitów, które wykraczają poza standardowe wynagrodzenie. Pakiety medyczne są jednym z najbardziej pożądanych benefitów, ponieważ dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i pewności, że w razie potrzeby otrzymają odpowiednią opiekę medyczną. Pracownicy, którzy otrzymują takie benefity, są bardziej zadowoleni z pracy i bardziej lojalni wobec swojego pracodawcy.

Związanie pracowników z przedsiębiorstwem i podniesienie standardu pracy i życia

Oferowanie pakietów medycznych ma również pozytywny wpływ na związanie pracowników z przedsiębiorstwem. Pracownicy, którzy otrzymują takie benefity, często czują większą lojalność wobec swojego pracodawcy i są mniej skłonni do zmiany pracy. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą cieszyć się wyższym poziomem retencji pracowników i uniknąć kosztów związanych z rotacją kadry.

Dodatkowo, oferowanie pakietów medycznych ma potencjał do podniesienia standardu pracy i życia pracowników. Dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej może przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników, co z kolei może przełożyć się na ich efektywność zawodową. Pracownicy będą mniej czasu tracić na chorobowe i będą bardziej skoncentrowani na wykonywaniu swoich obowiązków.

Podsumowując, pakiety medyczne stanowią istotny element polityki personalnej, który pomaga pracodawcom w zatrzymywaniu i przyciąganiu najlepszych pracowników. Dostęp do opieki medycznej ma kluczowe znaczenie dla pracowników, a pakiet medyczny może poprawić ich jakość życia i standard pracy. Jest to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom.

Motywacja pracowników a pakiet medyczny

Aspekty finansowe i pakiet medyczny jako czynniki motywacyjne dla pracowników

W dzisiejszych czasach, wraz z rosnącą konkurencją na rynku pracy, pracodawcy starają się wyprzedzić swoich konkurentów i przyciągnąć oraz zatrzymać najlepszych pracowników. Jednym z narzędzi, które mogą być wykorzystane w tym celu, jest pakiet medyczny.

Pakiet medyczny, to dodatkowe świadczenia zdrowotne oferowane przez pracodawcę, które wykraczają poza podstawową opiekę zdrowotną. Pakiet taki może obejmować między innymi:

 • prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
 • refundację kosztów leków,
 • dostęp do specjalistycznych badań i konsultacji,
 • opiekę stomatologiczną,
 • rehabilitację.

Aspekt finansowy odgrywa kluczową rolę w motywacji pracowników. Oferowanie pakietu medycznego jest jednym z najbardziej atrakcyjnych benefitów, które pracodawca może zapewnić swoim pracownikom. Pracownicy widzą w tym świadczeniu wartość dodaną, ponieważ otrzymują dostęp do usług medycznych na preferencyjnych warunkach lub bez dodatkowych kosztów.

Pakiet medyczny daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i pewności, że w razie potrzeby otrzymają odpowiednią opiekę zdrowotną. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy publiczny system ochrony zdrowia nie zawsze jest w stanie zapewnić szybką i kompleksową opiekę medyczną. Pracownicy, którzy mają dostęp do pakietu medycznego, mają większą pewność, że ich problemy zdrowotne zostaną rozwiązane w krótkim czasie, co wpływa na ich motywację i wydajność w pracy.

Rola pakietów medycznych w związaniu pracowników z przedsiębiorstwem

Pakiet medyczny odgrywa również istotną rolę w związaniu pracowników z przedsiębiorstwem. Oferowanie takiego benefitu może skutkować większą lojalnością pracowników wobec pracodawcy. Pracownicy, którzy otrzymują pakiet medyczny, czują się docenieni i zauważeni przez swojego pracodawcę. To z kolei buduje więź emocjonalną i większe zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Pakiet medyczny może być również narzędziem w rekrutowaniu nowych pracowników. W obecnych czasach, kiedy pracownicy mają wiele możliwości wyboru miejsca zatrudnienia, pracodawcy muszą oferować atrakcyjne benefity, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów. Pakiet medyczny może być kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy przez potencjalnych pracowników.

Również badania pokazują, że pracownicy, którzy otrzymują pakiet medyczny, częściej pozostają dłużej w jednym miejscu pracy. Oferowanie takiego świadczenia może zatem zmniejszyć rotację pracowników i koszty związane z procesem rekrutacji i szkoleniem nowych pracowników.

Różnorodne świadczenia oferowane w pakietach medycznych

Pakiety medyczne oferują szeroki zakres usług zdrowotnych, które mogą obejmować opiekę zdrowotną, stomatologię, okulistykę, psychologię, fizjoterapię i wiele innych. Jednym z głównych zalet pakietów medycznych jest to, że pozwalają one na kompleksową opiekę zdrowotną, która zaspokaja różnorodne potrzeby pacjentów.

Opieka zdrowotna jest jednym z najważniejszych składników pakietów medycznych. Obejmuje ona zarówno podstawowe usługi, takie jak wizyty u lekarza rodzinnego, jak również bardziej zaawansowane procedury medyczne, np. operacje. Dzięki pakietom medycznym pacjenci mają dostęp do szybkiej i skutecznej opieki zdrowotnej, co jest szczególnie istotne w przypadku chorób przewlekłych lub nagłych stanów zdrowotnych.

Stomatologia to kolejny ważny składnik pakietów medycznych. Oferuje ona szeroki zakres usług, takich jak leczenie próchnicy, wybielanie zębów, protetyka i wiele innych. Dostęp do stomatologii jest niezwykle istotny dla utrzymania zdrowia jamy ustnej, co ma wpływ na ogólny stan zdrowia.

Okulistyka jest również ważnym elementem pakietów medycznych. Obejmuje ona badania wzroku, leczenie chorób oczu, a także dostęp do okularów i soczewek kontaktowych. Regularne wizyty u okulisty są kluczowe dla utrzymania dobrego wzroku i zapobiegania poważnym schorzeniom oczu.

Psychologia i terapia są coraz częściej uwzględniane w pakietach medycznych. Warto podkreślić, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. Dostęp do psychologa lub terapeuty może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, stresem i innymi problemami psychicznymi.

Fizjoterapia to kolejny składnik pakietów medycznych, który oferuje pacjentom możliwość rehabilitacji i poprawy funkcji fizycznych. Jest szczególnie istotna dla osób z urazami, przewlekłymi bólami pleców, schorzeniami układu kostno-mięśniowego i wieloma innymi schorzeniami.


Pakiety medyczneartykuły polecane
Warunki pracyAbsencjaAbsencja pracowniczaPsychologia pracyWork-life balanceFluktuacjaSyndrom wypalenia zawodowegoSzkoła behawioralnaPraca w domu

Przypisy

 1. Andrałojć M., Ławrynowicz M. 2012, s.49-50
 2. Hewa M. (2019), s.56-57
 3. Andrałojć M., Ławrynowicz M. 2012, s.55-56
 4. Szlęzak-Matusewicz J. 2013, s.8

Bibliografia


Autor: Klaudia Zajdel, Julia Węgrzyńska