Elastyczne formy zatrudnienia

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Elastyczne formy zatrudnienia

Pojęcie elastycznych form zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia powstały, aby pomóc sprostać wymogom organizacji działalności różnych instytucji oraz znajdują zastosowanie na poszczególnych etapach rozwoju przedsiębiorstw[1].Coraz bardziej popularne staje się również przekonanie, że elastyczne zatrudnienie może być jednym z rozwiązań w momencie gdy wzrasta zjawisko spowolnienia gospodarczego, w wyniku którego pracownicy zwalniani są na szeroką skalę[2].

Za definicję elastycznych form zatrudnienia można uznać stwierdzenie, że są to składowe koncepcji flexicurity, czyli formy łączącej elastyczność z bezpieczeństwem pracy, na którą składają się:

 • liczba pracowników – pozwala na dostosowywanie liczby zatrudnionych do faktycznej produkcji i zapotrzebowania,
 • czas pracy – daje możliwość zmiany godzin, skracania i wydłużania czasu pracy,
 • funkcje – pracownicy zyskują szansę na realizację zróżnicowanych zadań na różnych stanowiskach i wykonywanie różnorodnych funkcji,
 • płacepracodawca może ustalić poziom zarobków w odniesieniu do kondycji

i ogólnej sytuacji firmy na rynku oraz realizacji zadań,

 • miejsce pracy – alternatywą dla pracy w biurze staje się, zależnie od potrzeb, praca

w domu bądź bezpośrednio u klienta.

Istnieje jeszcze jedno stanowisko dotyczące omawianego zagadnienia, mianowicie odniesienie negatywne. Dotyczy ono takiego pojmowania zjawiska elastyczności zatrudnienia, które traktuje jako coś nietypowego: "wszystko, co nie mieści się w typowym ujęciu danego problemu”. Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe kryteria, można uznać, że takie podejście właściwie definiuje elastyczne formy zatrudnienia[3].

Przesłanki rozwoju elastycznych form zatrudnienia

Wyróżnia się 3 przesłanki rozwoju elastycznych form pracy:

 • przesłanki ekonomiczne - Dla opisania procesów ekonomicznych słowem - kluczem jest globalizacja, jako motor napędzający obecny rozwój gospodarczy. W jej wyniku, w coraz większym stopniu rozrasta się konkurencja pomiędzy firmami, a co za tym idzie, na znaczeniu zyskuje wzrost produktywności firmy, natomiast ilość godzin spędzonych za biurkiem traci na rzecz wzrostu efektywności i wydajności pracowników. Ta sytuacja z kolei determinuje konieczność obniżania kosztów zatrudnienia i tutaj z pomocą przychodzą właśnie alternatywne formy pracy. Bardzo ważny wpływ na te zmiany ma przede wszystkim postęp technologiczny, szczególnie w kwestii komunikacji[4].
 • przesłanki demograficzne – mówią o zmianach demograficznych, które charakteryzują się przede wszystkim wydłużeniem czasu ludzkiego życia. Brak wprowadzania zmian w kwestiach demograficznych jest w stanie szybko doprowadzić do pogorszenia się działalności systemów emerytalnych, małego przyrostu naturalnego, a przez to do zjawiska starzenia się społeczeństw[5].
 • przesłanki społeczne – chodzi tu w największym stopniu o przekształcanie się różnych wzorców kulturowych, np.: roli kobiety i mężczyzny w rodzinie, a także wzrastającą liczbę rodziców samotnie wychowujących dzieci[6].

Rodzaje elastycznych form zatrudnienia

Rodzaje elastycznych form pracy można podzielić na 3 grupy:

Bibliografia

 • Elastyczne formy zatrudnienia, informator, praca zbiorowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
 • Krukowski K., Oliński M., Flexicurity w teorii i praktyce, Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2010

Przypisy

 1. Krukowski K., Oliński M., Flexicurity w teorii i praktyce, Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2010, s. 69
 2. Elastyczne formy zatrudnienia, informator, praca zbiorowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 4
 3. Krukowski K., Oliński M., Flexicurity w teorii i praktyce, Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2010, s. 70
 4. Ibidem, s. 73
 5. Ibidem, s. 72
 6. Ibidem, s. 76
 7. Elastyczne formy zatrudnienia, informator, praca zbiorowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 15-32

Autor: Agata Wszołek