Marketing bezpośredni

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Marketing bezpośredni-polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi).

Marketing bezpośredni pozwala konsumentom kupować produkty dzięki wykorzystaniu różnych mediów reklamy, z pominięciem bezpośredniego kontaktu osobistego ze sprzedawcą. Oprócz tworzenia wizerunku marki, celem marketingu bezpośredniego jest uzyskanie bezpośredniej, najczęściej natychmiastowej i dającej się zmierzyć reakcji konsumenta.

Do powodzenia marketingu bezpośredniego konieczne są bazy danych w postaci list adresowych. Baza danych o klientach to uporządkowany zbiór wyczerpujących danych o istniejących i potencjalnych klientach, obejmujących dane geograficzne, psychologiczne, dotyczące zachowań nabywców. Można je zdobywać w różny sposób min. sporządzenie własnej listy, poprzez zestawienie własnej listy klientów lub zamieszczenie ankiet w prasie bądź Internecie lub odkupienie listy od innych firm lub instytucji. W wielu krajach przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą hamować praktyki budowania baz danych.

Rodzaje

Podstawowymi formami marketingu bezpośredniego są:

 • sprzedaż wysyłkowa- polega na składaniu zamówień z katalogów dostarczanych przez firmę lub dostępnych w Internecie. Sprzedaż wysyłkowa jest atrakcyjna dla sprzedawcy ponieważ eliminuje koszty sklepu i osób tam zatrudnionych. Katalogi, ogłoszenia, próbki produktów wysyłane są do nisz rynkowych wcześniej dokładnie zdefiniowanych na podstawie wnikliwych badań, co zmniejsza ryzyko i koszty docierania z ofertą do klientów zupełnie nie zainteresowanych tego typu produktami.
 • telemarketing- polega na wykorzystaniu telefonu do bezpośredniego kontaktu i sprzedaży. Telefon jest wykorzystywany do dostarczania informacji na temat produktu, daje możliwość natychmiastowego wyrażenia opinii, z kolei darmowe numery skierowane do firmy służą do zbierania zamówień od klientów.
 • sprzedaż w domu klienta- polega min. Na prezentacji produktu w domu klienta i jego sprzedaży. Zaletą tej formy sprzedaży jest wygoda dla klienta. Wadą są natomiast wysokie koszty wyszkolenia i motywowania personelu a przez to wyższe ceny oraz trudności wynikające z organizowaniem tego typu spotkań.
 • marketing za pośrednictwem telewizji?polega na wykorzystaniu specjalnych programów telewizyjnych prezentujących dany produkt (Telezakupy) i dających możliwość bezpośredniego przesyłania odpowiedzi np. przez wolną od opłaty linie telefoniczną, pozwalającą na uzyskanie dodatkowych informacji złożenie zamówienia na reklamowany towar.
 • marketing online- to marketing wykorzystujący Internet do prezentacji i sprzedaży swoich produktów jak również oferują informacje i usługi, dają możliwość prowadzenia dialogu oraz pocztę elektroniczną. Jest to najnowsza i najszybciej rozwijająca się forma marketingu bezpośredniego. Niemal każda firma posiada obecnie swoja marketingową stronę WWW, stworzenie której ma na celu nawiązywanie kontaktów z klientami, dostarczania im informacji zarówno o firmię jak i nowych produktach.

Narzędzia marketingu bezpośredniego

Narzędzia wykorzystywane w marketingu bezpośrednim to:

 • poczta
 • telefon
 • Internet
 • Fax

Rozwój marketingu bezpośredniego

Wielkość sprzedaży z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów dystrybucji marketingu bezpośredniego gwałtownie wzrasta. Przyczynił się do tego przede wszystkim rozwój Internetu, który stał się podstawowym narzędziem wykorzystywanym w marketingu bezpośredniego.

Czynniki wpływające na wzrost znaczenia marketingu bezpośredniego to min.

 • Nowa rzeczywistość marketingu, zdominowana przez media i Internet
 • Odchodzenie od produkcji masowej, docenianie przez klienta wyjątkowości produktu
 • Rosnący koszt dotarcia do klienta masowego ze względu na rozproszenie widowni telewizyjnej na rosnącą liczbę kanałów telewizyjnych
 • Chęć dokonywania wygodnych zakupów bez wychodzenia z domu

Korzyści z marketingu bezpośredniego

Dla klientów:

 • wygodne i niekłopotliwe dokonywanie zakupów w domu
 • możliwość porównywania w jednym miejscu wielu ofert produktów
 • może być przeprowadzona w każdym, najdogodniejszym dla klienta, terminie
 • możliwość podjęcia decyzji zakupu wraz z rodziną

Dla przedsiębiorstw:

 • możliwość dokładnego dopasowania oferty do poszczególnych konsumentów
 • możliwość stworzenia trwałych więzi z klientem
 • większe zainteresowanie ofertą i skuteczność działań marketingowych ze względu na adresowanie oferty do pojedynczych klientów lub małej ich grupy
 • możliwość łatwego przetestowania skuteczności komunikatów i środków przekazu
 • zapewnienie prywatności stosowanych ofert i strategii przez co SA one trudne do kopiowania przez konkurentów
 • relatywnie niskie koszty kampanii reklamowej, możliwość oceny efektów kampanii na podstawie liczby odpowiedzi-zamówień,

Bibliografia

 • Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut marketingu, Kraków 1996, s 250-252
 • Kotler P., Marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s 1036-1073
 • Przybyłowski K., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998, s 444-448

Autor: Małgorzata Latała