Lean canvas

Z Encyklopedia Zarządzania
Lean canvas
Polecane artykuły


Lean canvas - to model biznesowy, jednostronicowy szablon biznesplanu stworzony przez Ash Maurya w 2010 roku. Służy do tworzenia i oceny modeli biznesowych.

Model biznesowy jest to plan, stworzony przed organizacje aby wygenerować przychód i osiągnąć jak największy zysk. Lean canvas to jeden z przykładów takiego modelu, jest to pomocne narzędzie zwłaszcza dla nowo utworzonych przedsiębiorstw, które szukają modelu biznesowego. Lean canvas jest oparty na modelu opracowanym przez Alexa Osterwaldera (Model Biznesowy Canvas), jednak jest znacznie prostszym sposobem. Jest też przede wszystkim lepszy od biznesplanu, który jest zwykle wielostronicowy i pochłania dużo czasu. (A. Maurya 2010, s. 23).

Lean Canvas to "biała tablica", składająca się z segmentów, która pokazuje przegląd działalności. Pomaga zaplanować i uszeregować pomysły na biznes, stworzyć strategie i podjąc decyzje biznesowe, które ulepszą firmę. (P. Nidagundi, L. Novickis, 2017, s. 33)

Lean Canvas można tworzyć własne wersje na papierze, w programach komputerowych są również specjalnie stworzone narzędzia online do tworzenia modelu. (A. Muraya 2012)

Segmenty

Ash Maurya skupił się na tym jakie są najważniejsze elementy biznesu:

 • Problem
 • Segmentacja klientów
 • Propozycja wartości
 • Rozwiązanie problemu
 • Nieuczciwa przewaga
 • Struktura przychodów
 • Struktura kosztów
 • Kanały
 • Kluczowe wskaźniki

Wyjaśnienie jak tworzyć poszczególne segmenty

 1. Problemy - Należy wskazać trzy najważniejsze problemy klientów oraz ich dotychczasowe rozwiązania.(A. Maurya 2012, s. 44)
 2. Segmentacja klientów - należy ustalić klientów docelowych dla których będzie dostarczany produkt bądź usługa.(A. Maurya 2012, s. 44)
 3. Propozycja wartości - należy ustalić korzyści jakie będą mieć klienci dzięki dostarczonemu produktowi bądź usłudze.(A. Maurya 2012, s. 45)
 4. Rozwiązanie - należy podać rozwiązanie oraz ich trzy najważniejsze cechy ustalonych wcześniej problemów klientów. (A. Muraya 2012)
 5. Nieuczciwa przewaga - należy zastanowić się jaka jest przewaga nad konkurencją, która jest unikatowa i nie da się jej skopiować. (A. Muraya 2012)
 6. Struktura przychodów - należy ustalić wszystkie elementy związane z osiąganiem przez firmę przychodów. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie "za co klienci będą chcieli i mogli zapłacić?".(Ł. Nęcki 2013, s. 34)
 7. Struktura kosztów - należy ustalić wszystkie koszty związane z podstawowym funkcjonowaniem firmy, utrzymaniem relacji z klientami oraz generacją przychodów. (Ł. Nęcki 2013, s. 35)
 8. Kanały - należy ustalić wszystkie sposoby aby dotrzeć do klientów. (A. Maurya 2012, s. 50)
 9. Kluczowe wskaźniki - jest to zwrotna informacja z rynku na temat naszego produktu bądź usługi. (A. Maurya 2012, s. 58)

Cechy modelu

 • Szybki - tworzy się go na jednej stronie, a nie tak jak w przypadku biznesplanu na wielu stronach.
 • Przenośny - łatwiejszy do udostępnienia, częściej uzupełniany, przeczyta go większa ilość osób.
 • Zwięzły - na jednej stronie jest zawarte to co najważniejsze, coś co przyciąga uwagę potencjalnych inwestorów.
 • Efekywny - Lean Canvas pozwala w efektywny sposób udokumentować i informować o bieżących postępach w przedsiębiorstwie. (A. Maurya 2010, s. 22,23)

Podstawowe zasady Lean Canvas

 • Stworzenie dokumentu dla planu.
 • Identyfikacja ryzyka.
 • Powtarzanie cyklu planu.

Trzy podetapy identyfikacji ryzyka:

 1. Ryzyko identyfikuje się z problemem i jego rozwiązaniem.
 2. Ryzyko identyfikuje się z produktem i rynkiem.
 3. Ryzyko identyfikowane jest dla skali. (P. Nidagundi, L. Novickis 2016, s. 99)

Bibliografia


Autor: Aleksandra Popiołek