Odwrócona innowacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Odwrócona innowacja (ang. Reverse Innovation) dotyczy przedsięwzięć realizowanych w ramach innowacyjności odwróconej. Innowacje te stanowią przeciwieństwo tradycyjnego podejścia, zgodnie z którym w pierwszej kolejności tworzy się produkty dla klientów z krajów wysokorozwiniętych (rys. 1). Głównym celem przedsiębiorstw które tworzą innowacje odwrócone jest dążenie do oszczędności oraz obniżenia kosztów. Jedną z głównych zalet funkcjonowania na rynku wschodzącym jest możliwość oszczędzania na różnicy w poziomie dochodu konsumenta rynku rozwijającego się, a konsumenta z rynku zachodniego. Innowacje tworzone dla klientów wschodnich dążą do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Odbiorca takich innowacji nie wymaga od producentów zastosowania nowoczesnych, skomplikowanych technologii oraz drogich komponentów. Produkty te składają się z prostych i skutecznych rozwiązań, co powoduje, że koszty ich wytworzenia są znacznie niższe

Innym podejściem charakteryzują się klienci z rynków zachodnich. Odbiorcy takich rynków oczekują, że produkt innowacyjny będzie zawierał sporą ilość nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych. Produkt, obok cech podstawowych, powinien posiadać dodatkowe cechy np. nowoczesny design. Klient z rynków rozwiniętych oczekuje, że ilość pieniędzy jaką zainwestował w dany produkt będzie proporcjonalna do jakości i wyposażenia produktu.

TL;DR

Odwrócona innowacja to podejście polegające na tworzeniu tanich produktów dla rynków rozwijających się, a następnie wykorzystywaniu ich na rynkach rozwiniętych. Przedsiębiorstwa oszczędzają na kosztach produkcji i mogą zyskać nowe rynki zbytu. Istnieje ryzyko pominięcia ważnych interesariuszy i braku zainteresowania globalnym rynkiem. Wdrażanie odwróconych innowacji wymaga zrozumienia lokalnych ograniczeń, wykorzystywania lokalnych zasobów i produkcji lokalnej. Przykłady odwróconych innowacji to np. nowe modele telefonów komórkowych w Afryce i aplikacje obliczeniowe w Indiach.

Zalety tworzenia odwróconych innowacji

Rys. 1 odwrócone innowacje Źródło: opracowanie własne na podstawie: Govindarajan V., Ramamurti R. (2011). Reverse innovation, emerging markets, and global strategy, "Global Strategy Journal"

Zaletą odwróconych innowacji jest tworzenie tanich produktów mających na celu zaspokojenie potrzeb konsumentów pochodzących z krajów rozwijających się, a następnie wykorzystanie ich na rynkach rozwiniętych. Przy wykorzystaniu korzyści skali oraz niskiej ceny np. produkcji, przedsiębiorstwo może zdobyć nowe rynki zbytu oraz znaleźć nowe zastosowanie dla takich produktów.

Wady tworzenia odwróconych innowacji

Wadą przedsięwzięć realizowanych w ramach innowacyjności odwróconej może okazać się brak wiary w to, że produkt wprowadzany na rynek wschodzący może stać się atrakcyjny na rynkach globalnych. Przedsiębiorca chcąc maksymalnie obniżyć cenę produktu tworzonego w ramach innowacji odwróconych może wybiórczo potraktować wymagania techniczne oraz pominąć ważnych interesariuszy.

Etapy wdrażania metody Reverse Innovation przez międzynarodowe firmy

Rys. 2 Etapy wdrażania odwróconych innowacji Źródło:: opracowanie własne na podstawie: Shan J., Khan M.A. (2016) Article Implications of Reverse Innovation for Socio-Economic Sustainability: A Case Study of Philips China, School of Management, Shanghai University, nr 99

Do podstawowych etapów związanych ze wdrażaniem odwróconych innowacji można zaliczyć (rys. 2):

  • rozumienie lokalnych ograniczeń przez firmy międzynarodowe - Przedsiębiorstwa chcące wprowadzić przełomową innowację muszą wziąć pod uwagę kontekst kulturowy i ekonomiczny, w jakim funkcjonują lokalni konsumenci, by móc wykorzystać te informacje i stworzyć innowacyjne rozwiązania,
  • realizowanie działań za pośrednictwem lokalnych zasobów - aby zarządzać innowacją lokalnie należy wzmocnić jej pozycję w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa. Wymagane mogą być przedsięwzięcia realizowane wspólnie z miejscowymi przedsiębiorcami oraz stworzenie spółek zależnych funkcjonujących samodzielnie na danym miejscu. Za pośrednictwem tych środków przedsiębiorstwa chcące wprowadzić odwrócone innowacje mogą obniżyć swoje koszty oraz lepiej rozumieć lokalnych konsumentów,
  • produkowanie lokalne - Pozwala to przedsiębiorstwom ominąć koszty podatkowe związane z transportem (np. koszt cła), którymi obarczony może być handel z krajami rozwijającymi się. Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą globalnie zmniejszyć koszty produkcji, wykorzystując warunki lokalne.

Przykłady odwróconych innowacji

Tabela 1 przedstawiono przykłady stworzonych produktów w ramach realizacji odwróconych innowacji oraz różne miejscach ich powstawania.

Firma Technologia lub Model Biznesowy Miejsce powstawania Reverse Innovation (przeniesiona na rynek zachodni)
Nokia

Nowy model reklamowy

Kenia Nowy model reklamowy
Nokia

Aplikacja na telefon komórkowy

Ghana Rozwinięcie nowych funkcji w telefonach amerykańskich
Microsoft

Nowy model aplikacji obliczeniowej na telefon

Indie i południowa Afryka Tania chmura obliczeniowa
GE

Przenośne EKG na baterie

Indie i Chiny Przenośne EKG dla ratowników medycznych
Tata Motors

Tata Nano

Indie Tata Europa
Tata Motors

Tata Power

Południowa Afryka Zasilanie miejskie
Veolia

Fotowoltaiczne/wiatrowe urządzenia elektryczne do uzdatniania wody

Ameryka Łacińska Dystrybutor do uzdatniania wody
LG Elekctronics

Tańsza klimatyzacja

Indie Tańsza klimatyzacja


Odwrócona innowacjaartykuły polecane
Strategia dyferencjacjiModel biznesowyStrategia konkurencjiDyferencjacjaZarządzanie innowacjamiStrategia rozwoju produktuWyrobyStrategia rozwojuStart-up

Bibliografia

  • Adriaens P. i in. (2013), Reverse Innovation for the New Mobility, Ross School of Business Working Paper, nr 1193
  • Govindarajan V. (2013), Innowacyjność odwrócona: zasady gry, Harvard Business Review Polska, nr 120
  • Govindarajan V., Ramamurti R. (2011), Reverse innovation, emerging markets, and global strategy, Global Strategy Journal
  • Shan J., Khan M. (2016), Article Implications of Reverse Innovation for Socio-Economic Sustainability: A Case Study of Philips China, School of Management, Shanghai University, nr 99
  • Sikorska M. (2017), Reverse Innovation jako metoda testowania nowych rozwiązań technologicznych, Współczesne trendy w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i zasobami ludzkimi, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Winter A., Govindarajan V. (2016), Odwrócone innowacje, Harvard Business Review Polska, nr 157

Autor: Magdalena Sikorska