Wymagania dla witryn internetowych

Z Encyklopedia Zarządzania

Połączenie funkcjonalności z estetyką witryny jest trudne, jednakże możliwe. Aby osiągnąć satysfakcjonujący wynik, witryna musi działać i być skonstruowana w odpowiedni sposób.

Przede wszystkim należy określić cel realizowanego projektu, poznać potrzeby, przyzwyczajenia adresatów witryny, oraz ich sposoby poruszania się po zasobach internetu.

Zapoznanie się z badaniami i obserwacjami dotyczącymi zachowań i preferencji użytkowników oraz odpowiednie ich zastosowanie to już ogromny krok w kierunku stworzenia funkcjonalnych stron internetowych.

TL;DR

Tworzenie funkcjonalnej witryny wymaga uwzględnienia celów projektu, potrzeb użytkowników i sposobu poruszania się po internecie. Powinna ona być prosta, z jasnym układem informacji i intuicyjną nawigacją. Materiały tekstowe powinny być podzielone na części i dostępne do pobrania. Strona główna powinna zawierać nazwę, logo, katalog działów, streszczenia informacji i moduł wyszukiwania. Wielkość strony powinna być optymalna, a czas odpowiedzi nie powinien przekraczać 10 sekund. Ważne jest również testowanie i monitorowanie witryny pod kątem funkcjonalności.

Funkcjonalność

Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę funkcjonalność. Użytkownikom zależy głównie na szybkim dostępie do informacji. Jakob Nielsen, guru funkcjonalności, charakteryzuje użyteczną witrynę jako: Prostota z jak najmniejszą liczbą dodatków, jasnym układem informacji i dopasowanymi narzędziami nawigacji. Podstrony serwisu powinny być spójne. Poszczególne elementy należy tak dobrać, aby użytkownik nie miał wątpliwości, czy nadal jest na tej samej stronie czy przeszedł już do innego serwisu.

System nawigacji

System nawigacji powinien być prosty i intuicyjny. Nawigacja ma za zadanie dostarczenie odwiedzającemu niezbędnych informacji, gdzie jestem, gdzie byłem, dokąd mogę pójść. Wspieraniu użytkownika w ocenie jego bieżącej pozycji mogą pomóc takie elementy, jak umieszczenie logo firmy lub innego znaku identyfikującego witrynę. Odnośnikom do stron już odwiedzonych nadajmy kolor bledszy od zastosowanego w odsyłaczach do stron jeszcze nie odwiedzonych. Najlepszymi sposobami podpowiedzenia użytkownikowi, do której strony może przejść, są dopracowanie struktury witryny oraz odpowiedni wygląd odsyłaczy. W przypadku rozbudowanych serwisów wygodne dla użytkownika jest wprowadzenie dwóch rodzajów nawigacji wertykalnej, oraz horyzontalnej. Standardem stały się mapy witryn pozwalające na szybki wgląd w jej strukturę. Powinno się unikać w nawigacji rozwiązań bazujących wyłącznie na kolorze. Oprócz tego, że wymuszają na użytkowniku konieczność nauczenia się znaczenia poszczególnych kolorów, mogą okazać się nieprzydatne dla tych, którzy mają zaburzenia widzenia barwnego.

Materiały tekstowe

W przypadku istnieje konieczności umieszczenia obszernego materiału, należy podzielić go na kilka części oraz udostępnić wersję do wydrukowania lub pobrania, np. w formie pliku PDF lub RTF. Tekst powinien być przede wszystkim przejrzysty.

Elementy strony głownej

Strona główna to wizytówka witryny. Użytkownik musi na niej znaleźć odpowiedź na pytania: "Jaki rodzaj informacji prezentowany jest w ramach witryny?", "Jakie treści ona oferuje?". W związku z tym oprócz dobrze wyeksponowanej nazwy i logo firmy powinna ona zawierać katalog działów, krótkie streszczenia najważniejszych informacji i moduł wyszukiwania. Jest też ona dobrym miejscem na informacje o promocjach. Głównymi jej zadaniami ma być zapoznanie użytkownika z jej tematyką, zachęcenie do poznania dalszych stron, a przede wszystkim umożliwienie dalszych poszukiwań przez prosty i intuicyjny schemat nawigacyjny.

Wielkość strony

Krótki czas odpowiedzi jest najważniejszym kryterium oceny projektu internetowego. Nie powinien on przekraczać 10 sekund, po tym czasie uwaga przeglądającego witrynę zostaje rozproszona. Optymalną wielkością strony, zapewniającą osiągnięcie satysfakcjonującego czasu pobierania, jest około 40 KB (w zależności od charakteru strony). Uzyskanie takiego rozmiaru strony jest niewątpliwie dużym wyzwaniem. Warto jednak dołożyć starań, aby "waga końcowa" witryny przynajmniej zbliżyła się do tej wielkości, jeśli już nie ma szans na jej osiągnięcie. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku stron głównych. Jeśli umieszczamy na stronie pliki do pobrania, koniecznie należy podać informację o ich rozmiarze. Pozwoli to oszacować czas niezbędny do skopiowania zbioru.

Pozostałe elementy i zasady

Omówienie w ramach jednego artykułu wszystkich zasad dotyczących funkcjonalności witryn jest niemożliwe. Dlatego warto zapoznać się z publikacjami omawiającymi te zagadnienia znacznie szerzej. Często okazuje się, że nie można zastosować wszystkich wskazówek jednocześnie, zwłaszcza przy projektowaniu bardzo rozbudowanych serwisów. W takich sytuacjach konieczne jest odstąpienie od niektórych zasad.

Na funkcjonalność mają także wpływ elementy niezwiązane bezpośrednio z projektem strony, np. rozdzielczość ekranu, ustawiona przez użytkownika wielkość czcionki czy wykorzystywana przeglądarka. Przed publikacją w sieci witryna musi być koniecznie przetestowana. A zakończenie i wdrożenie projektu nie oznacza zamknięcia tematu funkcjonalności. Porządny twórca monitoruje strony pod tym kątem przez cały czas.


Wymagania dla witryn internetowychartykuły polecane
Wyszukiwarka internetowaPozycjonowanie stronWykres kołowyMapa mentalnaPrezentacja multimedialnaRola grafiki w prezentacji internetowejLanding pageArchitektura informacjiMapa myśli

Bibliografia

  • Dziuba D. (2001), Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  • Niedźwiedziński M. (2004), Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Szpringer W. (2005), Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, Difin, Warszawa


Autor: Kamil Krzysik