Rola grafiki w prezentacji internetowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Rola grafiki w prezentacji internetowej
Polecane artykuły


Grafika ma niezwykle istotne znaczenie w prezentacji internetowej. Jest szereg różnych zasad, którym powinna podlegać taka prezentacja. Przede wszystkim forma wszystkich elementów graficznych zawartych w prezentacji powinna być przejrzysta i czytelna, nie "przytłaczająca" treści, ponieważ to ona ma najistotniejsze znaczenie. Czcionka, a zwłaszcza tło, na którym eksponowana jest treść są elementami bardzo ważnymi. Grafika jest wobec tego narzędziem wspomagającym przekaz treści.

Oto kilka zasad, a raczej przestroga jakich błędów należy unikać:

  1. Mało czytelnej czcionki,
  2. Tła, które zlewa się z czcionką, ograniczającego czytelność,
  3. Nieostrych, nieczytelnych rysunków, schematów, wykresów,
  4. Ostrych, jaskrawych barw, uniemożliwiających odbiór prezentowanych treści.

Jaka zatem powinna być prezentacja, aby grafika w niej zastosowana pomagała odbiorcom przyswajanie treści, a nie przeszkadzała w ich odbiorze?

  • przejrzystość i czytelność prezentowanych treści,
  • spójność całej prezentacji polegająca na zastosowaniu np. jednej czcionki, jednego tła,

logo firmy może jest przykładem takiego spójnika prezentacji, jeśli pojawia się na każdej stronie,

  • estetyczna i artystyczna jakość użytych fotografii, rysunków, animacji,
  • umiar i prostota.

Bibliografia

  • Maciejowski T., "Narzędzia skutecznej promocji w internecie", Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 87
  • Bencewicz-Miazga A., "e-Business w internecie i multimediach", Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003, s. 79

Autor: Joanna Galas