Blok reklamowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Blok reklamowy
Polecane artykuły


Blok reklamowy jest to zbiór kilku lub kilkunastu reklam prezentowanych jedna po drugiej podczas jednej przerwy reklamowej radiofonii i telewizji (A. Olejniczak, 2012, str. 216).

Regulacje ustawowe

Ustawodawca przewiduje termin bloku reklamowego i wyznacza odpowiednie zasady działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

  • Według ustawy łączny czas nadawania programu obejmuje całą dobę licząc od godziny 6.00, a godzina nadawania programu oznacza godzinę zegarową (Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji, 1993, str. 1). Maksymalny czas przeznaczony w ciągu godziny zegarowej na reklamy i telesprzedaż to 12 minut (Ustawa o radiofonii i telewizji, 1993, str. 16). Czas nadawania reklam w bloku reklamowym może ulegać zmianie, podczas gdy program jest nadawany przez niepełną godzinę zegarową. W takiej sytuacji dopuszczalny czas nadawania bloku reklamowego ulega skróceniu proporcjonalnie do skrócenia programu w stosunku do godziny zegarowej (Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji, 1993, str. 1).
  • Bardzo istotnym jest aby bloki reklamowe były oznaczone poprzez swego rodzaju komunikat zawierający słowo "reklama" lub "ogłoszenie płatne". Ustawodawca wymaga aby reklama i telesprzedaż były oddzielone od innych części audycji i oznaczone w sposób wizualny, dźwiękowy lub przestrzenny zarówno w początkowej jak i końcowej części bloku reklamowego (Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży, 2011, str. 2).
  • W rozporządzeniu regulowany jest również czas po którym może nastąpić przerwanie audycji w celu nadania reklamy. Czas jest zależny od tego czy nadawany jest pogram radiowy czy program telewizyjny. W przypadku programu radiowego nadawca może przerwać audycje nie wcześniej niż po 10 minutach od rozpoczęcia audycji lub od zakończenia poprzedniej przerwy poświęconej na reklamy w tej audycji. Kiedy mowa o programie telewizyjnym, czas po którym nadawca może przerwać audycje to 20 minut od rozpoczęcia audycji lub od zakończenia poprzedniej przerwy (Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji, 1993, str. 1).
  • Ważną kwestią przy nadawaniu bloków reklamowych jest stosowne ewidencjonowanie zarówno dziennego jak i godzinowego czasu nadanych reklam oraz czasu poświęconego na poszczególne podmioty gospodarcze, ponieważ łączny czas na reklamę produktów lub usług każdego podmiotu gospodarczego nie może wynosić więcej niż 35% ogólnego czasu przeznaczonego na bloki reklamowe (Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji, 1993, str. 1).

Bloki reklamowe w polskiej telewizji

Struktura nadawania reklam

W polskiej telewizji spoty reklamowe emitowane w blokach reklamowych nie zawsze są nadawane w przerwach podczas audycji. Takim przypadkiem jest polska telewizja publiczna (między innymi TVP 1, TVP 2, TVP 3, TV Polonia), która bloki reklamowe umieszcza tylko i wyłącznie w przerwach między osobnymi audycjami (programami). Nadawca nie przerywa audycji na nadawanie reklam. W przypadku nadawców komercyjnych audycje są przerywane na rzecz nadana bloku reklamowego zgodnie z zasadami czasowymi przewidzianymi w ustawie (A. Radzikowski, 2016, str. 3).

Bloki specjalne

Wyjątkowym blokiem reklamowym w polskiej telewizji jest "Mikołajkowy Blok Reklamowy" realizowany przez komercyjnego nadawcę - Telewizję Polsat. Jest to rozpoznawalny projekt Fundacji Polsat sukcesywnie przeprowadzany corocznie od 14 lat. Blok jest emitowany zawsze w dniu 6 grudnia o godzinie 18:45. Mikołajkowy Blok Reklamowy jest blokiem charytatywnym, którego idea polega na tym, że wpływy obliczane na podstawie wyników oglądalności są w całości przekazywane na leczenie i rehabilitację chorych dzieci. W ciągu 14 edycji udało się zebrać 17,5 miliona zł przekazanych na Fundację Polsat (Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A., 2017, str. 77).

Odbiór reklamy

Bardzo istotnym w procesie emisji bloków reklamowych w telewizji jest przykucie uwagi odbiorców. Wraz z mijającym czasem i ciągłym natłokiem nowych informacji coraz trudniej jest przyciągnąć czyjąś uwagę. Z tego powodu przedsiębiorstwa dedykują większość swojego czasu na stworzenie idealnego przekazu informacji do reklamy. W przekazie reklamowym stosuje się różne techniki, które pozwalają na efektywne przekazanie informacji i przykucie uwagi odbiorców, dzięki czemu będą oni chętniej wykonywać zakomunikowane w reklamie działania, co jest celem reklamy nadawanej podczas bloku reklamowego (M. Makowski, 2011, str. 357).

Zauważono, że emocje związane z programem nadawanym przed blokiem reklamowym warunkują odbiór przekazu reklamowego znajdującego się w tym bloku. W momencie, gdy przed blokiem reklamowym audycja telewizyjna w postaci na przykład filmu lub reportażu wzbudza w odbiorcy silne emocje, to treści reklam zawartych w bloku są słabiej zapamiętywane (M. Makowski, 2011, str. 357).

Odrębną ale równie ważną kwestią jest sprawa odbioru bloków reklamowych przez dzieci. Dziecko również zaliczane jest do potencjalnych odbiorców i w wielu przypadkach łatwiej przyswajają komunikaty przekazywane w reklamach jednak nie potrafią go zinterpretować. Bloki reklamowe emitowane w telewizji często mogą przypominać pewne wzory współczesnego życia a dzieci odbierają blok reklamowy jako swojego mistrza kreującego ich obraz rzeczywistości (K. Hałdys, 2007, str. 206).

Bibliografia

Autor: Jakub Wolańczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.