Kredyt konsolidacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Kredyt konsolidacyjny- " jest długoterminowym kredytem przeznaczonym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych oraz innych udokumentowanych zobowiązań finansowych; niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, Kredytem tym można sfinansować:

 • spłatę kredytów,
 • spłatę debetów, zadłużeń na kartach kredytowych,
 • koszty związane ze spłatą kredytów objętych konsolidacją, np. opłaty i prowizje,
 • oraz dodatkowo (w ofertach niektórych banków nie więcej niż 25% kredytu) można przeznaczyć na inne dowolne cele, co stanowi wówczas pożyczkę". (Korenik D. 2007 r. s. 85-86)

Zabezpieczenie kredytu

Jedynym i podstawowym zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości innej, która jest własnością kredytobiorcy, kredytobiorcy. Aż do chwili ustanowienia hipoteki bank oczekuje zabezpieczenia pomostowego np. ubezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, które ma podpisane umowę z bankiem o współpracy. Dodatkowo bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości (Golec M.M 2011 r.)

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu konsolidacyjnego wynosi ok. 70% wartość nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu. Jeśli dotyczy to kredytu mieszkaniowego wielkość udzielonego kredytu może być większa. Kredyt konsolidacyjny udzielany jest w:

 • złotych,
 • dolarach amerykańskich,
 • euro,
 • frankach szwajcarskich.

Kredyt ten przyznawany jest zazwyczaj na okres 10-20 lat ale czasami nawet 30 lat. Może być wypłacony jednorazowo lub w kilku transzach po wcześniejszym sprawdzeniu czy kredytobiorca wywiązuje się z celu na jaki zaciągnął kredyt, na wskazany rachunek bankowy. W sytuacji gdy kredy zaciągnięty jest w obcej walucie to kredyt wypłacany jest po kursie kupna, ustalonym przez bank, z dnia wypłaty pieniędzy (Korenik D. 2007 r. s. 85-86)

Warunki uzyskania kredytu

Kredytobiorca aby uzyskać kredyt konsolidacyjny musi mieć stałe, co miesięczne źródło dochodów. Banki uznają także dochody z innych źródeł takich jak"

 • "umowa o dzieło,
 • kontrakty okresowe,
 • dywidendy z tytułu udziałów i akcji,
 • dochody z tytułu wynajmu nieruchomości" (Korenik D. 2007 r. s. 85-86)

Zalety kredytu konsolidacyjnego

 • Możliwość połączenia kilku spłacanych kredytów w jeden z jedna stała ratą,
 • Zmniejszenie sumy spłacanych kilku kredytów dzięki jednej skonsolidowanej racie,
 • Wydłużenie terminu spłaty kredytu,
 • Zawarcie kredytu tylko w jednym banku co daje oszczędność czasu i pieniędzy.

Wady kredytu konsolidacyjnego

 • Duże ilość formalności przy ubieganiu się o kredyt w porównaniu do zwykłych kredytów gotówkowych,
 • Długi okres spłaty kredytu,

Korzyści dla klienta

Jedną z głównych korzyści dla klienta jest możliwość wynegocjowania stopy oprocentowania skonsolidowanego kredytu na warunkach, które będę bardziej korzystne niż wcześniejsze kredytu, zaciągnięte we wcześniejszym czasie. Zazwyczaj oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego jest niższe oraz bank ustala korzystniejszy harmonogram spłat rat kredytu. Skonsolidowanie wszystkich kredytów pozwoli także na większe zapanowanie nad finansami w gospodarstwie domowym kredytobiorcy.(Korenik D. 2007 r. s. 85-86)

Korzyści dla banku

Dla banków kredyt konsolidacyjny kumuluje różne zadłużenia kredytobiorców w jedno, przez co bank ma możliwość pełnego obserwowania sytuacji finansowo-ekonomicznej swojego klienta, co wpływa "na zarządzanie ryzykiem bankowym i wzrost przychodów banku (kredyt konsolidacyjny jest najczęściej kredytem długoterminowym)". (Korenik D. 2007 r. s. 85-86)

Warunki i wymagania kredytu konsolidacyjnego

Wymóg stałego źródła dochodów

Kredyt konsolidacyjny to forma pożyczki, która pozwala na połączenie kilku istniejących kredytów w jeden. Jednym z głównych warunków otrzymania tego rodzaju kredytu jest posiadanie stałego, miesięcznego źródła dochodów. Banki wymagają, aby kredytobiorca był w stanie regularnie spłacać raty kredytu, dlatego stałe dochody są kluczowym kryterium przy ocenie zdolności kredytowej.

Korzyści z połączenia kredytów w jeden

Kredyt konsolidacyjny przynosi wiele korzyści dla kredytobiorcy. Jedną z najważniejszych jest możliwość połączenia kilku spłacanych kredytów w jeden, co upraszcza zarządzanie finansami. Zamiast spłacać wiele rat o różnych terminach i oprocentowaniu, kredytobiorca ma tylko jedną ratę do spłaty. To znacznie ułatwia kontrolę nad budżetem domowym i zapobiega pomyłkom w terminach spłat.

Kredyt konsolidacyjny oferuje wiele korzyści, które przemawiają za jego wyborem. Po pierwsze, pozwala na zmniejszenie miesięcznych rat, co może znacznie odciążyć budżet domowy. Zamiast spłacać wiele różnych rat, klient ma tylko jedną, zazwyczaj niższą ratę kredytu konsolidacyjnego.

Kolejną korzyścią jest zwiększenie przejrzystości finansowej. Dzięki konsolidacji wszystkich zobowiązań w jedno miejsce, łatwiej jest kontrolować wydatki i śledzić spłaty. Istnieje tylko jedna instytucja finansowa, z którą klient musi się kontaktować i jedna rata do spłaty.

Kredyt konsolidacyjny może również pomóc w poprawie zdolności kredytowej. Jeśli klient spłaca swoje zobowiązania terminowo, może to wpłynąć pozytywnie na jego historię kredytową. Dobra historia kredytowa może otworzyć drzwi do lepszych warunków finansowych w przyszłości.

Czynniki do rozważenia przed zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego, istnieje kilka czynników, które warto rozważyć. Po pierwsze, trzeba dokładnie przeanalizować koszty konsolidacji. Często zdarza się, że niższa rata kredytu konsolidacyjnego jest wynikiem przedłużenia okresu spłaty, co może prowadzić do większych kosztów ogólnych.

Innym czynnikiem do rozważenia jest zdolność do spłaty kredytu konsolidacyjnego. Przed podjęciem decyzji trzeba dokładnie przemyśleć, czy będzie się w stanie regularnie spłacać nową ratę. W przeciwnym razie, zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego może tylko pogorszyć sytuację finansową.

Ważne jest również zrozumienie, że kredyt konsolidacyjny nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy finansowe. To narzędzie, które może pomóc w uporządkowaniu zobowiązań, ale nie zastąpi zdrowego zarządzania finansami. Konieczne jest podejście holistyczne i analiza całej sytuacji finansowej przed podjęciem decyzji o kredycie konsolidacyjnym.

Zmniejszenie sumy spłacanych rat i wydłużenie terminu spłaty

Kolejną korzyścią wynikającą z kredytu konsolidacyjnego jest możliwość zmniejszenia sumy spłacanych rat. Dzięki połączeniu kilku kredytów w jeden, często udaje się negocjować korzystniejsze warunki spłaty, co prowadzi do zmniejszenia wysokości raty. Dodatkowo, kredyt konsolidacyjny daje możliwość wydłużenia terminu spłaty, co pozwala na rozłożenie kosztów na dłuższy okres czasu i zmniejszenie obciążenia budżetu domowego.

Formalności związane z ubieganiem się o kredyt konsolidacyjny

W porównaniu do zwykłych kredytów gotówkowych, ubieganie się o kredyt konsolidacyjny może wymagać nieco więcej formalności. Banki dokładnie analizują zdolność kredytową klienta, dlatego konieczne może być dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów. Jednak warto zauważyć, że proces ubiegania się o kredyt konsolidacyjny jest zwykle prostszy i bardziej przejrzysty niż w przypadku ubiegania się o wiele różnych kredytów.

Korzystniejsze oprocentowanie i harmonogram spłat

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego jest zazwyczaj niższe niż oprocentowanie innych kredytów, takich jak kredyty konsumpcyjne czy karty kredytowe. Banki oferujące kredyty konsolidacyjne starają się przyciągnąć klientów korzystnymi warunkami, aby zachęcić ich do skorzystania z tej formy finansowania. Ponadto, bank ustala korzystniejszy harmonogram spłat, który dopasowany jest do możliwości finansowych kredytobiorcy.

Zarządzanie finansami w gospodarstwie domowym

Kredyt konsolidacyjny może być również narzędziem do zarządzania finansami w gospodarstwie domowym. Dzięki połączeniu kilku kredytów w jeden, łatwiej jest kontrolować budżet i planować wydatki. Kredytobiorca ma pełniejszy obraz swoich zobowiązań finansowych i może skuteczniej zarządzać swoimi środkami. To pozwala uniknąć niepotrzebnego zadłużenia i utrzymać stabilność finansową w dłuższej perspektywie czasu.

Wpływ kredytu konsolidacyjnego na obserwację sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta przez bank

Kredyt konsolidacyjny umożliwia bankowi pełniejsze obserwowanie sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta. Znając wszystkie zobowiązania kredytobiorcy, bank może lepiej zarządzać ryzykiem kredytowym i podejmować bardziej świadome decyzje. Dla banku jest to również korzystne, ponieważ pozwala to na ograniczenie ryzyka niespłacalności kredytu i zwiększenie przychodów.


Kredyt konsolidacyjnyartykuły polecane
Kredyt obrotowyLinia kredytowaPożyczka hipotecznaKredyt rewolwingowyFaktoring odwrotnyKredyt konsorcjalnyRefinansowanieKredytOverdraftBank specjalny

Bibliografia

 • Bień A., Bień W. (2010), Słownik finansów, Difin, Warszawa
 • Golec M. (2011), Usługi bankowe podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań
 • Korenik D. (2006), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Pec T. (2006), Procesy konsolidacyjne w polskiej bankowości komercyjnej-konsekwencje dla struktury i funkcjonowania sektora, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, (72)
 • Trzepizur P. (2016), Zarządzanie innowacjami w sektorze usług bankowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, (23, t. 2), 175-185


Autor: Sabina Dębska