Kredyt rewolwingowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Kredyt rewolwingowy
Polecane artykuły


Kredyt rewolwingowy – typ kredytu obrotowego, który pozwala na ponowne skorzystanie z kredytu w przypadku spłacenia jego całości lub części podczas trwania umowy kredytowej.

Istota kredytu rewolwingowego

Kredyt rewolwingowy jest udzielany na pokrycie bieżących wydatków związanych głównie z działalnością operacyjną danej firmy (np. dostawy towarów, surowców itp.) lub jednostki. Jego głównym zadaniem jest pomoc w utrzymaniu płynności finansowej kredytobiorcy. Z reguły udzielany jest na krótki okres kredytowania - 12 miesięcy, jednakże zdarzają się wyjątki, gdzie okres spłaty kredytu jest znacznie dłuższy (ok 36 miesięcy lub więcej). Jest to kredyt udzielany w rachunku bieżącym co oznacza, że konto bankowe jest zarazem rachunkiem kredytowym jak i bieżącym, dzięki czemu nie trzeba zakładać osobnego konta. Środki mogą zostać wykorzystane na różne cele, ponieważ przez swój charakter nie mogą zostać powiązane z jednym konkretnym wydatkiem. Bank udzielając kredytu zgadza się na wystąpienie ujemnego salda pieniężnego na rachunku (wydatki większe niż wpływy), ale maksymalna wysokość zadłużenia jest zawarta w umowie kredytu (to samo tyczy się okresu kredytowania). [1]

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym, co oznacza, że każdorazowy wpływ gotówki na konto bankowe powoduje częściową spłatę zadłużenia, a także pozwala właścicielowi rachunku na ponowne skorzystanie z kredytu. Na samym początku okresu kredytowania pobierana jest jednorazowa prowizja. Stopa procentowa kredytu rewolwingowego jest stopą zmienną, a odsetki obliczane są od każdego faktycznego dziennego poziomu zadłużenia oraz płatne miesięcznie. Spłata kredytu rewolwingowego ma miejsce po zakończeniu umowy kredytowej, priorytetowo z pierwszych wpływów na konto (tzn. przed innymi wydatkami, wyłączając spłaty kredytów). [2]

Kredyt rewolwingowy a jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego również zaciągają kredyty rewolwingowe. Pomagają im one finansować bieżące wydatki związane z działalnością operacyjną, a także poprawiają efektywność zarządzania finansami. Kredyt działa na tej samej zasadzie, która została opisana powyżej. Ciekawą rzeczą są formy zabezpieczenia kredytu przez JST. Jednostki mogą oferować, np. poręczenia, zastawy lub gwarancję na przyszłych dochodach budżetu. [3] .

Bibliografia

Przypisy

  1. I. Frymak (2006) str. 67; A.Hess (2007) str. 214; Z. Krzyżkiewicz (red.), W. L. Jaworski, M. Puławski, R. Walkiewicz (2006) str. 238, 239, 242
  2. I. Frymak (2006) str. 67; A.Hess (2007) str. 214; Z. Krzyżkiewicz (red.), W. L. Jaworski, M. Puławski, R. Walkiewicz (2006) str. 238, 239, 242
  3. M. Jastrzbska (2009) str. 41

Autor: Klaudia Niziołek