Bank specjalny

Z Encyklopedia Zarządzania
Bank specjalny
Polecane artykuły


Banki specjalistyczne stanowią szeroką grupę instytucji finansowych, do których należą:

Banki specjalne w przeciwieństwie do banków komercyjnych charakteryzują się specjalnym charakterem pod względem zakresu, formy działania oraz specyfiki klientów. Są to przede wszystkim banki inwestycyjne koncentrujące środki na finansowaniu inwestycji. Źródłem kapitału mogą być wkłady klientów, emisja i sprzedaż własnych obligacji lub przyjmowanie lokat innych banków.

Patrz także:

Bibliografia

  • Jaworski W., Zawadzka Z. (2001), Bankowość Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
  • Miklaszewska E. (2003), Podstawy finansów i bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Autor: Krzysztof Dylewski