Eksploatacja systemu informatycznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Eksploatacja systemu informatycznego
Polecane artykuły


Istotnym zagadnieniem zarządzania systemami informatycznymi jest proces eksploatacji systemu. Przyjmuje się, że na eksploatację składają się dwa realizowane jednocześnie procesy (A. Nowicki 1997, s. 237):

  • użytkowanie, tj. korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, którym jest pozyskiwanie określonych informacji w żądanej formie i czasie,
  • obsługiwanie, polegające na odnawianiu walorów użytkowych systemu w celu przywrócenia (podtrzymania) jego pełnej zdolności do realizacji zadań użytkowych oraz na działaniach modernizujących i rozwojowych systemu.

Główne działania

Utrzymanie ciągłej i niezawodnej pracy systemu informatycznego wymaga właściwej organizacji działań w zakresie jego eksploatacji. Wyróżnić można następujące trzy podstawowe grupy działań:

  • konserwacyjne - przywracające walory użytkowe systemu lub utrzymujące je na niezmienionym poziomie,
  • modernizacyjne - zwiększające sprawność działania systemu i jego wydajność,
  • rozwojowe - polegające na sukcesywnym powiększaniu funkcjonalnego obszaru systemu, stopnia integracji systemu oraz usprawnianiu jego organizacji

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak