Crowdsourcing

Z Encyklopedia Zarządzania
Crowdsourcing
Polecane artykuły


Crowdsourcing jest to proces, podczas którego wykorzystuje się mądrość i potencjał społeczności do celów własnych jednostki lub dla dobra ogółu. Polega on na zleceniu (outsourcing) danego zadania tłumowi, tj. nieokreślonej liczbie przypadkowych ludzi. Crowdsourcing swój gwałtowny rozwój zawdzięcza narzędziu, jakim jest Internet tj. miejscu, które gromadzi miliony internautów z całego świata, umożliwiając im wszystkim partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów.

Rodzaje

Istnieje wiele różnych podziałów crowdsourcingu. Klasyfikację prezentowaną poniżej stworzył wynalazca tego terminu - Jeff' Howe:

 1. Inteligencja zbiorowa – rozwiązywanie problemów przez tłum
 2. Tworzenie wartości przez tłum – wykorzystanie potencjału twórczego użytkowników do kreowania nowych produktów, usług i treści
 3. Zlecanie internautom wyboru najlepszych rozwiązań, gromadzenie opinii i sądów na dany temat
 4. Społecznościowe pozyskiwanie funduszy crowdfunding

Zastosowanie

Ross Dawson wyodrębnił 6 możliwości zastosowania crowdsourcingu:

 1. Pozyskiwanie kreatywnych treści. ( Content, knowledge sharing). Oznacza ono angażowanie tłumu w celu tworzenia kreatywnych treści, np. projektowania stron internetowych i logotypów, tworzenia rozmaitych baz danych, kręcenia filmów czy uzyskiwania tłumaczeń.
 2. Generowanie nowych pomysłów. (Idea management, innavation markets). Jest to odmiana burzy mózgów, którą wykorzystuje się w celu generowania pomysłów dla potrzeb marketingu.
 3. Tworzenie i finansowanie nowych produktów. (Crowdfunding, crowd design). Terminy te oznaczają partycypację tumu w kreowaniu nowych produktów i usług oraz ich finansowaniu.
 4. Opiniowanie (Insight). Jest to proces to zbierania opinii użytkowników na temat produktu, usługi czy marki.
 5. Angażowanie klientów w życie marki. (Citizen engagement). Są to działania marketingowe, mające na celu włączenie określonych grup docelowych w działania firmy i jednoczesne zaangażowanie ich w życie marki (np. testowanie produktów, dostęp do nowych funkcji, udział w kampaniach firmowych i programach lojalnościowych).
 6. Pełnienie funkcji rzecznika marki (Word-of-mouth). Zachowania promujące markę, poprzez wyrażanie o niej opinii na forum publicznym: w rodzinie, pracy, otoczeniu.

Korzyści płynące z crowdsourcingu

 • Problemy rozwiązywane są szybko, przy względnie małych nakładach finansowych
 • Ponoszone wydatki uzależnione są od otrzymywanych rezultatów, w wypadku ich braku nie występują koszty ponoszone na wynagrodzenia
 • Jednostka jest w stanie pozyskać szerokie grono specjalistów spoza obrębu samej organizacji
 • Jednostka uzyskuje wgląd na potrzeby i pragnienia klientów, ujawniane przez nich samych
 • Poprzez aktywne spędzanie czasu z marką, społeczność uzyskuje poczucie jej współtworzenia i przynależności

Bibliografia

 • Brabham, D. C. (2008). Crowdsourcing as a model for problem solving an introduction and cases. [1] “Convergence: the international journal of research into new media technologies”, 14(1)
 • Chodacka B., Miłosz M. (2008), E-obywatel - przezwyciężanie barier, czasopismo "e-mentor” nr 2(24), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kowalska M. (2015), Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Nauka - Dydaktyka - Praktyka, Wydawnictwo SBP
 • Przybyła M., Sobczak K. (2010), Crowdsourcing - zbiorowa mądrość e-społeczeństwa, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 • Skawińska E., Zalewski R., Sobolewska-Poniedziałek E. (2014), Crowdsourcing jako metoda generowania i eksploracji innowacji społecznych w Polsce, Czasopismo Naukowe "Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t.15
 • Sobieska-Karpińska J., Kotwica A. (2006), Internet jako narzędzie poprawy innowacyjności przedsiębiorstw, [ http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/279.pdf] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Autor: Ilona Durał