Zbiorowa inteligencja

Zbiorowa inteligencja
Polecane artykuły


Zbiorowa inteligencja (ang. collective intelligence)- zdolność grupy organizmów, osób do podnoszenia poziomuwiedzy, kompetencji, umiejętności poprzez współpracę, debatę czasem rywalizację. Grupy współpracują ze sobą przekazując innym uczestnikom wiedzę na dany temat, dopingują członków do poszukiwania nowych informacji, co stanowi podstawę do rozwoju, dyskusji, negocjacji w ramach danego tematu.

Zastosowania

Zbiorowa inteligencja pojawia się w wielu formach i na różnych płaszczyznach m.in. socjologii, polityki, informatyki, ekonomii, środków masowego przekazu. Termin wprowadzony przez Pierre`a Levy`ego postrzega zbiorową inteligencję jako nową formę sprawowania rządów, funkcjonującą obok władzy nomadycznych migracji, państwa narodowego ikapitalizmu towarowego[1].

Zbiorowa inteligencja w internecie

W kontekście wirtualnych społeczności zbiorowa inteligencja odnosi się do aktywności sieci komunikacji Web 2.0., które dało możliwość rozwoju kultury uczestnictwa, powoduje, że dzięki temu pula społecznej wiedzy ciągle zwiększa się. Klasycznym przykładem jest Wikipedia, niemal wszystkim znana największa, elektroniczna encyklopedia online. Fachowcy nie byliby w stanie sami opracować tak ogromnej bazy danych. mimo że jakościowo nie zawsze jest najlepsza, jednak jest jednym z najpopularniejszych źródeł informacji. Jednym z przejawów zbiorowej inteligencji w internecie są portale crowdsourcingowe.

Jakość ciągle poprawia się za sprawą zbiorowej inteligencji i wykształcenia się odpowiedzialności za treści ogólnie dostępne społeczności. Każdy, kto zauważy błąd może modyfikować definicje, dopisać brakujące informacje, kasować niepoprawne dane. Istota tkwi jedynie w tym czy to zrobi. To odróżnia zbiorową inteligencję od wiedzy. Treści ogólnie dostępne dla grup społecznych są zbiorową wiedzą, zaś zbiorową inteligencję tworzy suma wszystkich informacji gromadzonych przez indywidualnych ludzi. Levy odnosi się do tego poprzez stwierdzenie "Nikt nie wie wszystkiego, każdy wie coś. Całą wiedzę ma ludzkość"[2]. Innym przykładem potęgi wykorzystania zbiorowej inteligencji jest wyszukiwarka Google, która jest najbardziej popularna wśród internautów.

Niebezpieczeństwa

Zbiorowa inteligencja jest podatna na zagrożenia typowe dla grup. Przejawiać się to może przez tzw. syndrom grupowego myślenia, który w skrócie polega na samoczynnym ograniczaniu głosów krytycznych przez uczestników grupy. Brak krytyki i brak odpowiedzialności za losy grupy prowadzi do podejmowania złych decyzji.

Patrz także: Crowdsourcing

Przypisy

  1. Jenkins H., Kultura konwergencji - zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 265.
  2. Levy P., Collective Intelligence: Mankind`s Emerging World in Cyberspace, Perseus Books, Cambridge 1997, s. 20.

Bibliografia

  • Jenkins H., Kultura konwergencji - zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
  • Levy P., Collective Intelligence: Mankind`s Emerging World in Cyberspace, Perseus Books, Cambridge 1997
  • Olszewska-Dyoniziak B., Oblicza kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998
  • Krzysztofek K., WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Autor: Agnieszka Czerwonka