Analityk biznesowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Analityk biznesowy
Polecane artykuły

Analityk biznesowy to osoba zajmująca się analizą informacji z różnych źródeł wewnątrz przedsiębiorstwa. Takimi źródłami są narzędzia informacyjne, procesy, dokumentacja i interesariusze. Jest ta osoba odpowiedzialna za identyfikację rzeczywistych potrzeb zainteresowanych stron (co często wiąże się z badaniem i wyjaśnieniem ich wyrażonych dążeń) w celu ustalenia podstawowych problemów biznesowych i przyczyn ich powstania[1].

Do działań, które wykonują analitycy biznesowi, zaliczane są[2]:

 • zrozumienie problemów i określenie potrzeb biznesowych;
 • opracowywanie strategii firmy,
 • analiza potrzeb i rozwiązań,
 • zarządzanie zmianami
 • ułatwianie współpracy zainteresowanych stron,
 • mediacja.

Analityk biznesowy jest tradycyjnie postrzegany jako łącznik pomiędzy zespołami biznesowymi, projektowymi i informatycznymi[3]. Rola analityka może być dość zróżnicowana i wszechstronna, ponieważ jest on pośrednikiem pomiędzy wymaganiami (klientem) a rozwiązaniem programowym (zespół programistów)[4]. Reasumując, analityk biznesowy jest odpowiedzialny za dostosowanie zaprojektowanych i dostarczonych rozwiązań do potrzeb zainteresowanych stron. Dzięki jego przywództwu wymagania są ujmowane i w pełni rozumiane przez zespół techniczny przed opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań.

W tradycyjnym podejściu do realizacji projektu opartym na kaskadowej metodyce istnieją odrębne fazy projektu. Fazy te definiowane są zazwyczaj jako:

 1. Faza Początkowa - Initiation Phase
 2. Faza Analizy - Analysis Phase
 3. Faza Projektowania - Design Phase
 4. Faza Budowy - Build Phase
 5. Faza Testowania - Test Phase
 6. Etap wdrażania i wsparcia - Implementation and Support Phase

Rola analityka biznesowego na każdym etapie realizacji projektu jest dość wyjątkowa, ponieważ podczas każdej z wymienionych wyżej faz on ma odrębną rolę i związane z nią obowiązki.

Założenia główne

Głównym założeniem analityki biznesowej jest tzw. koncepcja BACCM (The Business Analysis Core Concept Model)[5]. Obejmuje ona zagadnienia analizy biznesowej i stanowi główny drogowskaz dla analityków biznesowych. Składa się ona z sześciu terminów, które odzwierciedlają jej relacje w ramach wspólnej terminologii zarządzania. Każdy z tych terminów uważany jest za pojęcie podstawowe[6]. Mogą być one wykorzystywane przez analityków biznesowych do rozważenia jakości i kompletności wykonywanej pracy.

 1. Changezmiana - akt transformacji w odpowiedzi na potrzebę.
 2. Needpotrzeba - problem lub okazja do rozwiązania.
 3. Solutionrozwiązanie - specyficzny sposób zaspokojenia jednej lub kilku potrzeb w danym kontekście.
 4. Stakeholder - zainteresowana strona - grupa lub osoba mająca związek ze zmianą, potrzebą lub rozwiązaniem.
 5. Valuewartość - wartość, znaczenie lub użyteczność czegoś dla osoby zainteresowanej. Najczęściej jest oceniana w wartościach względnych: jedno rozwiązanie jest bardziej wartościowe niż inne z punktu widzenia danej grupy zainteresowanych stron.
 6. Contextkontekst - Okoliczności, które wpływają na zmianę, są pod jej wpływem i zapewniają jej zrozumienie.

Umiejętności podstawowe

Analityk biznesowy musi mieć różnorodne umiejętności i kompetencje miękkie. Są to uniwersalne umiejętności menedżerskie. Poniżej znajduje się lista wybranych umiejętności miękkich i wiedzy specjalistycznej stanowiących podstawę dla osób wykonujących zawód analityka biznesowego w projektach[7]:

 • umiejętności analityczne
 • wiedza o biznesie i branży
 • umiejętności komunikacyjne, w tym pisanie tekstów biznesowych i umiejętności komunikacji werbalnej
 • zarządzanie konfliktami
 • kreatywne i krytyczne myślenie
 • świadomość kulturowa
 • podejmowanie decyzji (decyzyjność)
 • facylitacja
 • umiejętności zarządzania zagadnieniami
 • umiejętności uczenia się
 • umiejętności negocjacyjne
 • świadomość polityczna
 • zdolność rozwiązywania problemów
 • myślenie systemowe
 • świadomość techniczna
 • zdolność do efektywnej pracy w środowisku zespołowym, w tym w zespołach wirtualnych

Przypisy

 1. IIBA (BABOK Guide).; s. 2
 2. Business Analysis for Practitioners, s.3
 3. IIBA (BABOK Guide).; s. 2
 4. Lessing, E. 2017. Business Analyst Roles and Responsibilities; s.14
 5. BACCM Overview
 6. IIBA (BABOK Guide).; s. 4
 7. Business Analysis for Practitioners: A practice Guide, 2015; s.4-5

Bibliografia

Autor: Viktoriia Prykhidko