Agroturystyka profesjonalna

Z Encyklopedia Zarządzania
Agroturystyka profesjonalna
Polecane artykuły


Na całym świecie powstają specjalne biura turystyczne specjalizujące się w obsłudze osób zainteresowanych agroturystyką i pobytami na wsi. Szczególnie takich agencji i biur funkcjonuje w krajach, gdzie pobyt w gospodarstwach rolnych i na wiejskich mają długą tradycje i stanowią wyjątkową atrakcje.

Na przykład w Nowej Zelandii funkcjonuje przynajmniej kilka biur obsługujących turystów zainteresowanych pobytami na wsi u gospodarczy prowadzących agrobiznes. AgriTourus Canada jest profesjonalnym biurem turystycznym obsługującym głównie rolników i specjalistów do spraw rolnictwa. Biuro świadczy usługi w zakresie turystyki właściwej. W ciągu roku organizuje wyjazdy studyjne do Kanady dla ok. 80 grup z całego świata głównie z Europy, w tym z Polski. Celem tych wyjazdów jest przedstawienie produkcji mleka i trzody w Kanadzie. Oprócz części edukacyjnej program obejmuje inne punkty związane z kulturą i tradycją Kanady.

Przykłady

Prowadzenie biura turystycznego skupionego na agroturystyce właściwej jest związane z dużym ryzykiem finansowym. Na przykład bardzo ujemnie na wyniki finansowe biur i agencji wpłynęła epidemia pryszczycy w Europie Zachodniej, a także zamachy terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku. Odbudowa zaufania rolników do turystyki międzynarodowej następuje znacznie wolniej niż w turystyce konwencjonalnej. W niektórych krajach ze względu na brak profesjonalnych biur turystycznych specjalizujących się w agroturystyce właściwej przygotowaniem takich wyjazdów zajmuje się od przypadków do przypadku, pracownicy doradztwa, firmy konsultingowe.

Profesjonaliści z różnych dziedzin, odwiedzający dany kraj bardzo często korzystają z usług pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, ponieważ tylko oni mogą dostarczyć taniej i profesjonalnej informacji o rolnictwie i przemyśle danego kraju.

Rola agroturystyki profesjonalnej

Zarówno rola, jak i przyszłości agroturystyki profesjonalnej mogą być różnie oceniana. Z jednej strony zainteresowanie turystyką wiejską i agroturystyką w większym stopniu wykazują turyści indywidualni niż masowi, którzy od samego początku poszukują bezpośredniego kontaktu z gospodarstwami oferującymi usługi turystyczne na wsi z pominięciem wszystkich pośredników. Z drugiej strony profesjonalne biura sprzedają całe pakiety produktów i usług, obejmujących nie tylko noclegi, ale i wyżywienie, przejazdy, zwiedzanie, ubezpieczenie, różnego rodzaju dodatkowe atrakcje. Korzystanie z takich biur może być bardzo wygodne, oszczędzające sporo czasu a nawet pieniędzy.

Bibliografia

  • M. Sznajder, L. Przezbórska, " Agroturystyka", PWE, Warszawa 2006

Autor: Sylwia Hołda