Turystyka targowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Wystawy, określane także jako targi, są miejscem sprzedaży produktów i usług dla ogółu klientów (targi konsumenckie) lub przedstawicieli określonej branży (targi handlowe). Są one miejscem spotkań wystawców, przedstawicieli różnych organizacji, odwiedzających oraz przedstawicieli świata mediów. Trwają na ogół od kilku dni do tygodnia. Znaczące imprezy targowe odbywają się regularnie w tym samym miejscu, każdego roku lub co kilka lat. Targi są zazwyczaj imprezami wzbudzającymi duże zainteresowanie, wybieranymi przez wielu producentów jako miejsce premiery nowych produktów, np. nowych marek samochodowych. W zależności od specjalizacji oraz rangi przyciągają odwiedzających i wystawców z regionu, kraju lub z zagranicy. Są więc uważane za czynnik stymulujący turystykę międzynarodową.

Duże międzynarodowe wystawy odbywają się na specjalnych terenach i w obiektach targowych, które są zlokalizowane w wybranych aglomeracjach miejskich, tzw. miastach targowych. Do największych miast targowych świata należą m.in.: Frankfurt, Chicago, Las Vegas, Lipsk, Berlin, Szanghaj, Tajpej, a w Polsce: Poznań, Katowice i Warszawa. Tylko w Europie odbywa się rocznie ponad trzy tysiące dużych imprez, przyciągających miliony odwiedzających i setki tysięcy wystawców do miast, w których są organizowane.

TL;DR

Wystawy i targi są miejscem sprzedaży produktów i usług dla klientów i branży. Mają duże znaczenie dla turystyki międzynarodowej. W Polsce organizuje się ponad 400 imprez targowych rocznie. Targi pełnią rolę instrumentu marketingowego dla usług, umożliwiają pozyskanie nowych kontrahentów i prezentację oferty. Targi będą miały jeszcze większe znaczenie w przyszłości, zwłaszcza te międzynarodowe.

Rodzaje

Specjalnym rodzajem wystaw są tzw. wystawy światowe, określane współcześnie mianem EXPO. Są to cyklicznie odbywające się co kilka lat ekspozycje prezentujące dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata, przedstawiony przez poszczególne kraje w pawilonach narodowych. Za pierwszą międzynarodową wystawę światową uznaje się Great Exhibition w Londynie w 1851 r. Organizację wystaw przyznaje starającym się o nią krajom Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych. Są to ogromne przedsięwzięcia z punktu widzenia architektonicznego, finansowego, logistycznego i turystycznego. Koszty organizacyjne ostatniego EXPO w Nagoi przekroczyły wartość 3,3 mld USD, zanotowano tam rekordową liczbę zwiedzających - ponad 22 mln osób.

Rozwój

Żywiołowy rozwój targów, wystaw, giełd i innych form promocji towarów i usług przeżywa nieustający rozwój. Każdego roku w Polsce organizuje się ponad 400 imprez na powierzchni około miliona metrów kwadratowych, w których uczestniczy 45 tysięcy wystawców. W 1993 roku najwięksi organizatorzy targów w Polsce powołali branżową organizację samorządową - Polską Korporację Targową, której celem jest podnoszenie jakości i kultury wystaw, targów i innych tego typu imprez. Turystyka zalicza te imprezy do sektora turystyki biznesowej i oblicza, że stanowi to około 25 % ogółu przyjazdów turystycznych do naszego kraju. Jest to zapewne sektor turystyki perspektywiczny, mimo braku odpowiedniej infrastruktury, centrów konferencyjnych, targowych, dla organizacji wielotysięcznych tego typu imprez. Międzynarodowe Targi Poznańskie nie rozwiązują takich problemów polskiego przemysłu i rynku targowego.

Wpływ na gospodarkę

Dzisiejsze imprezy targowe, wystawy, giełdy obudowane są szerokim programem seminaryjno - szkoleniowym, dyskusyjnym, merytorycznie związanym z daną dziedziną gospodarki. Przykładem niech będą tutaj berlińskie targi ITB, na które wiele osób i pracowników branży turystycznej wybiera się już nie po to, by zwiedzać stoiska targowe ale po to by faktycznie zdobywać wiedzę i informacje na seminariach, prezentacjach badań i studiów różnych ośrodków badawczych, szkół i uczelni, firm marketingowych itp. Turystyka dzisiaj, jeśli chcemy ją traktować jako dziedzinę liczącej się gospodarki w danym kraju, musi posługiwać się wiedzą, badaniami i danymi przydatnymi do działalności marketingowej, analizującej potrzeby klientów, potrzeby gości, kierunki i tendencje w przyszłości.

Rola targów

Tych inicjatyw jeszcze nie widać w pełni na targach w Polsce, choć już pozytywne sygnały daje się odnotować na TOUR SALONIE w Poznaniu i TT Warsaw w Warszawie. (...) Z materiałów i dokumentów targowych, uzyskanych m.in. na targach ITB w Berlinie wynika, że targi będą miały w przyszłości jeszcze większe znaczenie niż dotychczas. Będzie rosła rola targów międzynarodowych, mniejsze znaczenie będą posiadały targi regionalne. Targi stają się najważniejszym instrumentem marketingowym dla handlu usługami, których nie można zważyć, zmierzyć, zmagazynować, które konsumuje się w miejscu wytworzenia. Dla usług turystycznych, hotelarskich, transportowych, przydatność targów określa się wg następujących instrumentów komunikacji, usystematyzowanych wg ich znaczenia:

  • wzrost znajomości marki, przedsiębiorstwa, image'u,
  • możliwość wprowadzenia produktu / usługi na rynek,
  • odnowienie kontaktów z kontrahentami i potencjalnymi nabywcami usług,
  • pozyskanie nowych kontrahentów,
  • wymiana informacji, prezentacja swojej oferty,
  • rozpoznanie potrzeb i życzeń aktualnych i przyszłych klientów,
  • wpływ na decyzje klientów i ich zachowanie rynkowe w przyszłości,
  • zawieranie umów sprzedaży.


Turystyka targowaartykuły polecane
Turystyka biznesowaTurystyka religijnaTurystyka medycznaKwatera prywatnaEkoturystykaKonferencjaAgroturystyka profesjonalnaReklama biura podróżyPrzemysł turystyczny

Bibliografia

  • Kurek W. (red.) (2011), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Autor: Joanna Opałka