Turystyka szkoleniowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Turystyka szkoleniowa
Polecane artykuły


Celem większości wyjazdów szkoleniowych są miasta. To właśnie w wielkich miastach ulokowane są główne siedziby firm, fabryki, centra konferencyjne i wystawowe; tam także znajduje się większość infrastruktury niezbędnej na rynku podróży służbowych, na przykład hotele, węzły komunikacyjne czy centra rozrywkowe i kulturalne, z których korzysta osoba wyjeżdżająca służbowo. Istnieje jednak wiele różnic między tym, jak z miast korzystają osoby podróżujące służbowo i osoby podróżujące w czasie wolnym. Osoby podróżujące w czasie wolnym są głównie zainteresowane określoną grupą miast, w których znajdują się zabytki lub rozrywka czy możliwość zrobienia zakupów. Osoby wyjeżdżające na różnego rodzaju szkolenia odwiedzają wiele miejsc, także te miasta, które mają głównie charakter handlowy czy przemysłowy. Można więc założyć, że podróże służbowe przynoszą ekonomiczne korzyści także miejscom nieodwiedzanym przez osoby podróżujące w czasie wolnym w celach rekreacyjnych.

Wpływ na gospodarkę

Jak większość dziedzin przemysłu wyjazdy szkoleniowe zależą bezpośrednio i pośrednio od stanu gospodarki, w której działają nabywcy i dostawcy tego typu usług. Jednocześnie podróże służbowe mają duży wpływ na gospodarkę miejsc, do których przybywają podróżni. Podobnie jak w przypadku większości przemysłów, poziom popytu na podróże służbowe jest zdeterminowany częściowo kondycją gospodarki narodowej i coraz częściej także gospodarki światowej.

Niektórzy naukowcy uważają, że w niektórych przypadkach wydatki na podróże służbowe mogą wzrosnąć w momencie spowolnienia gospodarki. Bull (1995; s. 116) na przykład podaje: W turystyce biznesowej popyt może być generowany nawet kiedy inne sektory przeżywają trudności, ponieważ producenci decydują się wysłać gdzieś handlowców w celu stworzenia popytu na ich produkty...Kiedy natomiast następuje wzrost większości sektorów gospodarki, konieczność wysyłania gdzieś handlowców nie jest tak paląca.

Bibliografia

Autor: Joanna Opałka