Nauka na odległość

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:50, 9 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Nauka na odległość, jest to rodzaj nauczania, w którym dostarcza się materiały edukacyjne przez Internet lub inne media cyfrowe. Umożliwia uczenie się bez wychodzenia z domu, co sprawia, że jest to wygodne i ekonomiczne rozwiązanie. Do nauczania na odległość należą zajęcia w trybie zdalnym, kursy online, kursy CD-ROM i inne.

Największą zaletą nauczania na odległość jest to, że umożliwia ono ludziom uczenie się w dowolnym miejscu i czasie. Osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin mogą mieć trudności ze znalezieniem czasu na uczęszczanie na zajęcia stacjonarne. Natomiast, jeśli chodzi o naukę na odległość, to wszystko, co trzeba zrobić, to przejrzeć materiały i ukończyć testy w dogodnym dla siebie czasie.

Nauka na odległość ma również wiele innych zalet. Po pierwsze, jest tańsza niż tradycyjna nauka. Kursy online są zazwyczaj znacznie tańsze niż kursy stacjonarne, ponieważ nie muszą one opłacać kosztów związanych z wynajmem sali, wynagrodzeniem dla nauczycieli i innymi kosztami.

Ponadto, nauka na odległość pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału, ponieważ uczniowie mogą powtarzać zajęcia i korzystać z materiałów edukacyjnych wielokrotnie, aby nadrobić materiał, jeśli trzeba. Większość kursów online oferuje również wsparcie techniczne, dzięki czemu uczniowie mogą uzyskać szybką pomoc w razie potrzeby.

Kolejną zaletą nauczania na odległość jest to, że umożliwia ono zdobycie wiedzy w wygodny sposób. Uczniowie mogą uczyć się w swoim własnym tempie i na swój własny sposób. Nie muszą oni tracić czasu na dojazdy do szkoły lub przestrzeganie godzin zajęć.

Zastosowania nauki na odległość

Zestaw technik komunikacyjnych i metod dydaktycznych pozwalających na prowadzenie efektywnego procesu nauczania z pominięciem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem - trenerem. Ten sposób nauki rodzi wiele trudności wynikających przede wszystkim z konieczności odpowiedniego motywowania pracowników do tego rodzaju nauki.

Firmy zwracają jednak uwagę na istotny stopień redukcji kosztów szkolenia (brak wyjazdów, delegacji, zakwaterowania, itp.) oraz elastyczność wykorzystania czasu pracy pracowników (nie opuszczają oni stanowiska pracy).

Narzędzia informatyczne są niezbędne do przeprowadzania tego typu szkoleń. Na szczególną uwagę zasługują tutaj techniki multimedialne (pozwalające uatrakcyjnić materiał szkoleniowy) oraz internet (pozwalający na szybki i efektywny kontakt z nauczycielem). Dla zarządzania wiedzą e-learning ma znaczenie jedynie w aspekcie organizacyjnego uczenia się.

Nauka na odległość może służyć do pogłębiania wiedzy z dziedziny zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, poprzez szkolenia i kursy.

Efekty stosowania nauki na odległość

Najważniejsze korzyści z wykorzystania nauki na odległość w zarządzaniu przedsiębiorstwami to:

 • Ułatwienie komunikacji i porozumienia pomiędzy kierownictwem a innymi pracownikami.
 • Zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników.
 • Możliwość wykorzystania nowych technologii do edukacji pracowników.
 • Umożliwienie pracownikom uczenia się w wygodnym otoczeniu i czasie.
 • Zmniejszenie ryzyka błędów wynikających z braku wiedzy wśród pracowników.

Do wad nauki na odległość w zarządzaniu można zaliczyć:

 • Brak fizycznego kontaktu z nauczycielem, trenerem i innymi szkolonymi pracownikami.
 • Wymagane są duże umiejętności z zakresu samodzielnego zarządzania czasem i pracą własną.
 • Dostępność sprzętu technicznego niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń może być ograniczona.
 • Może wystąpić trudność w zdobyciu informacji zwrotnej od nauczyciela.
 • Występuje ograniczona możliwość weryfikacji motywacji i zaangażowania pracowników w trakcie szkolenia.

Dostępność dla różnych grup

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Nauka na odległość otwiera nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami, eliminując bariery architektoniczne i umożliwiając dostęp do wiedzy bez konieczności poruszania się po trudno dostępnych terenach. Osoby z problemami z poruszaniem się, osoby niewidome, niesłyszące czy z innymi niepełnosprawnościami mogą korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych online, które są często dostosowane do ich potrzeb. Dzięki temu, nauka na odległość daje im szansę na zdobycie wykształcenia i rozwijanie swoich umiejętności.

Możliwość pogodzenia nauki z pracą

Nauka na odległość jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą kontynuować swoje wykształcenie, ale jednocześnie mają zobowiązania zawodowe. Dzięki możliwościom, jakie daje ten rodzaj nauki, osoby pracujące mogą elastycznie dostosować swoje godziny nauki do pracy. Mogą uczyć się w dogodnym dla siebie tempie i organizować swój czas tak, aby pogodzić obowiązki zawodowe z nauką. To pozwala im rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę, jednocześnie utrzymując zatrudnienie.

Elastyczność tempa nauki

Nauka na odległość daje możliwość uczenia się w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości uczącego się. Każdy może samodzielnie decydować o tym, kiedy i jak długo poświęca czas na naukę. Osoby, które potrzebują więcej czasu na przyswojenie materiału, mogą się temu poświęcić, niezależnie od harmonogramu szkolnego czy grupy, do której należą. Z kolei uczniowie zdolni i szybciej przyswajający wiedzę mają możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie, bez konieczności czekania na innych. Elastyczność tempa nauki sprzyja indywidualnemu podejściu do kształcenia i zwiększa efektywność procesu uczenia się.

Skalowalność dla organizacji

Nauka na odległość jest również korzystna dla organizacji, które mogą skalować swoje programy edukacyjne w zależności od potrzeb. Dzięki temu, szkoły, uczelnie czy firmy szkoleniowe mogą dotrzeć do większej liczby uczestników, bez konieczności inwestowania w większe budynki czy zatrudniania dodatkowych nauczycieli. Skalowalność programów edukacyjnych pozwala na dostarczanie wiedzy na szeroką skalę, co jest szczególnie ważne w przypadku krajów, które borykają się z problemem niedoboru wykwalifikowanych nauczycieli.

Promowanie samodyscypliny i samokontroli

Nauka na odległość wymaga od uczących się samodyscypliny i samokontroli. Brak tradycyjnych ram czasowych i obecności na zajęciach wymaga od studentów zdolności do samodzielnego organizowania swojego czasu i planowania nauki. Osoby uczące się zdalnie muszą być odpowiedzialne za swoje postępy i motywować się do regularnego przyswajania materiału. Nauka na odległość stawia również na rozwój umiejętności samokierowania, co jest ważne dla samorozwoju i sukcesu w życiu zawodowym.

Dodatkowe korzyści i aspekty nauki na odległość

Komfort dla osób introwertycznych

Jedną z głównych zalet nauki na odległość jest to, że korzystają z niej osoby introwertyczne. Osoby o takiej osobowości często preferują spokój i samotność, a kontakt z innymi ludźmi może być dla nich stresujący. Nauka na odległość pozwala im uczyć się w komfortowych warunkach, w zaciszu własnego domu, bez konieczności uczestnictwa w tradycyjnych zajęciach grupowych. Dzięki temu mogą skupić się na zdobywaniu wiedzy bez obaw związanych z interakcjami społecznymi, co może znacznie zwiększyć efektywność ich nauki.

Aktualność materiałów edukacyjnych

Innym ważnym aspektem nauki na odległość jest aktualność materiałów edukacyjnych. W tradycyjnym systemie edukacji często zdarza się, że podręczniki i materiały są przestarzałe, a nauczyciele nie zawsze mają dostęp do najnowszych informacji i badań. W przypadku nauki na odległość, materiały edukacyjne są zazwyczaj aktualizowane na bieżąco, aby odzwierciedlały najnowsze odkrycia i trendy w danej dziedzinie. Dzięki temu uczący się mają pewność, że zdobywają wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i praktyk w swojej dziedzinie.

Wielokulturowe szkolenia

Nauka na odległość umożliwia także uczestnictwo w wielokulturowych szkoleniach. Dzięki technologii komunikacyjnej możliwe jest nawiązywanie kontaktów z osobami z różnych części świata i uczenie się w międzynarodowym środowisku. To daje szansę na wymianę doświadczeń z osobami o różnych perspektywach i kulturach, co może prowadzić do bardziej wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego. Wielokulturowe szkolenia sprzyjają także budowaniu sieci kontaktów międzynarodowych, co może być bardzo wartościowe w kontekście kariery zawodowej.

Motywacja do nauki poprzez interaktywne narzędzia

Jednym z kluczowych aspektów nauki na odległość jest wykorzystanie interaktywnych narzędzi, które mogą znacznie zwiększyć motywację do nauki. Dzięki różnorodnym interaktywnym zasobom, takim jak filmy, gry edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, uczący się mają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym. To sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca i interesująca, co z kolei może prowadzić do większej motywacji do zdobywania wiedzy i kontynuowania nauki.

Aspekty ekologiczne

Ostatnim, ale nie mniej istotnym aspektem nauki na odległość są aspekty ekologiczne. Nauka na odległość przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, ponieważ nie wymaga dojazdów do szkoły lub innych placówek edukacyjnych. Przekazywanie informacji i prowadzenie zajęć online redukuje także zużycie papieru, co przyczynia się do ochrony środowiska. Dlatego nauka na odległość jest bardziej przyjazna dla środowiska i może być ważnym narzędziem w walce ze zmianami klimatu.

Metody, techniki i narzędzia nauki na odległość

Platformy edukacyjne online

Obecnie, w erze cyfrowej, nauka na odległość jest niezwykle powszechna. Jednym z głównych narzędzi, które umożliwiają tę formę nauki, są platformy edukacyjne online. Platformy takie jak Moodle, Edmodo czy Google Classroom zapewniają miejsce, gdzie nauczyciele mogą udostępniać materiały edukacyjne, udzielać zadań, komunikować się z uczniami i monitorować ich postępy. Platformy edukacyjne online umożliwiają również łatwe udostępnianie materiałów wideo, testów i innych zasobów, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do indywidualnych potrzeb uczniów.

Wpływ webinarów na naukę na odległość

Webinary, czyli internetowe seminaria, są kolejnym narzędziem, które znacząco wpływa na naukę na odległość. Dzięki webinarom nauczyciele mogą prowadzić lekcje online, prezentować materiały multimedialne, a także prowadzić dyskusje i udzielać odpowiedzi na pytania uczniów w czasie rzeczywistym. Webinary pozwalają na interaktywną naukę, umożliwiając uczniom zadawanie pytań i uczestniczenie w dyskusjach, co sprzyja lepszemu zrozumieniu omawianych tematów.

Wykorzystanie wideo-lekcji i podcastów

Wideo-lekcje i podcasty są popularnymi narzędziami w nauce na odległość. Wideo-lekcje pozwalają nauczycielom nagrywać lekcje i udostępniać je uczniom, którzy mogą je odtwarzać w dowolnym czasie. Dzięki temu uczniowie mają możliwość powtarzania materiału, w razie potrzeby. Podcasty natomiast umożliwiają dostęp do dźwiękowych lekcji lub wykładów, które można słuchać w podróży, podczas spaceru czy innego zajęcia, co zwiększa wygodę i elastyczność nauki.

E-książki i materiały multimedialne

E-książki i materiały multimedialne są nieodłącznym elementem nauki na odległość. Dostęp do elektronicznych wersji podręczników i innych materiałów edukacyjnych pozwala uczniom na łatwy dostęp do informacji i umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie. Materiały multimedialne, takie jak prezentacje slajdów, animacje czy filmy, dodatkowo ułatwiają przyswajanie wiedzy poprzez wizualizację i interakcję.

Testy online i narzędzia interaktywne

Testy online i narzędzia interaktywne są niezwykle przydatne w procesie oceniania i sprawdzania postępów uczniów. Testy online pozwalają na automatyczne sprawdzanie odpowiedzi uczniów i generowanie wyników, co oszczędza czas nauczycieli. Narzędzia interaktywne, takie jak gry edukacyjne czy quizy online, angażują uczniów i sprawiają, że nauka staje się bardziej interesująca i atrakcyjna.

Wirtualne laboratoria i symulacje

Wirtualne laboratoria i symulacje są szczególnie przydatne w naukach przyrodniczych i technicznych. Dzięki nim uczniowie mogą przeprowadzać eksperymenty i obserwacje w wirtualnym środowisku, co eliminuje potrzebę fizycznego dostępu do sprzętu laboratoryjnego. Wirtualne laboratoria i symulacje pozwalają na bezpieczne i efektywne przyswajanie wiedzy praktycznej, a także rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów.

Współdzielenie plików i dokumentów

W naukę na odległość nieodzowne jest współdzielenie plików i dokumentów. Narzędzia takie jak Google Drive, Dropbox czy OneDrive umożliwiają łatwe udostępnianie, edycję i przechowywanie plików online. Dzięki temu uczniowie mogą wspólnie pracować nad projektami, udostępniać notatki, prezentacje i inne materiały edukacyjne. Współdzielenie plików i dokumentów ułatwia również komunikację i współpracę nauczycieli i uczniów.

Komunikacja online i wideo-konferencje

Komunikacja online i wideo-konferencje są niezwykle istotne w nauce na odległość. Dzięki narzędziom takim jak e-mail, czaty, fora dyskusyjne czy aplikacje do komunikacji wideo, uczniowie mogą łatwo kontaktować się z nauczycielami i innymi uczniami. Wideo-konferencje pozwalają na prowadzenie lekcji, spotkań czy konsultacji w czasie rzeczywistym, co sprzyja interakcji i współpracy.

Systemy zarządzania uczniami i ocenianie

Systemy zarządzania uczniami są niezbędne w naukę na odległość. Takie systemy umożliwiają nauczycielom prowadzenie elektronicznej dokumentacji, rejestrowanie obecności, ocenianie uczniów i generowanie raportów. Systemy zarządzania uczniami ułatwiają organizację i monitorowanie postępów uczniów, a także usprawniają procesy administracyjne.

Aplikacje mobilne i inne narzędzia

W naukę na odległość wykorzystuje się również aplikacje mobilne i inne narzędzia. Aplikacje mobilne umożliwiają dostęp do materiałów edukacyjnych na smartfonach i tabletach, co zwiększa mobilność i elastyczność nauki. Ponadto, istnieje wiele innych narzędzi, takich jak whiteboardy online, kalendarze edukacyjne czy programy do tworzenia prezentacji, które ułatwiają proces nauki na odległość.


Nauka na odległośćartykuły polecane
Program najlepszych praktykŚcieżka karieryWyodrębnianie wiedzy ukrytejControlling personalnyOrganizacja biurokratycznaZadowolenie pracownikówZarządzanie wiedząSystem zarządzania wiedząDoradztwo personalneZapas wolny

Bibliografia

 • Smal T. (2009), Nauczanie na odległość (e-learning), Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, (3)
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Zieliński Z. (2004), Nauczanie na odległość jako metoda zdobywania wiedzy. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, (641)


Autor: Krzysztof Woźniak