Hurtownia

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:37, 10 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Hurtownia - jest to podmiot działający na rynku, który zajmuje się pozyskiwaniem wyrobów i następnie zbywaniem ich różnego rodzaju organizacjom, detalistom lub innym firmom (E. Gołembska i in. 2010, s. 235). Hurtownie mają za zadanie przede wszystkim ułatwić i usprawnić przepływ towarów między producentami lub podmiotami je gromadzącymi a finalnymi odbiorcami, którymi mogą być na przykład sklepy spożywcze (E. Gołembska i in. 2010, s. 235).

Hurtownie są zatem łącznikami między dwiema grupami:

 • grupą podmiotów wytwarzających bądź zbywających produkty - są to zazwyczaj podmioty przechowujące towar, przedsiębiorstwa produkcyjne, podmioty przechowujące produkty z branży rolniczej lub firmy działające na rynkach zagranicznych
 • grupą podmiotów kupujących produkty od hurtowni - są to zazwyczaj fabryki, detaliści, grupy klientów bądź indywidualne osoby (S. Urban 2002, s. 45-46)

Wyodrębnia się następujące rodzaje hurtowni ze względu na możliwy zakres działań klienta:

 • hurtownie w których towar podają sprzedawcy
 • hurtownie cash and carry, w których nabywcy sami dobierają preferowane przez siebie artykuły, które następnie opłacają w różnej formie oraz sami dostarczają do preferowanej przez siebie lokalizacji (E. Gołembska i in. 2010, s. 237-238)

TL;DR

Hurtownie są podmiotami zajmującymi się pozyskiwaniem i zbywaniem wyrobów dla różnych organizacji i firm. Mają za zadanie ułatwić przepływ towarów między producentami a odbiorcami. Istnieją różne rodzaje hurtowni, w tym hurtownie sprzedające towar, hurtownie typu cash and carry oraz hurtownie dostarczające artykuły do klientów. Funkcjonowanie hurtowni wiąże się z handlem hurtowym o dużym zasięgu. Hurtownie zajmują się składowaniem, zarządzaniem przepływem produktów, zaopatrzeniem, dokumentacją, modyfikacją produktów, nawiązywaniem kontaktów oraz kontrolą jakości. Korzyści z korzystania z hurtowni to m.in. bardziej wydajne nabywanie i odsprzedawanie towarów, mniejsze wydatki na transport i składowanie. Jednak hurtownie stają również przed zagrożeniami, takimi jak nowe rozwiązania w magazynowaniu, zakupy bezpośrednio od producentów czy popularność zakupów online. W ostatnich latach większe hurtownie zyskują dominację, co wpływa na mniejsze hurtownie.

Rola hurtowni

Wpływ na znaczenie hurtowni mają przede wszystkim problemy występujące w powiązaniach między podmiotami produkującymi lub składującymi towary a finalnymi nabywcami:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne zbywają inne kombinacje wyrobów niż chcą zakupywać finalni nabywcy
 • niektóre towary wytwarzane są dużo wcześniej niż są kupowane przez konsumentów
 • przedsiębiorstwa produkcyjne zbywają wyroby w dużych ilościach, natomiast finalni nabywcy zakupują zazwyczaj mniejsze ilości produktów
 • duże odległości między lokalizacjami gdzie produkowane są wyroby a lokalizacjami gdzie są one finalnie wykorzystywane (E. Gołembska i in. 2010, s. 236)

Handel hurtowy

Funkcjonowanie hurtowni wiąże się z prowadzeniem przez podmioty gospodarcze handlu hurtowego, polegającego na pozyskiwaniu i sprzedaży o dużym zasięgu grup artykułów sporej wielkości (S. Urban 2002, s. 45). Handel hurtowy występuje w dwóch typach:

 • handel hurtowy wyspecjalizowany - charakterystyczny dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż hurtową w jednej dziedzinie bądź sprzedaż wyrobów jednego gatunku
 • handel hurtowy uniwersalny - charakterystyczny dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż hurtową w różnych dziedzinach (S. Urban 2002, s. 45)

Ponadto istnieją różne kategorie handlu hurtowego wyodrębniane ze względu na charakter prowadzonych działań - wyróżniamy zatem hurt:

 • powiązany z handlem zagranicznym
 • materiałów oraz elementów potrzebnych do obsługi technicznej
 • polegający na pozyskiwaniu artykułów z branży rolniczej
 • produktów kupowanych i użytkowanych przez ludzi (S. Urban 2002, s. 45-46)

Zakres działalności hurtowni

W ramach funkcjonowania hurtowni przeprowadzane są działania w następujących obszarach:

 • składowanie produktów z uwzględnianiem wahań popytu na nie
 • zarządzanie przepływem produktów między producentami i finalnymi odbiorcami
 • zaopatrywanie się w produkty oraz ich zbywanie
 • dokumentowanie działań z zakresu nabywania i zbywania produktów
 • udział w tworzeniu artykułów - modyfikacja produktów, dostosowanie do norm lub pakowanie
 • wyszukiwanie oraz nawiązywanie kontaktów z podmiotami sprzedającymi oraz kupującymi towary
 • kooperacja z podmiotami zewnętrznymi w zakresie transportu produktów
 • kontrolowanie jakości produktów w odniesieniu do ustalonych standardów oraz w zakresie użytych materiałów i jakości wykonania (S. Urban 2002, s. 46-47)

Często można spotkać hurtownie, które zawożą artykuły nabyte przez klienta do wyznaczonej przez niego lokalizacji, dzięki czemu ich oferta jest dużo bardziej atrakcyjna. W przypadku tego rodzaju działalności hurtownie muszą:

 • posiadać pojazdy umożliwiające dostarczanie towarów
 • wziąć na siebie obowiązek organizowania grup artykułów przeznaczonych do transportu
 • potwierdzać pisemnie czynności związane z transportem wyrobów
 • przyjmować z powrotem elementy zabezpieczające produkt (E. Gołembska i in. 2010, s. 237)

Jeżeli hurtownie prowadzą szeroko rozwinięte czynności z zakresu dostarczania towarów, zazwyczaj posiadają swoją flotę pojazdów, dzięki czemu koszty stałe przewozu stają się niższe od kosztów zmiennych (K. Chwesiuk 2012, s. 95). Oprócz hurtowni działających w ten sposób wyróżnia się także hurtownie z dwoma innymi sposobami funkcjonowania dostaw:

 • hurtownie z których artykuły dostarczane są przez inne podmioty zajmujące się dostawami - rozwiązanie to stosuje się, gdy z powodu konieczności wysokich nakładów na dostawy bardziej rentowne dla hurtowni jest zlecenie dostaw firmom świadczącym tego rodzaju usługi
 • hurtownie zlecające dostarczanie artykułów partnerom - tymi partnerami mogą być zarówno przedsiębiorstwa, które wytworzone przez siebie produkty dostarczają nabywającym je hurtowniom, jak również podmioty nabywające artykuły od hurtowni, które same muszą przewieźć swoje zakupy do odpowiedniej lokalizacji (K. Chwesiuk 2012, s. 95-96)

Korzyści

Wykorzystywanie hurtowni w procesie obrotu towarami może przynieść wiele korzyści, są nimi między innymi:

 • bardziej wydajne nabywanie i odsprzedawanie towarów
 • mniejsze wydatki przeznaczone na transport (dzięki hurtowniom detaliści nie mszą docierać bezpośrednio do producentów wyrobów)
 • prostsze powiązania firm produkcyjnych z detalistami
 • mniejsze wydatki na składowanie materiałów (S. Urban 2002, s. 46)

Działalność hurtowni może mieć również pozytywny wpływ z punktu widzenia podmiotów wytwarzających produkty:

 • dzięki nabywaniu dużych partii towarów hurtownie zdejmują z tych podmiotów zagrożenie osiągania zbyt niskiego poziomu sprzedaży - gwarancja zbycia wytworzonych wyrobów gotowych
 • współpraca z hurtownią pozwala zaoszczędzić pieniądze na składowanie oraz dostarczanie wyrobów
 • pozwala także zmniejszyć wydatki na pozyskiwanie kontaktu z osobami, które mogą chcieć nabyć dany wyrób (E. Gołembska i in. 2010, s. 238)

Zagrożenia dla funkcjonowania hurtowni

Mimo licznych korzyści jakie dostarczają hurtownie w procesie zaopatrywania pojawiają się także różnego rodzaju zagrożenia dla wagi ich funkcjonowania, wynikające ze zmian zachodzących w gospodarce - są to między innymi:

 • zastosowanie nowych rozwiązań w procesach magazynowania, zabezpieczania oraz przemieszczania wyrobów
 • coraz lepsze rozwiązania w nabywaniu towarów z pominięciem pośredników
 • rosnąca zdolność podmiotów rynku do nawiązywania między sobą kontaktu
 • rosnąca ilość podmiotów nabywających towar u jego wytwórców oraz przedsiębiorstw posiadających dużą przestrzeń sklepową
 • rosnąca popularność zakupów w Internecie (E. Gołembska i in. 2010, s. 239)

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować zjawisko rosnącej dominacji większych hurtowni spożywczych, co urzeczywistnia się poprzez włączanie hurtowni do bardziej znaczących podmiotów, bądź za sprawą ogłaszania upadłości przez niektóre hurtownie (K. Chwesiuk 2012, s. 92). Zjawisko to dotyczy szczególnie hurtowni niedużej wielkości, które muszą podejmować rywalizację ze znacznie większymi hurtowniami, oprócz tego dotyka ich problem nabywania artykułów z pominięciem hurtowni przez sklepy wielkopowierzchniowe (K. Chwesiuk 2012, s. 92).


Hurtowniaartykuły polecane
Kanał dystrybucjiRodzaje dystrybucjiSklep firmowyEksporterŁańcuch logistycznyKastomizacjaDystrybutorEksport pośredniAsortyment

Bibliografia

 • Chwesiuk K. (2012), Teoretyczne i praktyczne aspekty organizowania łańcucha dostaw towarów spożywczych, Logistyka, nr 4
 • Gołembska E. (red.) (2010), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kadłubek M. (2013), Elementy i standardy logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie, Logistyka, nr 2
 • Urban S. (2002), Zarządzanie marketingowe w handlu hurtowym, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 1

Autor: Adrian Burzec