Uwarunkowania wdrażania strategii

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Uwarunkowanie)
Uwarunkowania wdrażania strategii
Polecane artykuły


Rozważając problematykę strategii należy zwrócić uwagę na tendencje zachodzące we współczesnym świecie. Zmieniające się warunki gospodarowania spowodowały rosnące zapotrzebowanie na metody i techniki pozwalające przewidywać te zmiany, zapobiegać negatywnemu ich wpływowi na przedsiębiorstwo i wykorzystywać pojawiające się okazje.

Jako pierwszy, w połowie lat 70-tych, zidentyfikował te nowe uwarunkowania H.I.Ansoff, który opisał cztery następujące tendencje (H.I.Ansoff 1985, s. 58)1:

  1. Wzrost nowości zmiany. Ważne wydarzenia wpływające na przedsiębiorstwa coraz bardziej odbiegają od poprzedniego doświadczenia.
  2. Wzrost intensywności otoczenia. Utrzymywanie połączeń między przedsiębiorstwem a jego partnerami pochłania coraz więcej energii i uwagi kierownictwa.
  3. Wzrost szybkości zmian otoczenia.
  4. Rosnąca złożoność otoczenia.

Wydaje się, że po 30 latach, powyższe tendencje nie tylko nie osłabły, ale wręcz wzmocniły się i wywierają istotny wpływ na zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak