Tachograf cyfrowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Tachograf cyfrowy
Polecane artykuły

Tachograf cyfrowy to urządzenie wykorzystywane w transporcie drogowym, które ma za zadanie rejestrację prędkości oraz pokonanej drogi w odniesieniu do osi czasu. Informacje otrzymywane przez tachograf zapisywane są na kartach chipowych, inaczej niż w przypadku tachografu analogowego gdzie wykorzystywane do tego były tarcze papierowe. Dodatkowo dane oprócz zapisu na karcie, są także rejestrowane na dysku twardym. Tachograf cyfrowy posiada zabezpieczenia uniemożliwiające nieuprawniony dostęp i manipulowanie danymi[1].

Karty do tachografu

Są to inteligentne karty które umożliwiają urządzeniu rejestrującemu identyfikację tożsamości posiadacza karty oraz umożliwiają przekazywanie i gromadzenie danych dotyczących posiadacza karty.

Rodzaje kart[2]:

  • Karta kierowcy – używana jest przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy;
  • Karta firmowa – używana jest przez właścicieli firm transportowych;
  • Karta warsztatowa – używana jest przez producenta, instalatora tachografów lub warsztat zatwierdzony przez państwo członkowskie;
  • Karta kontrolna – używana jest przez funkcjonariuszy organów kontrolnych.

Kontrola okresowa tachografu

Tachografy cyfrowe, tak samo jak tachografy analogowe, podlegają kontroli okresowej. W pojazdach zarejestrowanych w Polsce kontrolę okresową przeprowadza się co dwa lata licząc od daty która została naniesiona na tabliczkę pomiarową. Tabliczka najczęściej znajduje się na podstawie siedzenia kierującego lub słupku drzwi lewych i jest widoczna z zewnątrz po otwarciu drzwi od strony kierowcy[3].

Tachograf cyfrowy a tachograf analogowy

Tachograf analogowy został wprowadzony na terenie Unii Europejskiej w 1986 roku w celu automatycznego lub półautomatycznego rejestrowania danych dotyczących ruchu tych pojazdów oraz okresów aktywności osób kierujących tymi pojazdami[4]. Tachograf cyfrowy jest następcą tachografu analogowego. Pozwala on w większym stopniu zabezpieczyć zapisywane dane przed sfałszowaniem. Wykorzystuje on nowsze technologie, które ułatwiają dostosowanie się do wymogów prawnych.

Tachograf analogowy Tachograf cyfrowy
Miejsce zapisu danych Wykresówka Karta pamięci i dysk twardy
Ustawienia czasu Zgodnie z oficjalnym czasem obowiązującym w kraju rejestracji pojazdu Zgodnie z czasem UTC
Pamięć nośnika danych 24h Około 1 rok
Kontrola okresowa tachografu Co 2 lata Co 2 lata

Tachograf cyfrowy w Polsce

W Polsce w maju 2006 roku wszedł w życie obowiązek montowania tachografu cyfrowego w nowo zarejestrowanych samochodach oraz w przypadku awarii lub uszkodzenia tachografu analogowego. Unijne przepisy określają, że wszystkie pojazdy samochodowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z naczepami i przyczepami, oraz takie, które przystosowane są do przewożenia 9 osób łącznie z kierowcą, muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy[5]. Z dniem 5 lipca 2018 roku weszła w życie Ustawa o tachografach której celem jest zwiększenie skuteczności i sprawności działania tachografów. Reguluje ona między innymi prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów oraz w jakim przypadku tachograf może być wprowadzony do obrotu[6]

Przypisy

  1. H. Prochniewicz 2018, s. 278
  2. M. Bartłomiejczyk i in. 2010, s. 198
  3. M. Bartłomiejczyk i in. 2010, s. 206
  4. M. Bartłomiejczyk i in. 2010, s. 178
  5. S. Grzywacz, M. Górska 2013, s. 1611-1617
  6. Ustawa o tachografach 2018, s. 4-23

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Mikołaj Dorman, Łukasz Drosdek, Hubert Chojecki, Marta Bożętka