Pożyczki społecznościowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Pożyczki społecznościowe - wsparcie finansowe udzielane na procent przez osoby fizyczne bądź prawne (ang. social lending, peer-to-peer lending lub person-to-person lending) za pomocą specjalnie do tego dedykowanych platform internetowych [1].

Do pionierów usług pożyczek społecznościowych działających od kilkunastu lat na rynku należy brytyjska ZOPA, amerykańskie firmy Prosper oraz Lending Club i ich chiński odpowiednik Lufax [2].

Charakter pożyczek społecznościowych

W pożyczkach społecznościowych wykluczone są organizacje bankowe czy parabanki. Pożyczka odbywa się pomiędzy osobami lub podmiotami mającymi nagromadzoną nadwyżkę finansową a pożyczkobiorcami, którzy najczęściej nie mają zdolności kredytowej lub mają małą zdolność i nie są uwzględniani przez tradycyjne instytucje kredytowe.

Ważną częścią działania pożyczek społecznościowych jest więź między uczestnikami umowy, im bliższy kontakt, szczere podstawy kontaktu tym pewniejsze bezpieczeństwo finansowe - pożyczkobiorcy mogą tym samym liczyć na wsparcie, a wierzyciele na gwarancje zwrotu kapitału. Dodatkowo inwestor może tak ulokować swój kapitał by był on zgodny z jego osobistymi przekonaniami na przykład z działaniami, które etycznie popiera. Przedsiębiorcy, którzy wspierają pożyczkobiorców mogą również liczyć na przypuszczalnie większe stopy zwrotu niż w przypadku tradycyjnego zaangażowania kapitałowego na przykład poprzez lokaty [3].

Internetowe funkcjonowanie pożyczek społecznościowych

Aktualnie pożyczki społecznościowe zawiera się głównie przez specjalnie do tego skonstruowane platformy internetowe. System zbiera potrzebne informacje o osobach, które rejestrują się na portalu i umożliwia im zawarcie między sobą umowy. Potencjalni pożyczkobiorcy zgłaszają chęć zaciągnięcia pożyczki opisując jak pożyczony kapitał zostanie wykorzystany. inwestorzy przeglądając ogłoszenia wybierają te, które są dla nich odpowiednie i odpowiadając na ogłoszenie proponują kwotę pożyczki oraz wynagrodzenie. Zaletą takiej formy pożyczki jest fakt, że osoba szukająca kapitału nie traci czasu na szukanie inwestora, a wybiera go spośród zgłaszających się. Inwestorzy z kolej mogą liczyć na wyższą kwotę spłaty zainwestowanych środków finansowych z racji większego ryzyka umów zawieranych drogą elektroniczną [4].

Redukując ryzyko kredytowe platformy internetowe stosują kilka metod [5]:

  • sprawdzają personalia osób rejestrujących się w systemie poprzez zbieranie danych o adresie zamieszkania, rodzaju zatrudnienia, wysokości zarobków,
  • oceniają stopień wiarygodności kredytowej za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów lub poprzez własne oceny użytkowników,
  • dzielą pożyczkę na zbiór mniejszych transakcji o niewielkich kwotach,
  • zapewniają dobrowolne dodatkowe ubezpieczenia zawieranych umów i umożliwiają ewentualną windykację,
  • wprowadzają system kontroli społecznej poprzez na przykład mechanizm łączenia się pożyczkobiorców w grupy celem budowania wspólnej historii kredytowej lub mechanizm rekomendacji, gdzie użytkownicy wzajemnie się polecają jeśli znają się osobiście lub mieli ze sobą udany kontakt.

Znaczenie pożyczek społecznościowych w kontekście współczesnego rynku finansowego=

Współczesny rynek finansowy jest coraz bardziej złożony i niewielu ludzi ma dostęp do tradycyjnych usług finansowych. Pożyczki społecznościowe wnoszą nową dynamikę do tego rynku, umożliwiając połączenie osób posiadających nadmiar kapitału z tymi, którzy go potrzebują.

Jednym z głównych aspektów znaczenia pożyczek społecznościowych jest demokratyzacja finansowania. Dzięki nim osoby, które nie mają dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania, takich jak banki, mogą otrzymać potrzebne środki na rozpoczęcie własnego biznesu, spłatę długów, inwestycje w edukację czy zakup mieszkania.

Pożyczki społecznościowe mają również pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności. Dzięki nim kapitał jest zatrzymywany w danej społeczności, co sprzyja wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy. Ponadto, pożyczki społecznościowe często są udzielane na bardziej korzystnych warunkach niż tradycyjne pożyczki, co przekłada się na niższe koszty finansowania dla pożyczkobiorców.

W kontekście rozwoju technologicznego, pożyczki społecznościowe wykorzystują platformy internetowe, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów, sprawdzanie wiarygodności pożyczkobiorców, a także monitorowanie spłaty pożyczek. Ta innowacyjna forma finansowania wprowadza nowe rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do rozwoju sektora fintech.

Korzyści dla pożyczkobiorców

Więź między uczestnikami pożyczek społecznościowych

Jedną z głównych korzyści dla pożyczkobiorców jest możliwość budowania więzi społecznych. W przypadku pożyczek społecznościowych, inwestorzy często interesują się historią pożyczkobiorców i ich celami. To prowadzi do większego zaangażowania i zainteresowania stron, co z kolei wzmacnia więź między nimi. Pożyczkobiorcy mogą czuć się bardziej docenieni i wsparci przez społeczność, co ma pozytywny wpływ na ich motywację do spłaty pożyczki.

Pożyczki społecznościowe oferują również wsparcie dla osób z mniejszym dochodem lub niestandardową sytuacją finansową. W tradycyjnych instytucjach finansowych, takie osoby często mają trudności w uzyskaniu pożyczki ze względu na rygorystyczne wymogi i procedury. Jednak w przypadku pożyczek społecznościowych, inwestorzy często patrzą na inne czynniki, takie jak historia życiowa i potencjał do spłaty, co sprawia, że osoby z mniejszym dochodem mają większe szanse na otrzymanie pożyczki.

Elastyczne warunki spłaty pożyczki

Jedną z zalet pożyczek społecznościowych jest możliwość dostosowania harmonogramu spłat do indywidualnych potrzeb pożyczkobiorców. W tradycyjnych instytucjach finansowych, harmonogram spłat jest zwykle ustalany według sztywnych reguł i terminów. Jednak w przypadku pożyczek społecznościowych, pożyczkobiorcy często mają możliwość negocjacji i ustalenia elastycznego harmonogramu spłat, który uwzględnia ich aktualną sytuację finansową.

W tradycyjnych instytucjach finansowych, wcześniejsza spłata pożyczki często wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci odsetek. Jednak w przypadku pożyczek społecznościowych, pożyczkobiorcy często mają możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych kosztów. To daje im większą elastyczność i kontrolę nad swoimi finansami.

Niższe odsetki niż w tradycyjnych instytucjach finansowych

Pożyczki społecznościowe często oferują niższe odsetki niż tradycyjne instytucje finansowe. Taka oferta przyciąga pożyczkobiorców zainteresowanych obniżeniem kosztów pożyczki. Niższe odsetki oznaczają niższe koszty spłaty, co jest korzystne dla pożyczkobiorców i może przyczynić się do poprawy ich sytuacji finansowej.

Dzięki niższym odsetkom, pożyczkobiorcy mogą zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy w porównaniu do tradycyjnych instytucji finansowych. Oszczędności te mogą być wykorzystane na inne cele lub mogą pomóc w poprawie stabilności finansowej pożyczkobiorców.

Pożyczki społecznościowe oferują wiele korzyści dla pożyczkobiorców, takich jak budowanie więzi społecznych, elastyczne warunki spłaty i niższe odsetki. Dzięki temu, tego rodzaju pożyczki stają się coraz bardziej popularne i atrakcyjne dla osób poszukujących alternatywnych źródeł finansowania.

Korzyści dla inwestorów

Inwestowanie zgodnie z przekonaniami

Pożyczki społecznościowe dają inwestorom możliwość wyboru projektów, których cele i wartości są zgodne z ich własnymi przekonaniami. Inwestorzy mogą aktywnie uczestniczyć w finansowaniu społecznych inicjatyw, takich jak projekty ekologiczne, społeczne lub edukacyjne. Dzięki temu mają pewność, że ich pieniądze są wykorzystywane w sposób zgodny z ich wartościami i pomagają w realizacji pozytywnych zmian społecznych.

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe daje inwestorom szansę wspierania społecznie istotnych inicjatyw i projektów. Mogą oni aktywnie przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności, wsparcia edukacji czy poprawy warunków życia osób potrzebujących. Inwestując w pożyczki społecznościowe, inwestorzy mają możliwość uczestnictwa w tworzeniu pozytywnych zmian społecznych.

Wyższa stopa zwrotu niż w tradycyjnych inwestycjach

Pożyczki społecznościowe oferują inwestorom potencjalnie wyższą stopę zwrotu niż tradycyjne inwestycje. Wielu pożyczkobiorców, szczególnie ci, którzy nie mają dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania, jest skłonnych zapłacić wyższe odsetki. Dlatego inwestorzy mogą czerpać większe zyski z inwestycji w pożyczki społecznościowe.

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe daje inwestorom możliwość dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego. Dzięki różnorodności dostępnych projektów i pożyczkobiorców, inwestorzy mogą zróżnicować swoje inwestycje i zminimalizować ryzyko. Dywersyfikacja portfela pożyczek społecznościowych pozwala inwestorom na równoczesne inwestowanie w różne projekty o różnym ryzyku i stopie zwrotu.

Kontrola nad wyborem pożyczkobiorców

Inwestorzy w pożyczki społecznościowe mają pełną kontrolę nad wyborem projektów lub pożyczkobiorców, z którymi chcą współpracować. Mogą oni dokładnie przeanalizować informacje o projekcie, celach pożyczki, historii kredytowej pożyczkobiorcy itp. Dzięki temu inwestorzy mają możliwość inwestowania w projekty, które są zgodne z ich wartościami i celami.

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe daje inwestorom możliwość personalizacji swoich inwestycji. Mogą oni samodzielnie decydować o wysokości inwestycji, okresie trwania pożyczki oraz o projekcie lub pożyczkobiorcy, których chcą wspierać. Dzięki temu inwestorzy mają pełną kontrolę nad swoimi inwestycjami i mogą dostosować je do swoich indywidualnych preferencji i potrzeb.

Wyzwania i potencjalne ograniczenia pożyczek społecznościowych

Ograniczona dostępność dla osób z negatywną historią kredytową

Pożyczki społecznościowe mogą stanowić wyzwanie dla osób z negatywną historią kredytową. Istnieje ryzyko, że osoby te zostaną wykluczone z możliwości skorzystania z pożyczek społecznościowych. Banki i tradycyjne instytucje finansowe często odmawiają udzielenia kredytu osobom, które miały problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań w przeszłości. W takiej sytuacji, pożyczki społecznościowe mogą być jedyną dostępną opcją dla tych osób. Jednakże, istnieje możliwość, że platformy udzielające pożyczek społecznościowych również będą ograniczać dostęp do swoich usług dla osób z negatywną historią kredytową.

Możliwe ryzyko dla inwestorów związane z pożyczkami społecznościowymi

Inwestorzy, którzy decydują się na udzielenie pożyczki społecznościowej, narażeni są na pewne ryzyko. Istnieje możliwość, że pożyczkobiorcy nie będą w stanie spłacić pożyczek, co skutkować będzie utratą kapitału przez inwestorów. W przypadku niewypłacalności pożyczkobiorców, inwestorzy mogą mieć trudności w odzyskaniu swoich środków. Dlatego też, dokładna ocena ryzyka inwestycji jest niezwykle istotna. Inwestorzy powinni przeprowadzić szczegółową analizę finansową i ocenić zdolność pożyczkobiorców do terminowej spłaty zobowiązań, aby zminimalizować ryzyko utraty kapitału.

Brak tradycyjnych kosztów obsługi, ale potencjalne inne koszty związane z pożyczkami społecznościowymi

Pożyczki społecznościowe często oferują niższe koszty obsługi w porównaniu do tradycyjnych instytucji finansowych. Jednakże, istnieje ryzyko ukrytych kosztów związanych z tego rodzaju pożyczkami. Platformy udzielające pożyczek społecznościowych mogą pobierać różnego rodzaju opłaty, na przykład za przetwarzanie wniosku czy zarządzanie pożyczką. Dlatego też, konieczne jest świadome podejście do wyboru platformy i zapoznanie się z warunkami pożyczki. Inwestorzy i pożyczkobiorcy powinni dokładnie zapoznać się z umową przed podjęciem decyzji, aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów.


Pożyczki społecznościoweartykuły polecane
Pranie brudnych pieniędzyCrowdfundingFundusz hedgingowyLEIGwarancje ubezpieczenioweEbankingEpłatnościRozliczenia bezgotówkowePokusa nadużycia

Przypisy

  1. Jędraszka A., Zatoń M. 2010, s. 108
  2. Górka J. 2018, s. 213
  3. Kubiak D. 2012, s. 89
  4. Kubiak D. 2012, s. 90
  5. Kisiel M. 2009, s. 448

Bibliografia

Autor: Michał Mazak

.