Określanie długości cyklu produkcyjnego

Z Encyklopedia Zarządzania
Określanie długości cyklu produkcyjnego
Polecane artykuły


Okres od rozpoczęcia procesu produkcji do jego zakończenia nazywany jest cyklem produkcyjnym. Długość cyklu produkcyjnego zależy od rodzaju produkowanego wyrobu.

Cykl produkcyjny zależy m.in., od takich czynników jak: specyfikacja dziedziny wytwarzania produktu, poziom stosowanej techniki i technologii, organizacja procesu produkcyjnego oraz kwalifikacji siły roboczej.

Obliczanie długości cyklu produkcyjnego ma istotne znaczenie w planowaniu procesów produkcji, zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie przemysłowym. Stosowane w tym celu metody mają różnorodny charakter (np.: metody analityczne, graficzne i grafo-analityczne).

Według Durlika długość cyklu produkcyjnego, czyli czas trwania operacji podstawowego procesu produkcyjnego i czas przerw w podstawowym procesie produkcyjnym, może być określana kilkoma metodami, m.in.: szacunkową, statystyczno-doświadczalną, analityczną. Najczęściej stosowana jest metoda szacunkowa oraz statystyczno-doświadczalna. Metody te nie są zbyt dokładne i czasami nie mogą być zastosowane, szczególnie w odniesieniu do nowo uruchamianej produkcji. Wówczas stosuje się metodę analityczną.

Do obliczania cyklu produkcyjnego wyrobów prostych technologicznie i konstrukcyjnie stosuje się metodę analityczną. Metoda grafo-analityczna ma zastosowanie przy wyrobach, które wymagają długiego i skomplikowanego procesu produkcyjnego. Metoda grafo-analityczna zapewnia dokładniejszy pomiar oraz przejrzystość cyklu produkcyjnego.

Do określenia elementów składowych oraz cyklu produkcyjnego stosuje się inne metody np.: metody statystyczne, które polegają na bardziej szczegółowemu pokazaniu przebiegu wszystkich operacji oraz czynności procesu produkcyjnego wyrobu.

Zasady analityczno-obliczeniowe, które polegają na rachunkowym określaniu wszystkich elementów cyklu produkcyjnego są także stosowane do określania długości cyklu produkcyjnego.

Wiedza o długości cyklu produkcyjnego jest bardzo ważnym ekonomicznym aspektem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt ekonomiczny polega na tym, że wymaga on ponoszenia nakładów od początku jego trwania do końca, natomiast dochody (efekty) ukazują się po jego zakończeniu. Z tego powodu każde przedsiębiorstwo dąży do jego skracania.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Kowalczyk, Szczepan Cieślak