Określanie długości cyklu produkcyjnego

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Okres od rozpoczęcia procesu produkcji do jego zakończenia nazywany jest cyklem produkcyjnym. Długość cyklu produkcyjnego zależy od rodzaju produkowanego wyrobu.

Cykl produkcyjny zależy m.in., od takich czynników jak: specyfikacja dziedziny wytwarzania produktu, poziom stosowanej techniki i technologii, organizacja procesu produkcyjnego oraz kwalifikacji siły roboczej.

Obliczanie długości cyklu produkcyjnego ma istotne znaczenie w planowaniu procesów produkcji, zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie przemysłowym. Stosowane w tym celu metody mają różnorodny charakter (np.: metody analityczne, graficzne i grafo-analityczne).

Według Durlika długość cyklu produkcyjnego, czyli czas trwania operacji podstawowego procesu produkcyjnego i czas przerw w podstawowym procesie produkcyjnym, może być określana kilkoma metodami, m.in.: szacunkową, statystyczno-doświadczalną, analityczną. Najczęściej stosowana jest metoda szacunkowa oraz statystyczno-doświadczalna. Metody te nie są zbyt dokładne i czasami nie mogą być zastosowane, szczególnie w odniesieniu do nowo uruchamianej produkcji. Wówczas stosuje się metodę analityczną.

Do obliczania cyklu produkcyjnego wyrobów prostych technologicznie i konstrukcyjnie stosuje się metodę analityczną. Metoda grafo-analityczna ma zastosowanie przy wyrobach, które wymagają długiego i skomplikowanego procesu produkcyjnego. Metoda grafo-analityczna zapewnia dokładniejszy pomiar oraz przejrzystość cyklu produkcyjnego.

Do określenia elementów składowych oraz cyklu produkcyjnego stosuje się inne metody np.: metody statystyczne, które polegają na bardziej szczegółowemu pokazaniu przebiegu wszystkich operacji oraz czynności procesu produkcyjnego wyrobu.

Zasady analityczno-obliczeniowe, które polegają na rachunkowym określaniu wszystkich elementów cyklu produkcyjnego są także stosowane do określania długości cyklu produkcyjnego.

Wiedza o długości cyklu produkcyjnego jest bardzo ważnym ekonomicznym aspektem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt ekonomiczny polega na tym, że wymaga on ponoszenia nakładów od początku jego trwania do końca, natomiast dochody (efekty) ukazują się po jego zakończeniu. Z tego powodu każde przedsiębiorstwo dąży do jego skracania.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Kowalczyk, Szczepan Cieślak