Metody sensoryczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Metody sensoryczne - metody oceny jakości produktu, w których rolę aparatu pomiarowego pełnią zmysły; zachowanie określonych warunków oraz wykonanie oceny przez osoby o sprawdzonej, wysokiej wrażliwości sensorycznej zapenia precyzję i powtarzalność wyników [I. Duda, 1994, s. 98]

Metody organoleptyczne - metody stosowane do oceny jakości wyrobów, polegające na dokonywaniu oceny na podstawie wrażeń odbieranych za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Zajmują one szczególną pozycję wśród współczesnych metod badania i oceny wyrobów. Wynika to ze swoistego charakteru tych metod oraz z dogodności ich stosowania niemal w każdych warunkach, a także z faktu, że prowadzą do szybkiej i bezpośredniej oceny wyrobów. M.o. są bardzo rozpowszechnione i często odgrywają decydującą rolę, zwłaszcza przy ocenie cech niemierzalnych. [Ł. Karpiel, 1994, s. 97-98] Dotyczy to zarówno artykułów spożywczych, jak i wyrobów przemysłowych. Stosuje się je dziś na szeroką skalę w zakładach produkcyjnych i w labolatoriach badawczych. Przy zakupie towarów posługują się nimi konsumenci, którzy jakość nabywanych towarów oceniają przede wszystkim organoleptycznie [M. Skrzypek, 1987, s. 144] Sczególne znaczenie ma tu jakościowa ocena wyrobów żywnościowych, gdyż smak, zapach i barwa są często zasadniczymi wskaźnikami jakości produktu. Ponadto do oceny smaku i zapachu nie ma dotychczas metod instrumentalnych, a istniejące, bardzo skomplikowane metody często zawodzą. [W. Ładoński, 1994, s. 105]

Wadą metody organoleptycznej jest subiektywizm. Pomimo tego jest ona w wielu wypadkach niezastąpiona, gdyż za pomocą zmysłów można wykryć nieznaczne nawet odchylenia jakościowe, nieuchwytne dla najbardziej czułych aparatów i metod analizy chemicznej [W. Ładoński, 1994, s. 105]

Metody organoleptyczne, zwane również sensorycznymi, polegają na dokonywaniu badania na podstawie wrażeń odbieranych za pomocą zmysłów:

 • wzroku - określamy stopień dojrzałości owoców, np. Bananów, zmianę barwy produktów, np. wyblaknięcie tkanin od promieni słonecznych, ciemnienie przekrojonych warzyw i owoców, zmianę kształtu, np. roztopiona czekolada, lody,
 • węchu - określamy nutę zapachową, np. perfum, świeżość produktu, np. zapach psującego się mięsa, występowanie obcych zapachów, np. niewłaściwe przechowywanie cukru,
 • słuchu - można określić poziom hałasu emitowanego przez pracujące urządzenia, np. odkurzacz,
 • smaku - można określić smak, np. gorzki - piwo, słodki - czekolada, słony - sól, kwaśny - kapusta kiszona,
 • dotyku - określamy stopień twardości i miękkości, np. chleba, serów oraz konsystencję, np. płynną lub sypką.

Metoda ta jest szybka, charakteryzuje się małym zużyciem materiału. Wśród metod organoleptycznych stosowana jest:

 • ocena organoleptyczna - to ocena jakości towaru wykonana za pomocą zmysłów,
 • analiza sensoryczna - to ocena jakości dokonywana za pomocą jednego lub kilku zmysłów z zastosowaniem odpowiednich metod w warunkach zapewniających dokładność i prawidłowość wyników, wyrażana przez osoby o uprzednio sprawdzonej wrażliwości sensorycznej.

Na rzetelność oceny organoleptycznej mają wpływ następujące czynniki:

 • stan zdrowia badającego,
 • stan psychiczny i stopień zmęczenia fizjologicznego badającego,
 • warunki otoczenia, pomieszczenia, temperatura, czas trwania badania, sposób wykonywania badań,
 • wrażliwość zmysłowa,
 • światło oświetlające badany towar.

Przy badaniu organoleptycznym pomaga posłużenie się:

 • wzorcami porównawczymi (np. wzorce barwy, dźwięku, konsystencji itp.),
 • prostą aparaturą pomocniczą (np. lupa, prześwietlacz itp.),
 • prostymi odczynnikami chemicznymi wywołującymi reakcje barwne (np. jodyna do wykrywania skrobi, lakmus do oznaczania odczynu płynów itp.) [M. Misiarz, K. Kocierz, 2008, s. 25-26]

Zastosowanie metod sensorycznych

Wykorzystanie metod sensorycznych w przemyśle spożywczym

Przemysł spożywczy jest jednym z głównych obszarów, w których metody sensoryczne odgrywają istotną rolę. Pozwalają one na ocenę jakości produktów spożywczych oraz identyfikację ich cech sensorycznych, takich jak smak, zapach, tekstura i wygląd.

Metody sensoryczne są nieodzowne w ocenie jakości produktów spożywczych, ponieważ nie zawsze można polegać jedynie na analizach chemicznych czy mikrobiologicznych. Ludzki zmysł smaku, zapachu i dotyku jest niezastąpiony w ocenie subiektywnych cech produktów spożywczych. To, jak dany produkt smakuje czy pachnie, ma ogromne znaczenie dla konsumentów, dlatego producenci muszą dbać o wysoką jakość sensoryczną swoich produktów.

Przykładowe zastosowania metod sensorycznych w branży spożywczej to ocena nowych produktów przed wprowadzeniem ich na rynek, ocena konkurencyjności produktów na tle innych marek, a także monitorowanie jakości sensorycznej produktów w procesie produkcji.

Metody sensoryczne pozwalają również na ocenę cech sensorycznych produktów spożywczych, takich jak smak, zapach, tekstura i wygląd. Dzięki nim można określić, czy dany produkt ma odpowiedni smak, czy zapach jest przyjemny, czy tekstura jest odpowiednia dla danej kategorii produktu, czy też wygląd produktu jest atrakcyjny dla konsumenta.

Zastosowanie metod sensorycznych w badaniach marketingowych

Metody sensoryczne odgrywają ważną rolę w badaniach marketingowych, ponieważ pozwalają na poznanie preferencji konsumentów oraz ich reakcji na produkty. Badania te są istotne dla producentów, ponieważ pozwalają im lepiej zrozumieć oczekiwania i potrzeby konsumentów oraz dostosować swoje produkty i strategie marketingowe do tych preferencji.

Metody sensoryczne można wykorzystać do oceny preferencji konsumentów w zakresie smaku, zapachu, tekstury i wyglądu produktów. Przykładowe zastosowania to badania preferencji smakowych różnych wariantów produktów, identyfikacja preferencji konsumentów w zależności od grupy wiekowej czy też analiza reakcji konsumentów na nowe produkty.

Dzięki metodom sensorycznym producenci mogą lepiej zrozumieć, co wpływa na decyzje konsumentów i jakie czynniki sensoryczne są najważniejsze przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Wiedza ta pozwala na lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań konsumentów i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Metody sensoryczne w procesie szkolenia personelu

Metody sensoryczne są również wykorzystywane w procesie szkolenia personelu, szczególnie w branży spożywczej i kosmetycznej. Szkolenie personelu jest istotne dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta oraz zachowania odpowiednich standardów w produkcji i sprzedaży produktów.

Metody sensoryczne mogą być użyteczne w szkoleniu personelu, ponieważ pozwalają na rozwinięcie umiejętności sensorycznych pracowników. Dzięki nim personel może nauczyć się rozpoznawania i oceny cech sensorycznych produktów, co jest niezbędne w kontekście zapewnienia wysokiej jakości i spójności produktów.

Przykładowe zastosowania metod sensorycznych w szkoleniach personelu to nauka rozpoznawania różnych smaków, zapachów i tekstur produktów spożywczych, a także nauka oceny wyglądu i estetyki produktów kosmetycznych. Dzięki temu personel może lepiej zrozumieć, jakie cechy są istotne dla konsumentów i jakie standardy jakości należy zachować.

Metody sensoryczne a normy i standardy jakościowe

Metody sensoryczne mogą być również użyteczne w kontekście zgodności produktu z normami i standardami jakościowymi. Wiele norm i standardów jakościowych zawiera wymagania dotyczące cech sensorycznych produktów, dlatego metody sensoryczne mogą być użyteczne w ocenie, czy produkt spełnia te wymagania.

Przykładowe zastosowania metod sensorycznych w ocenie jakości produktów według wytycznych norm i standardów to ocena smaku, zapachu, tekstury i wyglądu produktów zgodnie z określonymi parametrami. Metody sensoryczne pozwalają na obiektywną ocenę tych cech i porównanie ich z ustalonymi standardami jakościowymi.

Dzięki metodom sensorycznym producenci mogą monitorować jakość sensoryczną swoich produktów i zapewnić, że spełniają one wymagania norm i standardów. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia zadowolenia klientów, jak i zgodności z przepisami prawnymi.

Czynniki wpływające na ocenę sensoryczną

Czynniki wpływające na rzetelność oceny sensorycznej

Ocena sensoryczna jest jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w analizie sensorycznej żywności, kosmetyków, napojów i innych produktów. Rzetelność oceny sensorycznej jest niezwykle istotna, ponieważ wiarygodność wyników zależy od dokładności i obiektywności oceny. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na rzetelność oceny sensorycznej.

Pierwszym istotnym czynnikiem jest stan zdrowia i psychiczny badającego. Osoba przeprowadzająca ocenę powinna być w dobrym zdrowiu, aby móc dokładnie i obiektywnie ocenić produkty. Zły stan zdrowia, takie jak przeziębienie czy infekcja, może wpływać na zdolność rozpoznawania i oceniania zapachów, smaków i innych cech sensorycznych produktów. Dodatkowo, stan psychiczny badającego, takie jak stres czy zmęczenie, może wpływać na koncentrację i uwagę, co może prowadzić do błędów w ocenie sensorycznej.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest warunki otoczenia, w jakich odbywa się ocena sensoryczna. Czyste i ciche pomieszczenie jest kluczowe dla zapewnienia odpowiednich warunków oceny. Obecność hałasu może zakłócić koncentrację badającego i negatywnie wpływać na ocenę sensoryczną. Ponadto, temperatura i wilgotność powietrza mogą wpływać na percepcję sensoryczną, zwłaszcza w przypadku produktów spożywczych. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać stabilne warunki klimatyczne, które są odpowiednie dla danego rodzaju produktu.

Wrażliwość zmysłowa badającego jest również kluczowym czynnikiem wpływającym na ocenę sensoryczną. Osoby o wysokiej wrażliwości zmysłowej mogą wykazywać większą zdolność do rozpoznawania subtelnych różnic w cechach sensorycznych produktów. Jednak osoby o niższej wrażliwości zmysłowej mogą mieć trudności w rozróżnianiu tych różnic. Dlatego ważne jest, aby uwzględnić wrażliwość zmysłową badających przy przeprowadzaniu oceny sensorycznej.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na rzetelność oceny sensorycznej jest oświetlenie. Odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, w którym odbywa się ocena, jest kluczowe dla dokładnego rozpoznawania cech sensorycznych produktów. Zbyt jasne lub zbyt ciemne oświetlenie może wpływać na percepcję kolorów, co może prowadzić do błędów w ocenie sensorycznej. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie, które jest neutralne i umożliwia dokładne rozpoznawanie cech sensorycznych produktów.

Aby minimalizować wpływ tych czynników na ocenę sensoryczną, istnieje kilka sposobów. Po pierwsze, ważne jest, aby przeprowadzać ocenę sensoryczną wśród grupy badaczy, aby uwzględnić różnice indywidualne. Badacze powinni być również regularnie szkoleni, aby utrzymać wysoką jakość oceny sensorycznej. Ponadto, należy zadbać o odpowiednie warunki otoczenia, takie jak czystość i cisza, oraz kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza. W przypadku oświetlenia, warto skonsultować się z ekspertem, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie pomieszczenia.

Kontrolowane warunki a ocena sensoryczna

Kolejnym aspektem istotnym dla przeprowadzania oceny sensorycznej jest zapewnienie kontrolowanych warunków. Kontrolowane warunki są istotne dla uzyskania obiektywnych i powtarzalnych wyników oceny sensorycznej.

Pierwszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy zapewnianiu kontrolowanych warunków, jest odór. Obecność innych zapachów w pomieszczeniu może wpływać na percepcję zapachów produktów poddawanych ocenie. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać ocenę w neutralnym zapachowo pomieszczeniu. Można również zastosować specjalne filtry powietrza, które pomogą usunąć niepożądane zapachy.

Kolejnym czynnikiem jest hałas. Obecność hałasu może zakłócić koncentrację badających i wpływać na ocenę sensoryczną. Dlatego ważne jest, aby wybrać ciche pomieszczenie lub zastosować odpowiednie izolacje akustyczne, które pomogą zminimalizować wpływ hałasu na ocenę sensoryczną.

Ostatnim czynnikiem jest światło. Zbyt jasne lub zbyt ciemne oświetlenie może wpływać na percepcję kolorów i cech sensorycznych produktów. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie, które jest neutralne i umożliwia dokładne rozpoznawanie cech sensorycznych produktów. Można zastosować specjalne lampy, które emitują neutralne światło lub skonsultować się z ekspertem ds. oświetlenia.

Techniki i narzędzia stosowane w metodach sensorycznych

Skale oceny w metodach sensorycznych

Skale oceny są jednym z podstawowych narzędzi używanych w metodach sensorycznych. Służą do subiektywnej oceny cech sensorycznych produktów przez panel ekspertów lub konsumentów. W metodach sensorycznych stosuje się różne rodzaje skal oceny, w zależności od badanego aspektu.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów skal oceny są skale hedoniczne. Pozwalają one ocenić subiektywne odczucia i preferencje badanych osób w stosunku do produktu. Skala hedoniczna może mieć postać słowną (np. "bardzo smaczne", "neutralne", "niesmaczne") lub numeryczną (np. od 1 do 5, gdzie 1 oznacza "bardzo nie smaczne", a 5 "bardzo smaczne").

Kolejnym rodzajem skali oceny są skale numeryczne. Umożliwiają one przypisanie liczbowej wartości do ocenianych cech sensorycznych. Na przykład, można używać skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "bardzo słabe", a 10 "bardzo silne". Skale numeryczne są szczególnie przydatne przy ocenie intensywności cech, jak np. intensywność smaku czy zapachu.

Skale werbalne to kolejny rodzaj skali oceny. Polegają one na przypisywaniu opisowych słów lub terminów do ocenianych cech sensorycznych. Na przykład, można używać skali od "brak" do "bardzo silny" lub od "bardzo słaby" do "bardzo mocny". Skale werbalne pozwalają na bardziej szczegółową i opisową ocenę cech sensorycznych.

Przykłady zastosowania różnych skal oceny w ocenie cech sensorycznych produktów są liczne. Na przykład, w przypadku oceny jakości smaku kawy, można użyć skali hedonicznej, aby sklasyfikować ją jako "smaczna", "neutralna" lub "niesmaczna". Natomiast do oceny intensywności zapachu kawy można zastosować skalę numeryczną, aby przypisać jej wartość od 1 do 10. Skala werbalna może być używana do oceny jakości tekstury żywności, gdzie można przypisać opisowe słowa, takie jak "miękka", "krucha" lub "twarda".

Analiza statystyczna danych sensorycznych

Analiza statystyczna danych sensorycznych jest niezbędna do wyciągania wniosków i uzyskiwania interpretacji z wyników oceny sensorycznej. Istnieje wiele różnych technik analizy statystycznej danych sensorycznych, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju danych i celu badania.

Jedną z technik analizy statystycznej jest analiza różnicowa. Pozwala ona porównać wyniki oceny sensorycznej między różnymi grupami produktów lub między różnymi panelami ekspertów. Dzięki analizie różnicowej można stwierdzić, czy istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy ocenami.

Analiza profilu czasowego jest kolejną techniką analizy statystycznej danych sensorycznych. Wykorzystuje się ją do analizy zmian w czasie ocenianych cech sensorycznych. Przykładowo, może być używana do monitorowania zmian w intensywności smaku w trakcie spożywania danego produktu.

Analiza profilu językowego pozwala na zidentyfikowanie dominujących cech sensorycznych produktu. Na podstawie ocen poszczególnych cech, można stworzyć profil smakowy lub zapachowy produktu i porównać go z innymi produktami.

Analiza wielowymiarowa jest zaawansowaną techniką analizy statystycznej danych sensorycznych. Pozwala na redukcję wielowymiarowych danych sensorycznych do mniejszej liczby wymiarów, co ułatwia interpretację wyników. Techniki takie jak analiza głównych składowych (PCA) czy analiza dyskryminacyjna (DA) są często stosowane w analizie wielowymiarowej danych sensorycznych.

Narzędzia pomocnicze w ocenie sensorycznej

Oprócz skal oceny, istnieją także inne narzędzia pomocnicze stosowane w ocenie sensorycznej. Są one używane do ułatwienia procesu oceny i zapewnienia powtarzalności wyników.

Wzorce porównawcze są jednym z narzędzi pomocniczych stosowanych w ocenie sensorycznej. Polegają na dostarczeniu punktu odniesienia dla badanych cech sensorycznych. Przykładowo, można użyć wzorca smaku, aby ocenić jakość smaku produktu.

Proste aparaty pomocnicze są również używane w ocenie sensorycznej. Mogą to być np. kubki do degustacji lub szklanki do oceny koloru produktu. Takie aparaty pomagają w utrzymaniu standardów i zapewnieniu jednolitości oceny.

Odczynniki chemiczne są narzędziami pomocniczymi, które pomagają w ocenie cech sensorycznych produktów, takich jak zapach czy smak. Przykładowo, można użyć odczynników zapachowych do identyfikacji aromatów w produktach spożywczych.

Narzędzia pomocnicze w ocenie sensorycznej są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy ocena cech sensorycznych jest trudna lub subiektywna. Mogą one zapewnić bardziej obiektywne i powtarzalne wyniki oceny.


Metody sensoryczneartykuły polecane
Ocena organoleptycznaOcena jakościPróba (Towaroznawstwo)OdorymetriaOcena subiektywnaPróg absolutnyHigroskopijnośćBadania termostatoweKwasowość

Bibliografia

 • Duda I. (red.) (1995), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Jaźwiec B., Stępień B., Kita A., Pasławska M. (2011), Instrumentalna i sensoryczna analiza twardości i sprężystości suszonego melona żółtego. Inżynieria Rolnicza, nr 15
 • Jędrka T. (2001), Metody sensoryczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Karpiel Ł., Skrzypek M. (2000), Towaroznawstwo ogólne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Ładoński W. (1994), Podstawy towaroznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 • Misiarz M., Kocierz K. (2008), Towaroznawstwo - Podręcznik dla zawodu sprzedawca w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej, REA, Warszawa


Autor: Weronika Cholewka