Higroskopijność

Z Encyklopedia Zarządzania
Higroskopijność
Polecane artykuły


Koncentraty spożywcze, higroskopijnośćzdolność koncentratów spożywczych do adsorbcji wilgoci z otoczenia. Higroskopijność zależy od struktury i składu chemicznego danego produktu, jest istotną cechą suszonych produktów spożywczych, należy ją uwzględnić w czasie produkcji, pakowania i przechowywania. Zawartość wody w produkcie, przy której higroskopijny produkt w danych warunkach otoczenia (temperatura i wilgotność względna powietrza) wchłania tyle pary wodnej, ile jej oddaje, nazywa się wilgotnością równowagową. Zależność między zawartością wody równowagowej w produkcie a wilgotnością powietrza otaczającego wyrażają tzw. izotermy sorpcji (rys.).

Higroskopijnosc.png

Izoterma sorpcji produktów higroskopijnych: W- wilgotność produktu, Wh- wilgotność higroskopijna, Wr -wilgotność równowagowa (w równowadze z φr), φw- prężność cząstkowa pary wodnej, φw’’ prężność nasyconej pary wodnej

Stromy przebieg izotermy sorpcji jest charakterystyczny dla produktów silnie higroskopijnych. Do szczególnie higroskopijnych koncentratów spożywczych należą: ekstrakty kawowe, barszcz czerwony, proszki owocowe[J.W. Korzemski (red), 1978, s. 322].

Higroskopijność zdolność do adsorbcji wilgoci z otoczenia. Higroskopijność zależy od struktury i składu chemicznego produktu; jest istotną cechą wielu towarów, zarówno spożywczych jak i przemysłowych, musi być uwzględniana przy ich produkcji, pakowaniu i przechowywaniu[ I. Duda 1994, s. 60].

Higroskopijność- zdolność pochłaniania pary wodnej przez substancję w wyniku adsorbcji (np. żel krzemionkowy, węgiel aktywny), reakcji chem. (np.P2O5) lub tworzenia roztworów o bardzo małej prężności równowagowej pary wodnej (H2SO4).

Higrometr- przyrząd do pomiaru wilgotności powietrza. Najbardziej rozpowszechniony jest h. włosowy, którego podstawową częścią jest włos ludzki, posiadający zdolność wydłużania się ze wzrostem wilgotności otaczającego powietrza. Zmiana długości włosa jest przekazywana za pośrednictwem wychylającej się wskazówki na odpowiednio wyskalowaną podziałkę. W h. kondensacyjnym badane powietrze ochładza się do temperatury rosy i odczytuje z tablic higrometrycznych odpowiadającą tej temp. prężności nasyconej pary wodnej [[[praca]] zbiorowa 1993, s. 290].

Higroskopijność- właściwość niektórych ciał polegająca na łatwości wiązania wody.

Higrometria- nauka o metodach pomiaru wilgotności.[ Czerni Sergiusz (red.), 1972,1984 s. 291]

Bibliografia

  • Encyklopedia Techniki- Tom Przemysł Spożywczy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978
  • I. Duda, Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994
  • Encyklopedia Techniki- Tom Chemia, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993
  • Czerni Sergiusz (red.), Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1972, 1984

Autor: Ryczek Adam