LMBO

Z Encyklopedia Zarządzania
LMBO
Polecane artykuły


Leveraged Management Buy-Out - tzw. wykup lewarowany przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską finansowany długiem.

Jest to transakcja w wyniku której kadra menadżerska przedsiębiorstwa staję się właścicielem co najmniej 50% udziałów tego przedsiębiorstwa. Rzadko zdarza się aby managerowie dysponowali kapitałem pozwalającym na wykupienie przedsiębiorstwa. Dlatego też najczęściej wykup finansowany jest w znaczącym stopniu zewnętrznymi środkami. Ich źródłem są fundusze Private Equity, Venture Capital, banki i inne instytucje finansowe. Aktywa przejmowanego przedsiębiorstwa służą jako zabezpieczenie dla pożyczonego kapitału. W przypadku udanego przejęcia przedsiębiorstwa środki wykorzystane do transakcji stanowią zobowiązania tego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj jego stosunek do kapitałów własnych jest bardzo wysoki. Sprawia to, że przedsiębiorstwo jest bardzo zależne od stóp procentowych. Nawet ich niewielki wzrost może doprowadzić do bankructwa.

Transakcje Leveraged Management Buy-Out odgrywają istotną rolę w restrukturyzacji przedsiębiorstw obok przejęć i fuzji.

Aby transakcja miała miejsce niezbędne jest uzyskanie zgody obecnego właściciela na sprzedaż oraz zapewnienie finansowania. W transakcjach typu LMBO zazwyczaj udział bierze grupa managerów najwyższego stopnia ale w zależności od okoliczności udział mogą wziąć również managerowie niższych szczebli oraz pozostali pracownicy. Leveraged Management Buy-Out przekształca się wówczas w MEBO (Management employee buy out).

Problem agencji a LMBO

LMBO krytykowane są z uwagi na konflikt interesów pomiędzy managerami a właścicielami. Ci pierwsi mogą celowo zarządzać przedsiębiorstwem w taki sposób aby obniżyć wartość rynkową przedsiębiorstwa. Po przejęciu w wyniku restrukturyzacji poprawiają efektywność co przekłada się na wzrost ceny akcji na rynkach kapitałowych.


Cele LMBO

Transakcje Leveraged Management Buy-Out mogą przynosić zyski na dwa sposoby:

  • Po zakupie przedsiębiorstwo jest sprzedawane w częściach. Z uzyskanych dochodów pokrywane są zaciągnięte na poczet transakcji pożyczki. Jeśli dochód ze sprzedaży kawałków przedsiębiorstwa jest większy niż byłby w przypadku sprzedaży jako całości, kupiec osiąga zysk.
  • Kupujący efektywniej zarządza przedsiębiorstwem. Jak długo przedsiębiorstwo jest w stanie generować wystarczająco dużo gotówki aby spłacić odsetki od kredytów, tak długo kupujący osiąga zysk.

Celem LMBO może być też wzmocnienie pozycji kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie.

Patrz także:

Bibliografia

  • Rosenbaum J., Pearl J., Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, John Wiley and Sons, 2009
  • Wright M., Coyne-Taylor J., Management buy-outs, Sydney 1985
  • Amihud Y., Leveraged Management Buyouts: Causes and Consequences, Beard Books, 2002
  • Scholes, L., Westhead, P., & Burrows, A. (2008). Family firm succession: the management buy-out and buy-in routes. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(1), 8-30.

Autor: Jarosław Gluch