BIMBO

BIMBO
Polecane artykuły


BIMBO (Buy -in management buy –out) jest połączeniem management buy-out i management buy-in. Management buy-out polega na przejęciu większości udziałów istniejącej firmy przez obecny zarząd. Management Buy-In ma miejsce wówczas kiedy firma nabywana jest przez managerów spoza spółki. W związku z powyższym w przypadku BIMBO firma jest nabywana przez grupę osób w której znajdują się zarówno członkowie obecnego zarządu jak i osoby z zewnątrz. Główna zaletą BIMBO jest ulepszenie jakości zarządzania poprzez wzbogacenie nowych członków zarządu o wiedzę i doświadczenie obecnych menagerów. W porównaniu do MBO BIMBO pozwala utrzymać kontynuacje procesu zarządzania oraz jest mniej ryzykowny niż MBI. Jako połączenie MBO oraz MBI BIMBO wydaje się być kompromisowym rozwiązaniem ale nie oznacza to iż jest to zawsze najlepsza opcja.

Bibliografia

  • Arnold G., 2005, Corporate Financial Management. 3rd edition. Essex: Pearson Education Limited.
  • Pike R., Neale B. 2003, Corporate Finance and Investment. Decision and Strategies. 4th edition. Essex: Pearson Education Limited
  • Watson D., Head A. 2007, Corporate Finance. Principles &Practice. 2nd edition. Essex: Pearson Education Limited.

Autor: Andrzej Tomasiewicz