BIMBO

Z Encyklopedia Zarządzania
BIMBO
Polecane artykuły

BIMBO (Buy-In Management Buy–Out) jest to rodzaj wykupu lewarowanego (LBO), nazywanego również wykupem kredytowanym lub wykupem wspomaganym dźwignią finansową, łączący w sobie zarówno cechy management buy-out, jak i management buy-in.

Management buy-out polega na przejęciu większości udziałów istniejącej firmy przez obecny zarząd. Management buy-in ma miejsce wówczas kiedy firma nabywana jest przez managerów spoza spółki. W związku z powyższym, w przypadku BIMBO firma jest nabywana przez grupę osób, w której znajdują się zarówno członkowie obecnego zarządu jak i osoby z zewnątrz.

BIMBO - cechy

Główna zaletą BIMBO jest ulepszenie jakości zarządzania poprzez wzbogacenie nowych członków zarządu o wiedzę i doświadczenie obecnych menagerów. W porównaniu do MBO, BIMBO pozwala utrzymać kontynuacje procesu zarządzania oraz jest mniej ryzykowny niż MBI. Przekazanie pracowników odbywa się zdecydowanie sprawniej i bez większych zakłóceń, gdyż aktualne kierownictwo zna specyfikę, hierarchię i tryb działania organizacji. MBO jest uzupełniany przez MBI, co w końcowej fazie skutkuje napływem doświadczonych managerów i liderów, którzy uzupełniają poszczególne obszary wymagające naprawy bądź opieki jak na przykład: zarządzanie zasobami ludzkimi, wsparcie w kwestiach związanych z marketingiem, opracowania nowego produktu, wzrostu efektywności itp. Jako połączenie MBO oraz MBI, BIMBO wydaje się być kompromisowym rozwiązaniem, ale nie oznacza to iż jest zawsze najlepszą opcją.

BIMBO - cele

Termin Buy-In Management Buy-Out pochodzi z Europy i określa taki rodzaj wykupu kredytowanego, w którym nowy zarząd z zewnątrz łączy się z zarządem wewnętrznym, celem odświeżenia kierunku rozwoju firmy, a także usprawnienia jej funkcjonowania. LBO jest przejęciem spółki przy użyciu dużej ilości pożyczonych pieniędzy po to, aby pokryć koszty tego przejęcia. Aktywa spółki, która jest przejmowana są nierzadko użyte do zabezpieczenia pieniędzy z zaciągniętego kredytu. Podobnie sprawa ma się z aktywami spółki przejmującej (A. Hayes 2021).

Założenia BIMBO

Aby BIMBO mogło funkcjonować prawidłowo, bardzo ważnym czynnikiem są dobre relacje między obecnymi i nowymi liderami. Nowi, mogą mieć mnóstwo nowatorskich pomysłów, chęci i energii do ich wdrażania, natomiast obecne przywództwo może wówczas przybrać postawę defensywną i bronić się przed proponowanymi zmianami. Inną kwestią są pracownicy i ich nastawienie – należy przyjąć taktykę, która nie podzieli ich i nie doprowadzi do momentu, w którym będą musieli wybierać stronę nowego albo obecnego kierownictwa.

Takie sytuacje nierzadko rodzą konflikty, które mimo tego, że są nieuniknione, powinny być: kontrolowane, nie stawać się nazbyt wyraźne oraz nie rozpraszać uwagi od celu głównego przyświecającemu BIMBO, a więc poprawy jakości usług/produktów i funkcjonowania organizacji.

Wykup kredytowany wiąże się ze wzrostem zadłużenia w bilansie, którym liderzy muszą zarządzać w sposób odpowiedzialny. Z racji, że BIMBO nie jest rozwiązaniem idealnym, istnieje ryzyko, że obsługa długu może nie przebiegać zawsze sprawnie i powodować napięcia finansowe w powstałej organizacji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że każdy z liderów zaangażowanych w proces staje się właścicielem organizacji i odpowiada finansowo oraz prawnie za konsekwencje swoich decyzji, istnieją duże szanse na powodzenie przedsięwzięcia i podejmowanie trafnych decyzji (A. Hayes 2021).

Motywacje towarzyszące wykupowi

Poniżej przedstawiono motywacje towarzyszące wykupowi (buy-out)(N. Ulrich 2007):

  • Sukcesja

Jednym z ważnych powodów, dla których firmy decydują się na wykupienie organizacji są firmy rodzinne, które zmagają się z problemem sukcesji – brak następcy, jego niekompetentność bądź brak zainteresowania sprawami firmy lub kontynuacją jej działalności, są przodującymi tego powodami. W większości przypadków stara się wykluczać opcję sprzedaży firmy konkurencji, ponieważ rodzina chce zachować nazwę firmy i zapewnić ciągłość działalności.

  • Wydzielenie (ang. spin-off)

W ramach wydzielenia, część holdingu firmy zostaje wydzielona i przekształcona w niezależną organizację. Robi się to po to, aby pozbyć się ryzyka finansowego i zachować płynność działalności. Jednakże głównym powodem jest reorientacja firmy i powrót do jej podstawowych założeń. Obszary i departamenty, które nie jest się w stanie zaliczyć do działalności podstawowej, zostają sprzedane.

  • Zmiana sytuacji przedsiębiorstwa (ang. turnaround)

Oznacza dokapitalizowanie organizacji za pomocą działań restrukturyzacyjnych. Kapitał jest dostarczany poprzez sprzedaż jednostek biznesowych, na przykład dotychczasowemu kierownictwu. Różnica między turnaround a spin-offem polega na rentowności danej jednostki – jeśli jednostka jest rentowna, wówczas można rozważać wydzielenie, w przeciwnym wypadku sprzedaż jednostki nierentownej jest reorganizacją, która inaczej niż likwidacja, pomaga uniknąć strat wizerunkowych bądź sprzedaży aktywów poniżej ich wartości.

  • Prywatyzacja

Prywatyzacja to sprzedaż przedsiębiorstwa, które wcześniej było własnością państwa, podmiotom prywatnym. Jej celem jest maksymalizacja zysków, która nie miałaby miejsca z różnych powodów. Z założenia, organizacja jest bardziej szczegółowo kontrolowana i restrukturyzowana przez nowy zarząd i inwestorów.

Bibliografia

Autor: Andrzej Tomasiewicz, Szymon Szostak