Spin-out

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Spin Out to rodzaj oddzielenia, od spółki dominującej, części przedsiębiorstwa, które staje się niezależna. Spółka docelowa otrzymuje część majątku, praw własności intelektualnej i patentów, technologii oraz klientów od spółki dominującej.

Środowiska, w których spin off zazwyczaj występuje to uczelnie wyższe lub placówki naukowe i badawcze jak na przykład Isis Innovation, która jest odpowiedzialna za spin out firm spod skrzydeł Uniwersytetu Oxford. Spin-out najczęściej występuje gdy właściciele kapitału spółki dominującej otrzymują udziały w nowo utworzonej firmie, ale warto wspomnieć, że nie muszą posiadać większość uprawnień decyzyjnych.

Pojęcie spin-out jest nierzadko używane wraz z spin-off w tym samym kontekście, które niewłaściwym zastosowaniem wyżej wymienionych pojęć, ponieważ ze spin off mamy do czynienia, gdy firma tworzy nowe przedsiębiorstwo z jednego z istniejących departamentów, spółek zależnych, lub podjednostki jako świadomy akt spółki matki, a właścicielami praw własności intelektualnej i patentów są prawowici właściciele firmy matki (chociaż ci właściciele zwykle sprzedają swoje udziały po cenach rynkowych, wkrótce po tym jak nowy podmiot został utworzony, zwłaszcza jeśli spin-off jest w obrocie publicznym).

Inną różnicą jest to, że w przeciwieństwie do spin off, firmy spin out nie mają miękkiej poduszki w spółce dominującej i są odpowiedzialne za własne finanse, rozwój i utrzymywanie relacji z nowymi decydentami i udziałowcami, a nie są zarządzane przez struktury kierownicze spółki matki. Między innymi główną ideą stworzenia spin out jest próba komercjalizacji wyników badań, technologii i własności intelektualnej na rynku.

Bibliografia

Autor: Łukasz Skarka