Kryteria doboru środków przekazu reklamy

Z Encyklopedia Zarządzania

Poszczególne rodzaje mediów posiadają odmienne właściwości. Świadomość tego pozwala wybrać najbardziej właściwe kanały komunikacji.

Należy odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

  • Kto jest nabywcą oferowanego produktu
  • Jakie najczęściej wykorzystuje media
  • Za pomocą jakich mediów, w kontekście rozporządzalnego budżetu może osiągnąć zamierzone cele komunikacji

Przesłanki te ułatwiają wybór określonego medium oraz pomagają stworzyć optymalną kompozycję medialną.

Kryteria decyzyjne

Do podstawowych kryteriów decyzji nadawcy reklamy należą:

  • Rodzaj produktu i charakter rynku docelowego
  • Zasięg oddziaływania poszczególnych mediów
  • Koszty produkcji i emisji reklamy
  • Czas nadawania reklamy

Różne właściwości produktu stwarzają odmienne zapotrzebowanie na media komunikacji marketingowej. Dla zapewnienia skuteczności reklamy produktu, obok charakterystyki w prasie i radio, potrzebna jest także reklama wizualna np. w telewizji, internecie. Jest ona znacznie skuteczniejsza: uruchamia ona znacznie silniejsze i bardziej sugestywne bodźce.Rozleglejszy rynek działania skłania do wyboru środków reklamy o dużym zasięgu oddziaływania. Dlatego reklama producenta towarów o charakterze masowym jest zazwyczaj reklamą ogólnokrajową, a reklama sprzedawcy - reklamą lokalną.

Cechy medium reklamowego

Selektywność medium jest cechą wyrażającą możliwość dotarcia z przekazem do określonej grupy docelowej. Zasięg oddziaływania powiązany jest z liczebnością dotychczasowego i potencjalnego audytorium (słuchaczy, czytelników, widzów). Dobór mediów będzie zatem także konsekwencją zamierzeń przedsiębiorstwa dotyczących wejścia na nowe rynki.

O stopniu dostępności mediów decydują ceny reklamy w porównaniu z rozporządzalnym budżetem promocji. Dlatego dla małych i średnich przedsiębiorstw reklama w telewizji w zasadzie jest niedostępna.

Z kolei stanowi ona podstawowe medium dla dużych firm o zasięgu międzynarodowym, globalnym.

Ważnym elementem reklamy są zagadnienia konstrukcji przekazu. Odzwierciedlają one sposób zakodowania intencji reklamodawcy w postaci tekstu, dźwięku, obrazu lub filmu. Stanowi on wyraz określonych form rynkowych wypowiedzi nadawcy. Najczęściej są one proponowane przez agencję reklamy.

Wykorzystanie nowych technologii w reklamie

W dzisiejszych czasach reklama korzysta z różnorodnych nowych technologii, które umożliwiają bardziej innowacyjne i efektywne podejście do dotarcia do odbiorców. Przykładami takich technologii są sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, internet rzeczy oraz augmented reality. Dzięki nim reklama staje się bardziej interaktywna i angażująca dla odbiorców.

Wielu reklamodawców z sukcesem wykorzystuje nowe technologie w swoich kampaniach reklamowych. Przykłady takiego skutecznego wykorzystania to np. wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji przekazów reklamowych, co pozwala na dostosowanie przekazu do preferencji i potrzeb grupy docelowej. Innym przykładem jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości lub augmented reality, które przyciągają uwagę odbiorców i angażują ich w interakcję z reklamą.

Możliwość personalizacji przekazów reklamowych za pomocą nowych technologii

Nowe technologie umożliwiają również personalizację przekazów reklamowych. Dzięki zebranym danym o preferencjach i zachowaniach odbiorców, reklama może być dostosowana w taki sposób, aby lepiej odpowiadała ich potrzebom i zainteresowaniom. Personalizacja przekazów reklamowych zwiększa skuteczność kampanii i pozwala na lepsze dotarcie do grupy docelowej.

Zalety programmatic buying

Programmatic buying, czyli automatyzacja procesu zakupu mediów reklamowych w czasie rzeczywistym, jest kolejną zaletą wykorzystania nowych technologii w reklamie. Dzięki temu procesowi, reklamodawcy mogą precyzyjniej i bardziej efektywnie dotrzeć do swojej grupy docelowej. Programmatic buying umożliwia lepszą optymalizację kampanii reklamowych, co przekłada się na większą skuteczność i oszczędność kosztów.

Trendy w mediach społecznościowych

Jednym z głównych trendów w reklamie jest wzrost popularności influencer marketingu. Influencerzy, czyli osoby posiadające dużą liczbę obserwujących na mediach społecznościowych, stały się ważnym kanałem komunikacji reklamowej. Reklamodawcy coraz częściej angażują influencerów do promocji swoich produktów lub usług, co przekłada się na większą skuteczność kampanii reklamowych.

Media społecznościowe umożliwiają także precyzyjne targetowanie reklam na podstawie danych demograficznych i zainteresowań użytkowników. Dzięki temu reklamodawcy mogą skuteczniej dotrzeć do swojej grupy docelowej i zwiększyć efektywność kampanii. Możliwość targetowania reklam w mediach społecznościowych jest jednym z głównych powodów, dla których reklama w tych kanałach jest coraz bardziej popularna.

Zalety i wyzwania związane z wykorzystaniem live streamingu w reklamie

Kolejnym trendem w mediach społecznościowych jest wykorzystanie live streamingu w reklamie. Transmisje na żywo umożliwiają bezpośrednią interakcję z odbiorcami i angażowanie ich w czasie rzeczywistym. Live streaming pozwala na większą autentyczność i spontaniczność w reklamie, jednak wiąże się także z wyzwaniami technicznymi i organizacyjnymi.

Etyczne aspekty reklamy

Jednym z etycznych aspektów reklamy jest manipulacja i fałszywe przedstawianie informacji. Reklamodawcy często starają się przyciągnąć uwagę odbiorców za wszelką cenę, nawet kosztem nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji. Tego rodzaju praktyki mogą mieć negatywne konsekwencje dla konsumentów, dlatego ważne jest przeciwdziałanie temu problemowi poprzez zaostrzenie regulacji i ścisłe egzekwowanie prawa.

Wykorzystywanie emocji w reklamie jest powszechną praktyką, która ma na celu przyciągnięcie uwagi i zapamiętanie przekazu. Jednak istnieje granica, która nie powinna być przekraczana w celu uniknięcia manipulacji uczuciami odbiorców. Reklamodawcy powinni dążyć do uczciwości i autentyczności w komunikacji reklamowej, aby nie naruszać etycznych norm.

Samoregulacja i kodeksy postępowania reklamodawców odgrywają ważną rolę w promowaniu etycznego podejścia do reklamy. Reklamodawcy powinni działać zgodnie z ustalonymi standardami etycznymi i przestrzegać określonych zasad. Samoregulacja i kodeksy postępowania są ważnym narzędziem w zapewnieniu uczciwości i przejrzystości reklamy.

W celu ochrony konsumentów przed nieetyczną reklamą istnieją różne inicjatywy społeczne i regulacje prawne. Organizacje społeczne, rządy i agencje regulacyjne podejmują działania mające na celu kontrolę i ograniczenie nieetycznych praktyk reklamowych. Wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz edukacja konsumentów w zakresie rozpoznawania nieetycznych reklam są istotne dla zapewnienia uczciwości w reklamie.


Kryteria doboru środków przekazu reklamyartykuły polecane
Marketing bezpośredniReklama radiowaOpakowanieStrategia promocjiZasady tworzenia ogłoszenia reklamowegoRodzaje reklamyStrategia rynku ogólnego i docelowegoReklama zewnętrznaMarka przedsiębiorstwa turystycznego

Bibliografia

  • Altkorn J. (red.) (2006), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
  • Malarski S. (1996), Instrumenty prawne marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków


Autor: Jadwiga Dobosz